Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie L.V.D.E. Vogelsmeier MSc

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Latent Markov Factor Analysis: A Mixture Modeling Approach for Evaluating Within- and Between-Person Measurement Model Differences in Intensive Longitudinal Data

Samenvatting

Methodologie van 'experience sampling', waarbij deelnemers herhaaldelijk worden ondervraagd via smartphone-apps, is populair voor het bestuderen van psychologische constructen of "factoren", zoals welbevinden of depressie, binnen personen in de loop van de tijd. De validiteit van dergelijke studies (bv. met betrekking tot behandelbeslissingen) kan worden belemmerd door vertekeningen in de meting van de relevante constructen als gevolg van antwoordstijlen of interpretaties die veranderen in de tijd en verschillen tussen personen. In dit doctoraatsproject hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld om persoons- en tijdspecifieke vervormingen van de constructmetingen te evalueren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van (tijdsintensieve) longitudinale data die inherent zijn aan experience sampling studies. Onze nieuwe benadering, de latente Markov factoranalyse, breidt mixture factoranalyse uit en clustert tijdspunten binnen personen volgens hun factormodel. Het factormodel beschrijft hoe goed de items de constructen meten. Met de nieuwe aanpak kunnen onderzoekers nagaan hoeveel en welke factormodellen ten grondslag liggen aan de gegevens, voor welke personen en tijdstippen ze gelden, en dus welke waarnemingen geldig vergelijkbaar zijn. Dergelijke inzichten kunnen ook op zichzelf interessant zijn. In de gepersonaliseerde gezondheidszorg, bijvoorbeeld, is het detecteren van veranderingen in responsstijlen van cruciaal belang voor nauwkeurige beslissingen over de toewijzing van behandelingen in de tijd, aangezien responsstijlen verband kunnen houden met het optreden van depressieve episoden.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream