Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie Xiaolu Zhang

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Understanding the Psychology of Guilt

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotor: prof. dr. M. Zeelenberg
  • Copromotor: dr. S.M. Breugelmans

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream

Publiekssamenvatting

Schuldgevoel is een veel voorkomende negatieve emotie. De meeste volwassenen zullen deze emotie wel eens hebben ervaren. Met dit onderzoek proberen we de aard van schuld beter te begrijpen, door het te vergelijken met spijt in verschillende contexten. Ook hebben we gekeken naar de relatie tussen schuld en eigenbelang en de motivaties om het schuldgevoel met anderen te delen. Ik baseer mijn onderzoek op gedragsexperimenten met diverse populaties (deelnemers uit Nederland, de Verenigde Staten, en China). Mijn onderzoek integreert theoretische kaders uit verschillende literatuur, zoals de zelf-identiteit theorie, communicatie van emotie en besluitvormingstheorie, met rigoureuze methoden om de emotie van schuld beter te begrijpen.

Er zijn verschillende belangrijke bevindingen . Ten eerste vond ik dat mensen schuldgevoelens en spijt verschillend voelen wanneer verschillende zelfdiscrepanties worden ervaren (d.w.z. discrepantie zoals mensen zichzelf zien en zoals ze zich zouden willen zien). Meer specifiek, het suggereert dat schuldgevoel eerder wordt gevoeld wanneer mensen 'had ik maar' zelfdiscrepanties gerelateerd aan falen ervaren in vergelijking met spijt. Ten tweede vond ik dat schuldgevoel relatiegericht is. Het kan mensen motiveren om af te zien van eigenbelang, zelfs wanneer de keuze daarvoor een moreel juiste optie is. Ten slotte onderzocht ik het fenomeen van het delen van schuldgevoelens met derden en ontdekte dat ontluchting, verheldering en zingeving, advies en oplossing de sterkste motivaties voor het delen van schuldgevoelens zijn. Dit onderzoek verrijkt de literatuur over het sociaal delen van emoties door schuldgevoel toe te voegen.

Dit onderzoek is een belangrijke stap in de richting van een beter begrip van de aard van schuldgevoelens. Bovendien heeft het belangrijke praktische implicaties voor verschillende gebieden, zoals consumentenonderzoek, onderwijsgelijkheid, en hulpverlening. Een aanzienlijk deel van de marketingliteratuur heeft bijvoorbeeld de effecten van (verwachte) spijt of (verwachte) schuld op consumentenbeslissingen bestudeerd en vastgesteld dat mensen soms gedragingen vertonen (zoals milieuvriendelijke producten kopen of van aanbieder veranderen) om deze emoties te verminderen. Het resultaat van dit onderzoek is echter inconsistent. Sommige vinden dat schuldmanipulaties liefdadigheidsgedrag kunnen verhogen, terwijl andere bevindingen suggereren dat schuldgevoel geen verband houdt met veranderingen in milieuvriendelijk gedrag. Ons onderzoek kan helpen om deze inconsistentie te verklaren. Het zou kunnen dat sommige schuldmanipulaties ook spijt opwekken bij mensen. Dit maakt dat mensen zich richten op het verbeteren van zichzelf in plaats van zorg te dragen voor het milieu of andere mensen.