News and events Tilburg University

Dr. Janneke Oostrom benoemd tot hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en departementsvoorzitter

Published: 11 november 2022 Laatst bijgewerkt: 11 november 2022

Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt dr. Janneke Oostrom per 1 februari 2023 tot hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie. Haar leeropdracht omvat multidisciplinaire vraagstukken rondom gelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer en het maatschappelijk verantwoord gebruik van nieuwe technologie in werving, selectie en assessment. Naast haar hoogleraarschap gaat Oostrom tevens aan de slag als voorzitter van het departement Sociale Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Janneke Oostrom

Janneke Oostrom: “De behoefte aan maatschappelijk verantwoord en wetenschappelijk onderbouwd selectiebeleid is groot. Immers: het selecteren van personeel en de algehele inrichting van de besluitvorming daaromtrent is niet alleen cruciaal voor het goed functioneren van elke organisatie, maar ook een belangrijk instrument om gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Ondanks het overduidelijke belang, is het gat tussen wetenschap en praktijk enorm. Zo is er tegenwoordig een breed scala aan artificial intelligence (AI-) toepassingen beschikbaar om het wervings- en selectieproces efficiënter te maken. Bij veel van deze toepassingen ontbreekt een onderbouwing vanuit de Arbeids- en Organisatiepsychologie, waardoor er een groot risico is dat patronen van discriminatie in de maatschappij versterkt worden.”

Het onderzoek past bij the digital society, één van de centrale onderzoeksthema’s binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Samen met de reeds aanwezige staf van het departement gaat Oostrom kijken naar verdere vernieuwing binnen dit onderzoeksgebied in het licht van actuele maatschappelijke uitdagingen. Ook geeft ze verder vorm aan de visie op het gebied van wetenschap en onderwijs, waarbij het stimuleren van multidisciplinair onderzoek en het faciliteren van onderwijsinnovatie belangrijke speerpunten zijn. Als departementsvoorzitter maakt Janneke Oostrom zich sterk voor het promoten van diversiteit en inclusie als onderdeel van werkgeverschap binnen het departement. Oostrom neemt het stokje over van de huidige waarnemend departementsvoorzitter prof. dr. Willem van Genugten.

Biografie

Janneke Oostrom (1984) behaalde haar mastertitel in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) en promoveerde in 2010 aan diezelfde universiteit op het onderwerp New Techology in Personnel Selection. Janneke specialiseerde zich als onderzoeker en universitair (hoofd)docent op het gebied van werk, organisatiepsychologie en organisatiegedrag bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en later bij de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Zij bekleedde daarbij diverse bestuursfuncties. Zo was ze vicevoorzitter van de sectie Organizational Behavior & HRM, lid van het managementteam van de afdeling Management & Organisatie en programmadirecteur van de MBA in International Business bij de VU Amsterdam. Ook is ze onder meer bestuurslid van Stichting NOA, lid van de werkgroep Artificial lntelligence (Al) van beroepsvereniging voor psychologen NIP en bestuurslid bij de internationale Alliance for Organizational Psychology. Daarnaast is ze 8 jaar lid geweest van de commissie testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP. Ze heeft in haar carrière verschillende onderwijsprijzen toegekend gekregen, waaronder de prijs voor de meest getalenteerde docent van de VU Amsterdam.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University, via 013-466 2685 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu