Corona

Tilburg University & corona

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 02 september 2020

Omdat wij bij Tilburg University begrijpen dat de ontwikkeling van het coronavirus veel impact heeft op onze studenten, medewerkers en de campusbezoeker, proberen wij op deze website zoveel mogelijk informatie te delen over de richtlijnen van Tilburg University. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen.

Op basis van de afspraken uit het Protocol Herstart Universiteiten en de richtlijnen van de overheid, heeft Tilburg University haar eigen richtlijnen opgesteld ten aanzien van het openstellen van de campus en het opstarten van activiteiten. Op deze pagina staat alle belangrijke informatie gebundeld over campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij coronaklachten
 • Volgen de richtlijnen van het RIVM
 • Studenten en medewerkers studeren en werken zoveel mogelijk thuis
Naar de Rijksoverheid

Campus

Openingstijden gebouwen 

 • Iedereen dient zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM zijn richtlijnen van Tilburg University opgesteld. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van Tilburg University terug te vinden. De looproutes zijn aangegeven op de grond. Let verder op de bewegwijzering en stickers die aangeven wat op bepaalde plekken mag of mogelijk is.

 • Buitenwerkplekken op campus zijn uitgebreid voor overleg, waarbij deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Vergaderingen/bijeenkomsten zijn op aanvraag toegestaan.  De capaciteit daarvan is beperkt door de anderhalve meter regels en de 20% kantoorbezetting.  
 • Library is weer open voor bezoekers (zoeken/lenen/inleveren). 
 • Vanaf maandag 31 augustus 2020 is het Sports Center weer bijna volledig geopend. Aan de lessen en de fitness kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Alle activiteiten gaan op inschrijving. De kleedkamers, douches, lockers en sauna blijven voorlopig nog gesloten. Toegang tot het Sports Center, zwembaden en het T-Kwadraat gaat niet meer via de vingerscan, maar door een QR code te scannen.

 • De meest recente informatie over welke restaurants geopend zijn, vind je op de pagina Restaurants en vending-automaten. In alle geopende voorzieningen geldt het protocol heropening horeca

 • Labs worden binnen de richtlijnen weer opengesteld voor beperkt gebruik. 
 • Studentbesturen zijn geïnformeerd over mogelijkheden met betrekking tot gebruik van kantoren in het Esplanade of TIAS building.
 • De liften zijn opgenomen in het centrale schoonmaakprogramma en worden in het begin van de werkdag schoongemaakt. Advies is om na gebruik van de lift en voor het betreden van de pantry de handen te wassen.

FAQ over coronavirus op de campus 

Onderwijs | On campus als het kan, online omdat het kan

Tilburg University werkt, binnen de kaders gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid, aan scenario’s om in het academisch jaar 2020/2021 zoveel mogelijk het universitair onderwijs doorgang te laten vinden op de campus. Fysieke ontmoetingen van de universitaire gemeenschap vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming.

Tilburg University hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • We garanderen dat we al ons onderwijs het eerste semester online aanbieden. Fysieke nabijheid tussen de universitaire gemeenschap is naar onze mening echter een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs. Daarom streven we ernaar om indien mogelijk sommige kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven.
 • Prioriteit wordt gegeven aan eerstejaars bachelorstudenten die een aantal onderdelen van hun opleiding op de campus kunnen volgen, om de overgang naar het Hoger Onderwijs goed te laten verlopen. Deze onderdelen worden hoogstwaarschijnlijk gecombineerd op 1 dag per week. We moedigen studenten aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht je echter niet naar de campus kunnen komen, dan kun je gegarandeerd deze programmaonderdelen online volgen.
 • Hoeveel kleinschalige onderwijsactiviteiten ook beschikbaar zullen zijn voor nieuwe (pre-) masterstudenten en onze huidige bachelor- en (pre-) masterstudenten, hangt sterk af van de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid en het RIVM. Deze hebben een direct effect op onze maximale capaciteit van de campus en het openbaar vervoer. Op dit moment worden deze capaciteitsberekeningen gemaakt.
 • Houd er in ieder geval rekening mee dat onderwijs, activiteiten en tentamens zeker in het eerste semester voor het grootste deel online plaatsvinden. Dat betekent dat je moet beschikken over een stabiele wifi-verbinding (let daar op als je een kamer zoekt!) en een geschikte pc of laptop met actuele software. Hou rekening met de minimumeisen. Zorg ook dat je tafel of bureau en je stoel geschikt zijn om aan te studeren, en dat het niet lawaaiig is.
 • Of er ook tentamens op de campus afgenomen kunnen worden, hangt sterk af van de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid en het RIVM. Deze hebben een direct effect op onze maximale capaciteit van de campus en het openbaar vervoer. Op dit moment worden deze capaciteitsberekeningen gemaakt.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten staat meer informatie over onderwijs en tentamens. Op deze pagina staat de laatste informatie.  
 • Te allen tijde stellen we het belang van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap voorop, online en op de campus.
 • Aan studenten wordt gevraagd thuis te studeren. Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen zijn er  extra studieplekken beschikbaar op de campus per 31 augustus. Er zijn studieplekken met pc en zonder pc. Let op, het aantal studieplekken is in verhouding nog steeds beperkt, reserveren is daarom noodzakelijk.
 • Het contact tussen studenten en de docenten verloopt per e-mail. Het is niet de bedoeling dat studenten het departement op de campus bezoeken.
 • Er is geen sprake van omschakeling naar grootschalige afname van fysieke tentamens op de campus en de huidige vormen van (alternatieve) online tentamens en bijbehorende tentamenroosters zullen voortgezet worden. 

Uitwisselingen naar het buitenland
Voor het bepalen van de impact van het coronavirus op uitwisselingen naar het buitenland, heeft de VSNU, op basis van de richtlijnen van de regering, een kader opgezet. Tilburg University besluit binnen  dit kader of de exchange volgens plan kan doorgaan. De afwegingen binnen het kader zijn: een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het besluit van de partneruniversiteit om de uitwisseling te annuleren of als een student zich terugtrekt uit het uitwisselingsprogramma.

 • Aangezien studenten niet naar landen mogen reizen met code rood of oranje, zal Tilburg University twee weken voor het begin van het academisch jaar de status van de bestemmingen in EER-landen bij de partnerinstelling controleren en indien nodig alsnog de reis annuleren. Voor bestemmingen buiten de EER heeft deze beoordeling inmiddels plaatsgevonden. Exchanges buiten de EER-landen worden derhalve geannuleerd. 
 • Alle studenten hebben het recht om zich op elk moment uit het uitwisselingsprogramma terug te trekken.
 • Alle studenten die geselecteerd zijn voor een exchange in najaar 2020 krijgen alternatieve scenario's aangeboden. Hiervoor kunnen bepaalde deadlines gelden. Als studenten zich aanmelden voor een van de alternatieven, dient de student zich vanwege procedurele redenen terug te trekken uit het uitwisselingsprogramma. 

Inkomende exchange

 • Na evaluatie van de relevante factoren met betrekking tot het coronavirus heeft Tilburg University op 1 juli 2020 besloten dat het inkomende uitwisselingsprogramma voor studenten van partneruniversiteiten in EER-landen doorgang kan vinden. Studenten kunnen naar Tilburg reizen en de uitwisseling fysiek afronden, of ze kunnen ervoor kiezen om in hun eigen land te blijven en de uitwisseling online af te ronden.
 • De exchange tussen Tilburg University en partneruniversiteiten in niet-EER-landen in het najaar van 2020 wordt geannuleerd.

Praktische zaken over (thuis)quarantaine

 • Alle studenten die reizen vanuit landen en regio's die op de volgende website van de Nederlandse overheid staan vermeld, wordt sterk aangeraden om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine gaan. Je moet gedurende deze 10 dagen in je appartement of studentenkamer blijven en die op geen enkel moment verlaten. Meer informatie over wat thuisquarantaine betekent, staat op de website van de Nederlandse overheid.
 • Meer informatie over (thuis)quarantaine staat op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten.

FAQ over coronavirus voor studenten 

FAQ over coronavirus voor aankomend studenten 

Werken op de campus

 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Alle belangrijke informatie met betrekking tot thuiswerken hebben we gebundeld op deze pagina en dit document. Iedere faculteit of divisie bepaalt zelf welke medewerkers er wanneer kunnen komen werken op de campus. Medewerkers nemen hierover contact op met de direct leidinggevende.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor medewerkers staat meer informatie over wanneer medewerkers de campus mogen bezoeken (bijvoorbeeld voor grenswerkers, medewerkers die terugkomen uit een risicogebied, of medewerkers die verblijven in het buitenland anders dan vakantie) en welke regels zij daarbij moeten volgen. Informatie over wanneer verplichte (thuis)quarantaine geldt, is ook opgenomen in FAQs.  
 • Tijdens de werkzaamheden op de campus worden de landelijke algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM gevolgd. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM geldt dat de medewerker de richtlijnen van Tilburg University in acht neemt. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van Tilburg University terug te vinden.
 • Kantoorgebouwen zijn weer open voor gebruik tot maximaal 20% van de normale bezetting per verdieping voor noodzakelijke werkzaamheden en voor zover anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. De afspraken over de 20% kantoorbezetting zijn door de universiteiten gezamenlijk overeengekomen en opgenomen in het VSNU service document.
 • Docenten kunnen het aanvraagformulier videocolleges op locatie gebruiken wanneer zij een college op de campus willen (laten) opnemen.

FAQ over coronavirus voor medewerkers 

Evenementen

 • Promotieplechtigheden, oraties en afscheidsredes vinden fysiek plaats op de campus. Bekijk de FAQ voor medewerkers voor meer informatie. 

 • Evenementen en sociale bijeenkomsten zoals borrels zijn nog niet toegestaan. Organisatoren worden door Conference & Event Support, voorheen bekend als het Congresbureau, geholpen met het zoeken naar een externe locatie.
 • Verenigingen mogen evenementen en activiteiten organiseren voor hun leden mits de coronamaatregelen in acht worden genomen. Verenigingen en de deelnemende leden moeten ervoor zorgen dat gedurende het volledige evenement of activiteit de richtlijnen worden gehandhaafd. Voor introductieactiviteiten gelden aanvullende regels. Bekijk de FAQ voor studenten voor meer informatie.

FAQ over coronavirus  voor events

Spoorboekje Tilburg University

Op basis van de uitgangspunten van de overheid werkt Tilburg University haar eigen Spoorboekje uit ten aanzien van het openstellen van de campus en het opstarten van activiteiten. 

De uitwerking van het Spoorboekje is belangrijk, want het borgen van de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. Anderzijds willen we sociale contacten en verbondenheid waaraan we allen zo’n behoefte hebben, stimuleren door gebruik te maken van de ruimte die er is. We willen je zo duidelijk mogelijk informeren over de maatregelen en ontwikkelingen.

Download hier het Spoorboekje

Versoepelingen zijn afhankelijk van landelijke maatregelen.

* Uitwerking voor Tilburg University volgt

~ Reserveren of inschrijven verplicht

Per 1 juli gerealiseerd
Per 1 september gerealiseerd
Per 1 januari gepland onder voorbehoud

Contactinformatie

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail
Telefoon