Corona

Tilburg University & corona

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 29 november 2021

Omdat wij bij Tilburg University begrijpen dat aanscherpingen van de coronamaatregelen veel vragen oproepen, proberen wij op deze website zoveel mogelijk informatie te delen over de richtlijnen van Tilburg University. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen.

Update 29 -11- 2021, 18:00 uur
Update 26 -11- 2021, 19:30 uur
Update 12 -11- 2021, 21:00 uur
Update 04-11-2021, 09.00 uur

Op deze pagina staat alle belangrijke informatie gebundeld over campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

 • Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten en laat je testen;
 • Draag een mondkapje als je je beweegt door universiteitsgebouwen;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
Gebruik de gratis zelftesten

Campus

Openingstijden gebouwen

 • Iedereen dient zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM zijn richtlijnen van Tilburg University opgesteld;
 • Per 13 november moet 1,5 meter afstand worden gehouden op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, maar hiervan is het onderwijs uitgezonderd;
 • Per 13 november geldt op de universiteit opnieuw een maximale groepsgrootte van 75 personen. Dit geldt voor onderwijs, maar niet bij het afnemen van tentamens. Voor studieplekken in de Library geldt de maximale groepsgrootte wel. Dat betekent dat er per verdieping 75 studenten gebruik kunnen maken van een werkplek. We werken eraan om zo snel mogelijk het reserveringssysteem hierop aan te passen;
 • Per 6 november geldt opnieuw de mondkapjesplicht. Hierbij geldt net als voorheen dat mondkapjes gedragen moeten worden wanneer mensen zich bewegen door de universiteitsgebouwen, maar niet wanneer zij in de collegezaal of achter hun bureau zitten. Ook in de winkels op de campus geldt per 6 november een mondkapjesplicht;
 • Per 6 november wordt het gebruik van de QR-check uitgebreid. In Grand Café Esplanade en de Faculty Club blijft de QR-check van kracht, maar wordt per 6 november uitgebreid met het terras. Ook bij betreding van het Sports Center geldt de QR check. Na QR-controle bij de ingang hoeft vervolgens binnen bij verplaatsing geen mondkapje meer gedragen te worden.
 • Per 22 november tot ten minste 5 december, geldt de QR-check ook in Restaurant Mensa. In de andere bedrijfsrestaurants en lunchrooms zoals Cobbenhagen en CUBE wordt geen QR-check toegepast;
 • Per 13 november sluiten onze bedrijfsrestaurants en lunchrooms om 20.00 uur;
 • Per 13 november is bij sportwedstrijden bij het Sport Center geen publiek meer toegestaan;
 • Per 13 november moeten alle evenementen en activiteiten zich houden aan een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte en een vaste zitplek;
 • Zelftesten blijft belangrijk. Zelftesten kunnen ook nog steeds kosteloos besteld en thuisbezorgd worden via www.zelftestonderwijs.nl. We vragen je om, als je onderwijs volgt of werkt op de campus en nog niet gevaccineerd bent, een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Gevaccineerde studenten en medewerkers vragen we om tweemaal per week een zelftest te doen. Kom alleen naar de campus wanneer je zelftest negatief is;
 • Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. In de FAQ over de campus bij het onderwerp zelftesten is meer informatie te vinden over het gebruik van zelftests;
 • Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren. We willen je erop attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op prikken zonder afspraak.

FAQ over coronavirus op de campus 

Onderwijs

 • Per 13 november geldt in het onderwijs een maximale groepsgrootte van 75 personen. Dit betekent dat wederom colleges met een groepsaantal van boven de 75 online plaatsvinden. Hoe we dit vorm kunnen geven per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden;
 • Bij het afnemen van tentamens geldt geen maximale groepsgrootte;
 • Als universiteit willen we ons naar blended learning gaan bewegen. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma, bekeken gaat worden welke onderwijsvorm het beste past en of deze onderwijsvorm online of fysiek aangeboden gaat worden;
 • Alle gesurveilleerde tentamens vinden plaats op de campus. Meer informatie over tentamens vind je in de sectie met FAQ over tentamens.

FAQ over onderwijs

Uitwisselingen

De pandemie blijft van invloed op de plannen van studenten om in het buitenland op uitwisseling te gaan of om naar Tilburg te komen voor een uitwisseling. Uitwisselingen in het academisch jaar 2021-2022 zijn daarom alleen mogelijk in lijn met de ontwikkeling van de pandemie en de landelijke richtlijnen en die van Tilburg University en partneruniversiteiten. 

Een overzicht van het huidige uitwisselingsbeleid en antwoorden op gerelateerde vragen staan in de FAQ-sectie over uitwisselingen.

FAQ over uitwisselingen

Werken op de campus

Per 15 november is het thuiswerkadvies aangescherpt.

 • In principe werken medewerkers thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is het geval bij:
  • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs aan studenten, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
  • Het uitvoeren van locatiegebonden (lab)onderzoek;
  • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden;
 • Voor medewerkers voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is, denk hierbij aan het ontbreken van een thuiswerkplek of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid, wordt een uitzondering gemaakt;
 • De komende maanden wordt gewerkt aan het organiseren van de faciliteiten, de arbo-richtlijnen en de ICT-infrastructuur voor het hybride vergaderen;
 • We beseffen dat er veel zaken zijn waarmee we rekening moeten houden bij het invoeren van het hybride werken. Niet alle medewerkers en studenten die naar de campus komen voor het verzorgen of volgen van onderwijs of ander werkactiviteiten zullen zich volledig comfortabel en veilig voelen. Hierbij is het uitgangspunt: we houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte.

FAQ over coronavirus voor medewerkers 

Evenementen

De gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen per 13 november voor evenementen:

 • Alle evenementen en activiteiten moeten zich houden aan een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte en een vaste zitplek.

 • In lijn met de maatregelen voor de horeca gelden ook vaste zitplekken voor sociale activiteiten (borrels, koffie/thee ontvangst) en daarom roepen we op om hiermee naar de nabijgelegen horecagelegenheden te gaan of te annuleren. Dit is niet mogelijk in onze eigen foyers.

 • Het is niet toegestaan om door middel van de CoronaCheck meer personen toe te staan in de ruimte. Dit zal voor onderwijsgerelateerde evenementen altijd 75 personen blijven. 

 • In de weekenden is het nog mogelijk om niet-onderwijs gerelateerde evenementen door te laten gaan. Het is wel noodzakelijk om de CoronaCheck app en vaste zitplekken te hanteren. Kosten voor de logistieke organisatie hiervan liggen bij de organiserende eenheid. 

 • Bij promotieplechtigheden, inaugurele redes en afscheidsredes (geldig t/m 24 December) is het toegestaan om maximaal 30 gasten uit te nodigen en maximaal 3 commissieleden fysiek deel te laten nemen aan promotieplechtigheden.

FAQ over coronavirus voor events

Contactinformatie

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail
Telefoon

Take care and look out for each other

Hoe blijf ik in contact met mijn studiegenoten of mijn collega's?