Corona

Tilburg University & corona

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 14 januari 2021

Omdat wij bij Tilburg University begrijpen dat de ontwikkeling van het coronavirus veel impact heeft op onze studenten, medewerkers en de campusbezoeker, proberen wij op deze website zoveel mogelijk informatie te delen over de richtlijnen van Tilburg University. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen.

Update 12-01-2021, 19.30 uur

Op deze pagina staat alle belangrijke informatie gebundeld over campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij coronaklachten
 • Volgen de richtlijnen van het RIVM
 • Studenten en medewerkers studeren en werken zoveel mogelijk thuis
Naar de Rijksoverheid

Campus

Openingstijden gebouwen 

 • Iedereen dient zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM zijn richtlijnen van Tilburg University opgesteld. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van Tilburg University terug te vinden. De looproutes zijn aangegeven op de grond. Let verder op de bewegwijzering en stickers die aangeven wat op bepaalde plekken mag of mogelijk is.
 • Studenten, medewerkers, leveranciers en bezoekers die zich bewegen in de binnenruimtes dragen een mondkapje. Tijdens een college, een tentamen, of zittend op een studie- werkplek mag het afgezet worden, mits de anderhalve meter afstand wordt gehouden.
 • Alle vergaderingen zijn in principe digitaal.
 • Library is geopend voor bezoekers (zoeken/lenen/inleveren). Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een universiteitspas.
 • Het Sports Center is geopend voor tennis en bootcamp met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand en uitsluitend op inschrijving. Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen rondom de velden.  
 • Het restaurant is alleen geopend voor het afhalen van broodjes en maaltijden.
 • Studentbesturen werken volledig digitaal vanuit huis. Er is ruimte om dagelijks materialen op te halen op de eigen bestuurskamers, op afspraak via de beheerder van Esplanade, tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • De liften zijn opgenomen in het centrale schoonmaakprogramma en worden in het begin van de werkdag schoongemaakt. Advies is om na gebruik van de lift en voor het betreden van de pantry de handen te wassen. Liftschachten worden geventileerd.

FAQ over coronavirus op de campus 

Onderwijs | On campus als het kan, online omdat het kan

Direct naar de pagina's over:

Onderwijsactiviteiten t/m 9 februari 2021

Tilburg University werkt, binnen de kaders gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid, aan scenario’s om in het academisch jaar 2020/2021 zoveel mogelijk het universitair onderwijs doorgang te laten vinden op de campus. Fysieke ontmoetingen van de universitaire gemeenschap vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming.

Tilburg University hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • We garanderen dat we al ons onderwijs dit studiejaar (2020/2021) online aanbieden. Fysieke nabijheid binnen de universitaire gemeenschap is naar onze mening echter een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs. Daarom streven we ernaar om indien mogelijk sommige kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven.
 • Tilburg University streeft ernaar om in het tweede semester (vanaf februari 2021) de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat meer studenten op de campus onderwijsactiviteiten kunnen volgen dan in het eerste semester. 
 • Prioriteit blijft hierin het fysieke onderwijs voor de eerstejaars bachelorstudenten. We begrijpen heel goed dat ook tweede- en derdejaars bachelorstudenten elkaar graag op de campus ontmoeten. We gaan er daarom alles aan doen om waar mogelijk ook voor deze studenten ruimte te maken voor activiteiten op de campus.
 • Houd er in ieder geval rekening mee dat onderwijs, activiteiten en tentamens ook online plaatsvinden. Dat betekent dat je moet beschikken over een stabiele wifi-verbinding (let daar op als je een kamer zoekt!) en een geschikte pc of laptop met actuele software. Houd rekening met de minimumeisen. Zorg ook dat je tafel of bureau en je stoel geschikt zijn om aan te studeren en dat het niet lawaaiig is.
 • In het eerste semester vinden de tentamens zowel online als op de campus plaats. Alle tentamens die op de campus afgenomen worden, zullen tegelijkertijd ook online worden afgenomen voor de studenten die niet naar de campus kunnen komen in geval van beperkingen door COVID-19. De online tentamens worden afgenomen met behulp van TestVision en Canvas. Waar nodig wordt er bij de online tentamens online proctoring ingezet.
 • Indien een student niet in de mogelijkheid is om tentamens online of juist op de campus te maken, kan een student zich aanmelden voor tentamenregeling I of II. Regeling I: een on campus tentamen online maken (in verband met beperkingen of voorkeuren door COVID-19). Regeling II: een online tentamen op de campus maken (in verband met privacy bezwaren, technische omstandigheden of bijzondere persoonlijke omstandigheden). Meer informatie vind je op de pagina Tentamen regelingen  eerste semester 2020-2021.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten staat meer informatie over onderwijs en tentamens. Op deze pagina staat de laatste informatie.  
 • Te allen tijde stellen we het belang van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap voorop, online en op de campus.
 • Aan studenten wordt gevraagd thuis te studeren. Voor alle studenten die niet in de gelegenheid zijn om thuis te studeren, blijven werkplekken in de bibliotheek open. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met: studentsupport@tilburguniversity.edu onder vermelding van studentnummer én redenen, zodat er gekeken kan worden of ze in aanmerking komen voor een werkplek in de Library. De bibliotheek heeft 200 studieplekken beschikbaar. Alle andere zelfstudielocaties zijn gesloten.
 • Het contact tussen studenten en de docenten verloopt per e-mail. Het is niet de bedoeling dat studenten het departement op de campus bezoeken.

Uitwisselingen naar het buitenland

Voor het bepalen van de impact van het coronavirus op uitwisselingen naar het buitenland, heeft de VSNU, op basis van de richtlijnen van de regering, een kader opgezet. Tilburg University besluit binnen  dit kader of de exchange volgens plan kan doorgaan. De afwegingen binnen het kader zijn: een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het besluit van de partneruniversiteit om de uitwisseling te annuleren of als een student zich terugtrekt uit het uitwisselingsprogramma.

 • Aangezien studenten niet naar landen mogen reizen met code rood of oranje, zal Tilburg University twee weken voor het begin van het academisch jaar de status van de bestemmingen in EER-landen bij de partnerinstelling controleren en indien nodig alsnog de reis annuleren. Voor bestemmingen buiten de EER heeft deze beoordeling inmiddels plaatsgevonden. Exchanges buiten de EER-landen worden derhalve geannuleerd. 
 • Alle studenten hebben het recht om zich op elk moment uit het uitwisselingsprogramma terug te trekken.
 • Alle studenten die geselecteerd zijn voor een exchange in najaar 2020 krijgen alternatieve scenario's aangeboden. Hiervoor kunnen bepaalde deadlines gelden. Als studenten zich aanmelden voor een van de alternatieven, dient de student zich vanwege procedurele redenen terug te trekken uit het uitwisselingsprogramma. 

Inkomende exchange

 • Na evaluatie van de relevante factoren met betrekking tot het coronavirus heeft Tilburg University op 1 juli 2020 besloten dat het inkomende uitwisselingsprogramma voor studenten van partneruniversiteiten in EER-landen doorgang kan vinden. Studenten kunnen naar Tilburg reizen en de uitwisseling fysiek afronden, of ze kunnen ervoor kiezen om in hun eigen land te blijven en de uitwisseling online af te ronden.
 • De exchange tussen Tilburg University en partneruniversiteiten in niet-EER-landen in het najaar van 2020 wordt geannuleerd.

Praktische zaken over (thuis)quarantaine

 • Alle studenten die reizen vanuit landen en regio's die op de volgende website van de Nederlandse overheid staan vermeld, wordt sterk aangeraden om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine gaan. Je moet gedurende deze 10 dagen in je appartement of studentenkamer blijven en die op geen enkel moment verlaten. Meer informatie over wat thuisquarantaine betekent, staat op de website van de Nederlandse overheid.
 • Meer informatie over (thuis)quarantaine staat op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten.

FAQ over coronavirus voor studenten 

FAQ over coronavirus voor aankomend studenten 

Werken op de campus

 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Alle belangrijke informatie met betrekking tot thuiswerken hebben we gebundeld op deze pagina en dit document.
 • Regels rondom thuiswerken zijn aangescherpt zolang de nieuwe maatregelen gelden. Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatiegebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan docenten die colleges geven. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen. De universiteit gaat erop toezien dat alleen medewerkers die aan onderstaande criteria voldoen mogen komen werken op de campus. Per eenheid wordt dit geïnventariseerd en op gestuurd door de directeuren en corona-coördinatoren:  
  • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
  • Het uitvoeren van locatie-gebonden (lab)onderzoek;
  • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die de nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden;
 • Medewerkers die zich bewegen in de binnenruimtes dragen een mondkapje.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor medewerkers staat meer informatie over wanneer medewerkers de campus mogen bezoeken (bijvoorbeeld voor grenswerkers, medewerkers die terugkomen uit een risicogebied, of medewerkers die verblijven in het buitenland anders dan vakantie) en welke regels zij daarbij moeten volgen. Informatie over wanneer verplichte (thuis)quarantaine geldt, is ook opgenomen in FAQs.  
 • Tijdens de werkzaamheden op de campus worden de landelijke algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM gevolgd. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM geldt dat de medewerker de richtlijnen van Tilburg University in acht neemt. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van Tilburg University terug te vinden.
 • Docenten kunnen het aanvraagformulier videocolleges op locatie gebruiken wanneer zij een college op de campus willen (laten) opnemen.

FAQ over coronavirus voor medewerkers 

Evenementen

 • Promoties en oraties zijn vanaf 16 december zonder publiek op locatie.  
 • Evenementen en sociale bijeenkomsten zoals borrels zijn nog niet toegestaan. Organisatoren worden door Conference & Event Support geholpen met het zoeken naar alternatieven.

FAQ over coronavirus  voor events

Contactinformatie

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail
Telefoon