Corona

Tilburg University & corona

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 25 januari 2022

Omdat wij bij Tilburg University begrijpen dat de veranderende coronamaatregelen veel vragen oproepen, proberen wij op deze website zoveel mogelijk informatie te delen over de richtlijnen van Tilburg University. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen.

Update 25-01-2022, 19:30 uur

Update na de persconferentie van 25 januari 2022

Het kabinet heeft nieuwe versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. We werken uit wat de aangekondigde versoepelingen en restricties concreet betekenen voor (aankomend) studenten en medewerkers van Tilburg University. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via diverse kanalen worden gedeeld. 

Update 21-01-2022, 18:00 uur

De afgelopen dagen zijn er aanvullende vragen binnengekomen over het dragen van een mondneusmasker op de campus, deze worden in de FAQ over de campus beantwoord.

Update 19-1-2022, 13:30 uur

Grotendeels open, maar wel veilig en verantwoord

In de persconferentie op vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Voor Tilburg University betekent dit onder andere dat we onze studenten en medewerkers in beperkte mate weer mogen ontvangen op onze mooie groene campus voor onderwijs en sport. Wel is er een aantal randvoorwaarden om dit verantwoord te laten plaatsvinden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het altijd dragen van mondneusmaskers, waarbij een medisch mondneusmasker wordt aangeraden.

Hieronder lichten we toe wat de aangekondigde versoepelingen en restricties concreet betekenen.

Onderwijs

Voor het onderwijs betekent dit dat we vanaf 15-1-2022 fysiek onderwijs mogen verzorgen op de campus.

 • In het tweede semester kunnen werkcolleges, practica en hoorcolleges met maximaal 75 studenten fysiek op de campus plaatsvinden. We streven ernaar om zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten op de campus te organiseren. In gevallen waar dat niet kan, zal het college online plaatsvinden.

Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden. Dat geldt ook voor onderwijsactiviteiten die al voor het tweede semester starten, bijvoorbeeld bij TIAS. Tevens wordt studenten geadviseerd om hun rooster regelmatig te checken op eventuele wijzigingen, aangezien deze situatie roosterwijzigingen met zich mee kan brengen.

 • Tentamens in januari gaan door zoals gepland. In het tweede semester geldt hetzelfde als het eerste semester. Alle gesurveilleerde tentamens worden op de campus afgenomen. Niet-gesurveilleerde tentamens kunnen eventueel online worden afgenomen. 
 • In de zelfstudieruimtes zijn zelfstudieplekken beschikbaar met een maximum van 75 personen per ruimte. Niet geroosterde collegezalen kunnen worden gebruikt als vrije studieplek, zonder reservering.

Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden bij bovenstaande activiteiten, maar de oproep is wel om zoveel mogelijk afstand te houden. De regels t.a.v. mondkapjes zijn aangescherpt. In de campusgebouwen is het dragen van een mondneusmasker verplicht, zowel bij verplaatsen als zittend op een werkplek of in de collegezaal. Een medisch mondneusmasker wordt aangeraden. 
Dit geldt ook tijdens tentamens.  Mocht je weigeren om een mondneusmasker te dragen komt de tentamengelegenheid te vervallen. Uitzondering geldt voor studenten, die door een beperking of ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen. Als dit voor jou geldt, zorg dan dat je dit ter plaatse aan kunt tonen.

Zelftesten blijft belangrijk. Zelftesten kunnen kosteloos besteld en thuisbezorgd worden via zelftestonderwijs.nl. We vragen je om minimaal tweemaal in de week, of voordat je naar de campus komt, een zelftest te doen. Zelftesten zijn ook af te halen bij de balie in Academia building, de Postkamer in Koopmans building en de balie in de Meerkoldreef.

Campus

De horeca op de campus blijft in lijn met landelijk beleid gesloten. Grab&Go is beschikbaar op verschillende locaties. Zie de pagina Eten en drinken op de campus.

Thuiswerken

Voor wat betreft het thuiswerken blijft het huidige thuiswerkadvies van kracht. Medewerkers werken thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt.  Dat is o.a. het geval bij:

 1. Het verzorgen of ondersteunen van toetsing en opnemen van digitaal onderwijs;
 2. Het uitvoeren van locatiegebonden labonderzoek;
 3. Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.

Medewerkers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden indien ze fysiek werkzaam zijn op de campus. Ook voor medewerkers geldt nu in principe de mondkapjesplicht.

Let op de gewijzigde quarantaine regels mocht je in contact zijn geweest met een besmet persoon en op de campus moet zijn. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

Sport

Dit weekend  is de situatie in het Sports Center ongewijzigd (binnenaccommodatie gesloten en buiten tennis en fitness mogelijk tot 17.00 uur. Sporten is vanaf 17-1-2022 binnen en buiten weer mogelijk, voorlopig nog zonder publiek. De precieze regels en openingstijden vind je binnenkort op de website. Bij binnenkomst in het Sports Center wordt het coronatoegangsbewijs gecontroleerd. In het Sports Center is het dragen van een mondkapje ook verplicht, behalve bij het sporten. Vanaf 17 januari worden de sportabonnementen weer geactiveerd.

Evenementen

Promoties en oraties zijn toegestaan met een maximum van 30 gasten vanaf 21 januari. Overige evenementen kunnen alleen online plaatsvinden.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

We begrijpen dat de huidige situatie nog altijd zorgen met zich mee kan brengen: de coronacrisis vergt veel van ons allemaal. Juist nu moeten we meer dan ooit contact houden, verbonden blijven en voor elkaar zorgen. We willen je ook graag wijzen op de webpagina over mentale en fysieke gezondheid voor medewerkers en studenten. Als je hulp nodig hebt, is dat heel normaal en zijn daar ook mogelijkheden voor.

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren.

Update 3-1-2022, 19:30 uur

Universiteiten nog niet verder open, 14 januari nieuw beslismoment

Het kabinet heeft op 3 januari besloten dat het mbo, de hogescholen en de universiteiten nog niet open kunnen. Na het besluit tot een harde lockdown half december was de hoop dat het hoger onderwijs eerder dan de andere sectoren al op 10 januari open zou kunnen gaan. Helaas heeft het kabinet na advies van het OMT moeten besluiten dat het nog niet verantwoord is. Op 14 januari wordt de situatie opnieuw bekeken.

Tentamens gaan door zoals gepland. In de zelfstudieruimtes blijven zelfstudieplekken open met een maximum van 75 personen per ruimte. Begeleiding van speciale doelgroepen studenten blijft mogelijk. Overige onderwijsactiviteiten kunnen dus nog niet fysiek plaatsvinden.

Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden bij bovenstaande activiteiten, maar de oproep is wel om zoveel mogelijk afstand te houden. De regels t.a.v. mondkapjes blijven onveranderd.

Update 23-12-2021, 17:30 uur

Inhaalmogelijkheid voor door corona gemiste december/januari tentamens

Studenten die vlak van tevoren niet meer naar de campus kunnen komen vanwege een coronabesmetting, verplichte quarantaine of wachttijd voor een test, vragen we verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven. Natuurlijk willen we voorkomen dat studenten door corona(klachten) of quarantaine verplichtingen studievertraging oplopen.

Studenten die door coronagerelateerde redenen in december 2021 of januari 2022 niet naar de campus kunnen komen en de eerste en/of tweede fysieke tentamengelegenheid missen, kunnen een verzoek indienen voor een inhaalmogelijkheid.

Lees meer over deze regeling bij de FAQ voor studenten over tentamens.

Update 18-12-2021, 21:20 uur

Tijdens de persconferentie van 18 december heeft het kabinet aangekondigd dat er per 19 december 2021 strenge maatregelen moeten worden genomen om de snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs.

Onderwijs

Per 19 december mogen er geen onderwijsactiviteiten meer plaatsvinden op de campus.

Enkel de volgende onderwijsactiviteiten zijn fysiek nog toegestaan:

 • Tentamens gaan door zoals gepland.
 • In de zelfstudieruimtes blijven zelfstudieplekken open met een maximum van 75 personen per ruimte. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt de capaciteit aangepast aan de behoefte aan studieplekken.
 • Begeleiding van speciale doelgroepen studenten.

Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden bij bovenstaande activiteiten, maar de oproep is wel om zoveel mogelijk afstand te houden. De regels t.a.v. mondkapjes blijven onveranderd.

Promoties en oraties

Promoties en oraties zijn tijdens deze lockdown in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.

Thuiswerken

Voor wat betreft het thuiswerken blijft het huidige thuiswerkadvies van kracht. Medewerkers werken thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt.  Dat is o.a. het geval bij: 

 1. Het verzorgen of ondersteunen van toetsing en opnemen van digitaal onderwijs;
 2. Het uitvoeren van locatiegebonden labonderzoek;
 3. Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.

Medewerkers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden indien ze fysiek werkzaam zijn op de campus.

Aan alle medewerkers willen we vragen om, in het bijzonder in de komende periode, aandacht te besteden aan de Golden Rules. Deze Golden Rules helpen onszelf en elkaar om het in deze ongebruikelijke omstandigheden toch vol te houden. Wees je bewust van de impact die jouw handelen op een ander kan hebben – in het bijzonder de impact op collega’s die de komende week door de sluiting van de scholen en BSO’s extra zorgtaken op hun bordje krijgen.

Campus

Op de campus sluiten de winkels en horeca grotendeels. Precieze informatie over afhalen en openingstijden volgt.

Sport

De binnenaccommodatie van het Sports Center is gesloten tot en met 14 januari. Het Sports Center is alleen geopend voor tentamens. Buiten tennissen is mogelijk met maximaal twee personen. We zijn aan het onderzoeken wat op de buitenaccommodatie nog meer mogelijkheden tot sporten zijn. Kijk voor meer informatie op de website van het sportcentrum.

Meer informatie

We werken nog verder uit wat de aangekondigde restricties concreet betekenen voor studenten en medewerkers. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via diverse kanalen worden gedeeld. Houd onze sociale mediakanalen in de gaten.

Alle maatregelen gelden tenminste tot 10 januari. Op 3 januari wordt een besluit genomen over de maatregelen vanaf 10 januari.

Zorg goed voor jezelf en let op elkaar!

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen weer zorgen, stress en verdriet met zich meebrengen: de coronacrisis vergt veel van ons allemaal. Juist nu moeten we meer dan ooit contact houden, verbonden blijven en voor elkaar zorgen. We willen je ook graag wijzen op de webpagina over mentale en fysieke gezondheid voor medewerkers en studenten. Als je hulp nodig hebt, is dat heel normaal en zijn daar ook mogelijkheden voor.

We staan samen in deze crisis. Zorg goed voor jezelf en let op elkaar!

Op deze pagina staat alle belangrijke informatie gebundeld over campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

 • Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten en laat je testen;
 • Draag een mondkapje in universiteitsgebouwen. Een medisch mondkapje wordt aanbevolen;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
Gebruik de gratis zelftesten

Campus

Openingstijden gebouwen

 • Iedereen dient zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM zijn richtlijnen van Tilburg University opgesteld;
 • 1,5 meter afstand is verplicht op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, maar hiervan is het onderwijs uitgezonderd. We roepen echter wel op om zoveel mogelijk afstand te houden;
 • Op de universiteit geldt ook de mondkapjesplicht. In de campusgebouwen is het dragen van een mondneusmasker verplicht, zowel bij verplaatsen als zittend op een werkplek of in de collegezaal. Een medisch mondneusmasker wordt aangeraden. Ook in de winkels op de campus geldt een mondkapjesplicht;

 • Horecagelegenheden op de campus zijn gesloten tot en met 25 januari. Grab&Go is beschikbaar op verschillende locaties;
 • Binnen en buiten sporten is weer mogelijk, voorlopig nog zonder publiek. Bij binnenkomst in het Sports Center wordt het coronatoegangsbewijs gecontroleerd. In het Sports Center is het dragen van een mondkapje ook verplicht, behalve bij het sporten. Per 17 januari zijn de sportabonnementen weer geactiveerd. De precieze regels en openingstijden vind je binnenkort op de website.

 • Zelftesten blijft belangrijk. Zelftesten kunnen ook nog steeds kosteloos besteld en thuisbezorgd worden via www.zelftestonderwijs.nl. Zelftesten zijn ook af te halen bij de balie in Academia building, de Postkamer in Koopmans building en de balie in de Meerkoldreef. We vragen je om, als je onderwijs volgt of werkt op de campus tweemaal per week een zelftest te doen. Kom alleen naar de campus wanneer je zelftest negatief is;
 • Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor toegang tot het onderwijs. In de FAQ over de campus bij het onderwerp zelftesten is meer informatie te vinden over het gebruik van zelftests;
 • Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren. We willen je erop attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op prikken zonder afspraak.

FAQ over coronavirus op de campus 

Onderwijs

 • Fysieke onderwijsactiviteiten mogen weer plaatsvinden op de campus. Wel is er een aantal randvoorwaarden om dit verantwoord te laten plaatsvinden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het altijd dragen van mondneusmaskers, waarbij een medisch mondneusmasker wordt aangeraden.
  • We streven ernaar om zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten op de campus te organiseren. In gevallen waar dat niet kan, zal het college online plaatsvinden. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden. Tevens wordt studenten geadviseerd om hun rooster regelmatig te checken op eventuele wijzigingen, aangezien deze situatie roosterwijzigingen met zich mee kan brengen.
  • Tentamens gaan door zoals gepland. We vragen je om, als je naar de campus komt om een tentamen te maken, een zelftest te doen. Ook tijdens de tentamens geldt dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Een medisch mondneusmasker wordt aangeraden. Meer informatie over tentamens vind je in de sectie met FAQ over tentamens;
  • In de zelfstudieruimtes zijn zelfstudieplekken beschikbaar met een maximum van 75 personen per ruimte. Niet geroosterde collegezalen kunnen worden gebruikt als vrije studieplek, zonder reservering;
 • Als universiteit willen we ons naar blended learning gaan bewegen. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma, bekeken gaat worden welke onderwijsvorm het beste past en of deze onderwijsvorm online of fysiek aangeboden gaat worden.

FAQ over onderwijs

Uitwisselingen

De pandemie blijft van invloed op de plannen van studenten om in het buitenland op uitwisseling te gaan of om naar Tilburg te komen voor een uitwisseling. Uitwisselingen in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn daarom alleen mogelijk in lijn met de ontwikkeling van de pandemie en de landelijke richtlijnen en die van Tilburg University en partneruniversiteiten. 

Een overzicht van het huidige uitwisselingsbeleid en antwoorden op gerelateerde vragen staan in de FAQ-sectie over uitwisselingen.

FAQ over uitwisselingen

Werken op de campus

Het thuiswerkadvies blijft van kracht: in principe werken medewerkers thuis, tenzij je niet kan thuiswerken.

 • Mocht je op de campus komen werken, is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden en altijd een mondkapje te dragen.

De uitgangspunten zijn:

 • In principe werk je thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is o.a. het geval bij: 
 1. Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs aan studenten, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
 2. Het uitvoeren van locatiegebonden (lab)onderzoek;
 3. Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.
 • De faciliteiten die we hebben om veilig te werken op de campus, willen we daarnaast zoveel mogelijk aanbieden aan mensen voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een thuiswerkplek waar je goed kunt werken of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid;
 • Let op de gewijzigde quarantaine regels mocht je in contact zijn geweest met een besmet persoon en op de campus moet zijn. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

 • De komende maanden wordt gewerkt aan het organiseren van de faciliteiten, de arbo-richtlijnen en de ICT-infrastructuur voor het hybride vergaderen;
 • We beseffen dat er veel zaken zijn waarmee we rekening moeten houden bij het invoeren van het hybride werken. Niet alle medewerkers en studenten die naar de campus komen voor het verzorgen of volgen van onderwijs of ander werkactiviteiten zullen zich volledig comfortabel en veilig voelen. Hierbij is het uitgangspunt: we houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte.

FAQ over coronavirus voor medewerkers 

Evenementen

 • Promoties en oraties zijn toegestaan met een maximum van 30 gasten vanaf 21 januari;
 • Het is tot tenminste 25 januari niet mogelijk om andere evenementen of bijeenkomsten te organiseren, alleen toetsen, examens, praktijkonderwijs, promoties, oraties en zelfstudie mag fysiek plaatsvinden op de campus. Voor alle overige activiteiten geldt dat het online moet;
 • Neem voor meer informatie contact op met Conference and Event Support (CES).

FAQ over coronavirus voor events

Contactinformatie

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail
Telefoon
 • Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Dan kun je de informatielijn van het RIVM bellen. Het telefoonnummer daarvan is: 0800 - 1351;
 • Heb je een vraag met betrekking tot het coronavirus en Tilburg University? Je kunt ons dan op werkdagen van 10.00 - 12.00  en 13.30 - 15.30 uur bellen op het nummer 013 - 466 8000 (Student Desk). 

Take care and look out for each other

Hoe blijf ik in contact met mijn studiegenoten of mijn collega's?