woman with camera

Drie hoogleraren Tilburg University benoemd als kroonleden voor de SER

Published: 28 maart 2024 Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024

De ministerraad heeft drie hoogleraren van Tilburg University benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het gaat om Irmgard Borghouts (TSB), Bastiaan Starink (TLS) en Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS). De SER kroonleden zullen de regering adviseren op de domeinen ondernemerschap, waardig werk, duurzame groei, inclusieve samenleving, evenwichtige inkomensverdeling en brede welvaart. De benoeming geldt voor de periode van 1 april 2024 t/m 31 maart 2026.

Prof. dr. Irmgard Borghouts, bijzonder hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid, is benoemd vanwege haar multidisciplinaire expertise op het gebied van sociaal beleid, sociale zekerheid en strategische HRM-vraagstukken binnen organisaties. Ze is bij vele onderzoeken betrokken, o.a. in opdracht van de Europese Commissie en het Ministerie van SZW. Zo is zij een van de leden van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas), dat onlangs een rapport presenteerde over de toekomst van een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Irmgard

Prof. mr. dr. Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting, doet al jaren onderzoek naar de grootscheepse pensioenstelselherziening. Daarnaast is Starink directeur van het Competence Centre for Pension Research en Fellow bij Netspar aan Tilburg University. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn de fiscale aspecten van collectief pensioen en de arbeidsmarkt. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot autoriteit op zijn vakgebied. Naast zijn aanstelling als hoogleraar is hij partner bij PwC. 

Bastiaan-Starink

Prof. dr. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan TIAS. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om langetermijnwaardecreatie en boardroomdynamics. Ze is de auteur van de jaarlijkse Nederlandse 'Female Board Index' en co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek. 

Mijntje Lückerath

Daarnaast heeft de ministerraad ingestemd met de herbenoeming van de huidige aan Tilburg University verbonden kroonleden van de SER: Prof. dr. Kim Putters (voorzitter), prof. dr. Marike Knoef (TiSEM) en prof. dr. Josette Dijkhuizen (TiSEM). 

Over de SER en haar kroonleden

De Sociaal-Economische Raad is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaaleconomische vraagstukken. De kroonleden in de SER zijn onafhankelijke deskundigen met expertise op verschillende sociaal-economische gebieden. De kroonleden worden op voordracht van het kabinet door de koning benoemd. Hun taak is het inbrengen van kennis en het behartigen van het algemeen belang. Daarnaast worden fungeren zij als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden. Naast de kroonleden is de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.