Students Tilburg University

Jantine Schuit over talent en arbeidsmarkt: ‘Het oude model loopt op zijn laatste benen’

Published: 03 augustus 2023 Laatst bijgewerkt: 08 augustus 2023

Tilburg University wil meer kansen bieden voor ontplooiing dan de traditionele loopbanen in de academische wereld. Zowel in het leiderschap als in de waardering komt het optimaal benutten van diverse talenten centraal te staan. Jantine Schuit: ‘Daarvoor is een cultuuromslag nodig.’

Universiteiten concurreerden in het verleden vooral op disciplinair toponderzoek, met een hoge notering in rankings als heilige graal. Het is de vraag of die eenzijdige focus nog wel verstandig is. Maatschappelijk is meer interdisciplinaire samenwerking nodig. Daarbij is het te betwijfelen of je met een eenzijdige focus het beste uit al je mensen en teams haalt en aantrekkelijk blijft voor een brede groep talenten. Bij Tilburg University is vice rector magnificus Jantine Schuit sponsor van de nieuwe visie op talent en arbeidsmarkt in de strategie 2022-2027. Zij is ervan overtuigd dat het roer om moet. “Wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan maakt ons als werkgever niet aantrekkelijk genoeg. De huidige generatie kijkt naar andere dingen. Ze willen bijvoorbeeld de externe wereld naar binnen halen en maatschappelijk impact hebben. Ook zoeken ze een werkgever waar ze veilig en prettig kunnen werken en zichzelf kunnen ontplooien tot hun beste zelf.” 

Jantine Schuit - interview Erkennen & Waarderen

Moeilijkere keuzes

Om aantrekkelijk voor een brede groep talent te blijven, zal de universiteit een cultuuromslag moeten maken, vindt Schuit. En dat begint volgens haar bij leiderschap. Hiertoe is al een eerste stap gezet met Connected Leading. Dat is een samen met collega’s ontwikkeld leiderschapsprogramma met tools en programma’s gericht op leiderschaps- en teamontwikkeling. Dit legt de nadruk op leiderschapskwaliteiten als verbinding, zelfbewustzijn en dialoog. Ook is er veel aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap, zoals blijkt uit een module waarmee zo’n 600 collega’s hebben geflecteerd op hun sterke punten. 

Eenheid is essentieel de komende jaren, waarin we als universiteit meer keuzes moeten gaan maken dan de afgelopen tien jaar

De strategie 2022-2027 bouwt verder op deze ingeslagen weg. Schuit ziet graag dat alle leidinggevenden bij Tilburg University het Connected Leading-programma gaan volgen. Totnogtoe werd dit programma in de ene faculteit inniger omarmd dan in de andere, maar ze ziet nu een inhaalslag. “Dat is belangrijk omdat wij ons met zijn allen meer verantwoordelijk moeten voelen voor de organisatie als geheel. Eenheid is essentieel de komende jaren, waarin we als universiteit meer keuzes moeten gaan maken dan de afgelopen tien jaar.” Volgens Schuit heeft de universiteit in het verleden moeite gehad om te kiezen, maar begint dit nu vorm te krijgen. Een duidelijk voorbeeld is de keuze om een Social Sciences (inclusief economie, management, rechtsgeleerdheid en gedragswetenschappen), Humanities en Digital Sciences (SSH-D)-universiteit te worden. Hetzelfde geldt voor de investeringen die worden gedaan in bepaalde vastomlijnde thema’s zoals brede welvaart.

Sociale veiligheid

Connected Leading voldoet goed, maar verdiende nog uitbreiding. De belangrijkste toevoeging in de nieuwe strategie is meer aandacht voor het thema sociale veiligheid. Een veilige en prettige werkomgeving waarin verschillen worden gewaardeerd is allesbehalve vanzelfsprekend, weet Schuit uit eigen ervaring. Als vrouw in een door mannen gedomineerde medische wereld is ze in het verleden soms vrouwonvriendelijk behandeld. “Ik dacht toen nog: het hoort er blijkbaar bij. Maar in mijn huidige positie denk ik: dat accepteer ik echt niet meer.” In de volgens machtsverhoudingen ingerichte academische wereld bestaat altijd het risico op een onveilige omgeving, weet ze. “Het is superbelangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Veroorzakers hebben het vaak niet door dat ze sociaal onveilig gedrag vertonen. Dat kan gaan over kleine dingen zoals grapjes. Het is belangrijk dat we signalen hierover opvangen en elkaar op het ongewenste gedrag aanspreken. Ook zullen we moeten openstaan voor collega’s die het moeilijk vinden om erover te praten.”

Jantine Schuit - interview Erkennen & Waarderen

Use (y)our talents

Nieuw in de strategie 2022-2027 is ook de koppeling van Connected Leading en Erkennen en Waarderen onder de noemer ‘Use (y)our talents’. Optimaal benutten van de diversiteit van talenten komt daarmee zowel in het leiderschap als in de waardering centraal te staan. In lijn met het landelijke streven Erkennen en Waarderen zal er meer aandacht komen voor andere talenten dan onderzoeksvaardigheden.

Onderzoek én onderwijs blijven de basis in wetenschappelijke loopbanen. Maar we willen meer ruimte bieden voor talent, impact en leiderschap

 

Bij het ondersteunende personeel moet er meer ruimte komen om carrière als leidinggevende te maken, ook al op jongere leeftijd. En bij het wetenschappelijke personeel kijkt de universiteit naar andere loopbaanpaden dan het traditionele opklimmen naar hoogleraar (vaak vanwege toponderzoek). “Onderzoek én onderwijs blijven de basis in wetenschappelijke loopbanen. Maar we willen meer ruimte bieden voor talent, impact en leiderschap. Met name die laatste twee hadden niet dezelfde status als toponderzoek.” Die loopbaanpaden hoeven niet altijd een beweging naar boven te maken. We moeten ook horizontale bewegingen, bijvoorbeeld een bijdrage aan impact-initiatief meer gaan waarderen.” Tilburg University loopt nu nog niet voorop in Erkennen en Waarderen, maar heeft wel de ambitie om dat te gaan doen, vertelt Schuit. “Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze forse investeringen in initiatieven die het mogelijk maken om je te ontplooien in impact en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de academische werkplaatsen en het Tuned-in Netwerk, dat onderwijsinnovatie ondersteunt.”

War on talent

Met de brede talentontwikkeling van Use (y)our talents maakt Tilburg University eigenlijk ook een duidelijke keuze. De universiteit focust nadrukkelijk níet op de war on talent tussen de grote business schools en topuniversiteiten. Schuit: “In principe zijn we bescheiden in het bieden van de enorme salarissen en privileges die de echte toppers eisen. Het geld dat dit kost kun je niet uitgeven aan andere dingen. Wij willen mensen meer in hun kracht zetten en zo steeds aantrekkelijker worden als werkgever. Ik denk persoonlijk dat dit de beste manier is om je nu te onderscheiden als universiteit. Het oude model loopt op zijn laatste benen.”

'Weaving Minds & Characters' strategie op weg naar 2027

Blijf op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen en activiteiten in aanloop naar ons 100-jarig bestaan.