News and events Tilburg University

Nieuwe MindLabs gebouw officieel geopend

Published: 28 september 2023 Laatst bijgewerkt: 09 oktober 2023

Op woensdag 27 september was het tijd voor de ‘Grand Opening’ van het nieuwe MindLabs gebouw. We vierden dit moment samen met de andere oprichters en leden van MindLabs, partners, collega's en genodigden.

Na een welkom door burgemeester Theo Weterings werden bezoekers langs vijf kennisstations geleid voor een demonstratie van het onderzoek dat bij MindLabs plaatsvindt. Tilburg University gaf een interactief inkijkje in verschillende deelprojecten van het MasterMinds project, geleid door Prof. dr. Max Louwerse: innovatieve onderzoeksprojecten in samenwerking met vijftien partners om doorbraken te ontwikkelen met interactieve technologieën. De projecten richten zich op Serious Games en logistiek, Virtual Reality in maintenance, Avatars in onderwijs, Brain-Computer Interaction in de luchtvaart en Data Science en voorspellen van menselijk gedrag. Ook werden verschillende robots gedemonstreerd in het Robotics Lab en een onderzoek in het Brain and Behavior Lab. 

Vice-Rector Magnificus Jantine Schuit reflecteerde samen met de andere bestuursleden van MindLabs op de mogelijkheden die het MindLabs ecosysteem biedt: “De verbinding die hier wordt gelegd tussen mbo, hbo en universiteit en met organisaties die vragen hebben op het gebied van mensgerichte AI, biedt de mogelijkheid om de kennis van onze universiteit ook echt toe te laten passen in de praktijk.” 

De Grand Opening werd afgesloten door avatar MAI, die speciaal voor MindLabs ontwikkeld werd. Zij is vanaf nu te volgen via haar eigen Instagram account

Na deze feestelijke dag kijken we uit naar de vele initiatieven die we nog zullen ontplooien binnen het ecosysteem van MindLabs. 

mindlabs opening 3
mindlabs opening

Meer over MasterMinds 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben aangetoond dat er behoefte is aan kunstmatige intelligentie met input van menselijk gedrag en met aandacht voor de impact ervan. Om dit over meerdere sectoren in de samenleving heen te realiseren, zijn samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties essentieel.  

Onder de overkoepelende naam MasterMinds zijn vijf projecten gestart waarin Tilburg University en andere kennisinstellingen zoals Fontys Hogescholen en ROC Tilburg nauw samenwerken met maatschappelijke partners. Deze projecten, die gefinancierd zijn vanuit de Regio Deal ‘Makes and Moves’, hebben als doel: 

1) Up-to-date te blijven op het gebied van AI-technologieën in de regio West- en Midden-Brabant. 

2) Een impuls te geven aan het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfspartners op het gebied van AI-technologieën. 

3) Innovatie te versnellen door kennis en expertise toe te passen in projecten waarbij het antwoord op reeds bestaande vragen een directe impact heeft op haar omgeving. 

De projecten gaan in op vragen als: Kunnen serious games complexe besluitvormingsprocessen helpen verbeteren? Wat is het leereffect van het gebruik van virtual reality bij de training van piloten? Hoe ontwerpen we het meest effectief virtual en augmented reality trainingen? Kunnen interactieve VR-agents het leren van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vergemakkelijken? Kan unsupervised learning ons helpen verborgen patronen te ontdekken in hoe mensen reageren op risico's? 

 

mindlabs opening 2

Op de foto zie je een demonstratie van het gebruik van VR-simulaties als een innovatieve en tijdbesparende manier om piloten te trainen. 

Wil je meer weten over de verschillende MasterMinds projecten? Bezoek dan de volgende pagina's: 

Meer over MindLabs 

MindLabs is een groeiend samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en DPG Media. Binnen dit verband werken we aan innovaties samen met de circa 35 bedrijven, maatschappelijke instellingen en startups die MindLabs partner zijn. Binnen MindLabs streven we naar structurele samenwerkingen waarin kennis en kunde gedeeld worden om interactieve technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.    

MindLabs is gespecialiseerd in het versterken van de interactie tussen mens en interactieve technologieën zoals Robotica, Serious Gaming, Virtual Reality en Natural Language Processing. Er lopen momenteel ruim elf projecten waarin deze vier technologieën centraal staan. Kijk voor meer informatie op de MindLabs website.