woman with camera

Tilburg University en Voedselbanken Nederland slaan handen ineen om drempel naar voedselbank te verlagen

Published: 18 oktober 2023 Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023

Voedselbanken Nederland biedt jaarlijks voedselhulp aan ongeveer 180.000 mensen in ons land. Hoewel deze cijfers laten zien dat veel mensen hun weg naar de voedselbank kunnen vinden, komen er volgens schattingen veel meer mensen in aanmerking voor steun. Tilburg University en Voedselbanken Nederland werken samen om de drempel naar de voedselbank te verlagen door de privacy, waardigheid en autonomie van potentiële klanten te beschermen, en zo meer mensen hulp te kunnen bieden.

Met het project Klanten Onder de Radar legt Voedselbanken Nederland actief contact met potentiële klanten van voedselbanken. Het project is gericht op het verstrekken van heldere en laagdrempelige informatie en het wegnemen van drempels zoals vooroordelen en schaamte. Aan Tilburg University stellen onderzoekers Anuj Puri en Frans Cruijssen richtlijnen en ethische waarborgen op om de privacy, waardigheid en autonomie van voedselbankklanten te beschermen. Zo kunnen potentiële klanten erop vertrouwen dat ze geen nadelen zullen ervaren van voedselbankondersteuning.

Voedselbank

Klantdata gebruiken om meer mensen te helpen

Analyse van klantdata kan zinvol worden gebruikt om personen en gezinnen te vinden en te helpen die in aanmerking komen voor voedselbankondersteuning, maar nog geen klant zijn bij een voedselbank. Dat kan bijvoorbeeld door inkomens- en werkloosheidsgegevens van buurten of gemeenten te analyseren, gevolgd door lokale campagnes. Er zijn echter terechte ethische zorgen bij het inzetten van technologische instrumenten om mensen aan te moedigen voedselbanken te benaderen voor hulp. 

Het onderzoek van Anuj Puri en Frans Cruijssen stelt Voedselbanken Nederland in staat om op een goede manier met klantdata om te gaan en vertrouwen op te bouwen onder mensen die toegang tot de voedselbank willen krijgen. 

Digital Dignity Initiative 

Met hun onderzoeksproject Digital Dignity Initiative brengen Puri en Cruijssen eerst in kaart hoeveel mensen mogelijk in aanmerking komen voor voedselbankhulp in een gebied maar op dit moment nog geen steun krijgen. Dit doen ze door gegevens te analyseren van Voedselbanken Nederland, individuele voedselbanken en publiek beschikbare gegevens van het CBS over bijvoorbeeld inkomen, armoede en werkloosheid. Daarnaast worden interviews afgenomen met klanten van de voedselbank en met medewerkers van Voedselbanken Nederland en lokale voedselbanken, om te onderzoeken welke knelpunten er zijn en wat mensen ervan weerhoudt om aan te kloppen bij een voedselbank. 

Aan de hand van de inzichten die voortkomen uit het onderzoek worden ethische richtlijnen verstrekt aan Voedselbanken Nederland om het 'Onder de Radar'-project met succes uit te voeren. De bevindingen van het DDI-project zullen daarna ook worden gepubliceerd in de vorm van een onderzoeksrapport. 

 • Anuj Puri

  Dr. Anuj Puri

  Tilburg Law School

  Anuj Puri is als onderzoeker verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van Tilburg Law School. Bekijk zijn profielpagina hier.

 • Frans Cruijssen

  Dr. Frans Cruijssen

  Tilburg School of Economics and Management

  Frans Cruijssen is als onderzoeker verbonden aan het departement Econometrics and Operations Research van de Tilburg School of Economics and Management. Hij is werkzaam voor het Zero Hunger Lab. Bekijk zijn profielpagina hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Digital Dignity Initiative? Bezoek de website van het project hier. In onderstaande video vertelt dr. Anuj Puri meer over het onderzoek.

Het Digital Dignity Initiative is gefinancierd door Tilburg University's Digital Sciences for Society programma:

Maak je klaar voor de digitale toekomst

Het Digital Sciences for Society programma investeert in impactvol onderzoek, onderwijs en samenwerking gericht op het benutten van de kansen en het omgaan met de uitdagingen die digitalisering biedt voor wetenschap en maatschappij.

Lees meer