woman with camera

Veni-beurs voor negen veelbelovende Tilburgse onderzoekers

Published: 03 augustus 2023 Laatst bijgewerkt: 03 augustus 2023

NWO heeft aan negen onderzoekers van Tilburg University een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegewezen. De laureaten kunnen daarmee in de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker. De laureaten zijn afkomstig van vier faculteiten:

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

  • Het onderzoek van Maria Bolsinova zal zich richten op het verbeteren van meetkwaliteit in adaptieve leeromgevingen met behulp van procesdata. Het realiseren van nauwkeurige metingen van vaardigheden die over tijd veranderen is volgens Bolsinova essentieel voor het optimaliseren van het aangeboden leermateriaal.
  • Bastian Jaeger wil de eerste open-access databank voor het onderzoeken van de nauwkeurigheid van eerste indrukken creëren. Mensen (en verschillende algoritmen) gebruiken gezichten namelijk om de betrouwbaarheid, intelligentie en vele andere karakteristieken van anderen te beoordelen. Deze eerste indrukken hebben belangrijke gevolgen voor juridische, professionele en sociale uitkomsten.
  • Gepersonaliseerde zorg is essentieel en dringend om de toenemende mentale klachten bij adolescenten te beantwoorden. Dit vraagt om voldoende gepersonaliseerde methoden en adolescent-specifeke kennis. Door het perspectief van jongeren centraal te stellen, ontwerpt het onderzoek van Melissa De Smet een vernieuwende methodologie op maat van jongeren.
  • Het project van Nora Waitkus omvat data en analyses over ongelijkheid in rijkdom, huisvesting, financiën, ondernemerschap en schulden voor meer dan dertig landen op vier continenten en drie decennia. Het bevordert de wetenschap door nieuwe maatstaven en theoretische instrumenten aan te reiken voor de studie van economische ongelijkheid op wereldschaal.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

  • Huub Brouwer onderzoekt de filosofie van belastingheffen. De vermogensongelijkheid in Nederland komt in hoge mate tot stand door de indeling van het Nederlandse belastingsysteem. Dat belastingsysteem staat ter discussie, nu de negatieve effecten van vermogensongelijkheid steeds beter worden begrepen. Dit onderzoek draagt bij aan academische en publieke debatten over noodzakelijke hervormingen van het belastingsysteem. 
  • De laatste jaren is er een nieuw soort grammaticaonderwijs ontwikkeld, het zogenoemde metaconceptuele grammaticaonderwijs, dat een positief effect heeft op grammaticaal inzicht. Jimmy van Rijt zal onderzoek doen naar het effect van metaconceptueel grammaticaonderwijs op de schrijfvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Tilburg Law School

  • Het onderzoeksproject van Richard Clements brengt drie verschillende uitdagingen op internationaal niveau gedetailleerd in kaart (migratie, vervuiling en pandemieën) om de effecten van die managementwending op het juridische vak beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat een inzichtelijker beeld van de juridische praktijk van crisisbeheersing.
  • Shirley Kempeneer onderzoekt wat stress testen ons kunnen vertellen over de digitale transformatie van gemeenten. Dit project gaat de digitale transformatie van lokale overheidsorganisaties bestuderen door een zogenaamde ‘stress test’ te ontwikkelen. Hierdoor hoopt Kempeneer erachter te komen hoe overheden op een veilige en verantwoorde manier kunnen omgaan met data en technologie.

Tilburg School of Economics and Management

  • Het onderzoek van Thomas Breugem is getiteld: Het herontwerpen van humanitaire hulp met het oog op toekomstige uitdagingen. Zijn onderzoek zal zich richten op het ontwikkelen van wiskundige methoden om humanitaire organisaties te ondersteunen optimaal gebruik te maken van beperkte middelen om ook in de komende jaren kwetsbare mensen over de hele wereld te kunnen helpen.
Talentprogramma

Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma van NWO. Dit Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid.