woman with camera

Digital Sciences for Society van start met Call for Proposals

Published: 20 december 2022 Laatst bijgewerkt: 11 januari 2023

Digitale wetenschappen staan in de nieuwe strategie van Tilburg University in de schijnwerpers. De bedoeling is om onderzoek en onderwijs op dit terrein te versterken. Concreet vertaalt zich dit streven nu in open calls voor voorstellen voor onderzoeksprojecten.

Digital sciences is mogelijk niet het eerste strategische thema waar je bij Tilburg University aan denkt. Toch past het prima bij onze universiteit. Digitale technologie is onmisbaar als hulpmiddel bij het oplossen van de huidige maatschappelijke problemen. Daar komt bij dat digitale wetenschappen aantrekkelijk zijn voor studenten vanwege de grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. In de strategie zet Tilburg University daarom vol in op digitale wetenschappen voor de samenleving. Decaan Boudewijn Haverkort van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences fungeert als aanjager. Hij gaat daarbij voortvarend te werk. De inspanningen werpen al vruchten af. Haverkort: “Begin 2022 hebben we een visie gemaakt voor een op onderzoek, impact en onderwijs gericht programma. Daar kregen we voor de zomervakantie steun voor van de besluitvormende organen van de universiteit. Daarna zijn we aan de slag gegaan.” Het programma opereert onder het motto ‘digital sciences for society’. 

De gedachte is dat de kracht van Tilburg University ligt bij vraagstukken rond het toepassen van de technologie in de maatschappij

Open calls 

Op het gebied van onderzoek & impact is het programma de voorbereidende fase al voorbij. De universiteit verleidt de eigen wetenschappers nu om voorstellen in te dienen voor icoon- en groeiprojecten. Op de website van het programma digital sciences for society zijn open calls te vinden. Deze zijn gericht op onderzoekers die op vernieuwende wijze met digital sciences willen werken aan een maatschappelijk thema. Bij de icoonprojecten zullen ze dat moeten doen met onderzoekers van minimaal drie faculteiten. Bovendien is het de bedoeling dat ze samenwerken met een organisatie van buiten de universiteit. Haverkort: “Dat laatste hoeft overigens geen zeer intensieve samenwerking te zijn. Het kan ook gaan om een organisatie die fungeert als inspiratiebron.” Twee tot drie voorstellen voor icoonprojecten zullen tegen de zomer van 2023 een fiat krijgen. Over twee jaar zal dat aantal vervolgens worden uitgebreid tot vijf in totaal. In deze icoonprojecten wordt flink geïnvesteerd: ruwweg tussen de 500 duizend en 1 miljoen euro. Deze bedragen worden gedragen door de universiteit (strategiegeld), de faculteiten en de organisaties met wie wordt samengewerkt.  

Zaadjes 

Om kleinere initiatieven een kans te geven, biedt het programma ook financiering voor groeiprojecten, vertelt Haverkort. Dit gaat om jaarlijkse calls waarop consortia met onderzoekers van minimaal twee faculteiten mogen inschrijven. Haverkort: “Denk aan een onderzoek waarbij blockchain wordt ingezet en waarin wordt gekeken naar economische en juridische aspecten. Dit is erg interessant voor jonge wetenschappers die iets willen uitproberen. Ik kan me ook voorstellen dat dit zaadjes kunnen zijn die later groeien tot iets groters.”  

Foto door: Ton Toemen

Boudewijn Haverkort

De financiering van de groeiprojecten is geïnspireerd op de manier waarop startende ondernemingen geld ‘ophalen’. Dat geldt ook voor de selectie van de voorstellen. Die wijkt af van wat nu doorsnee is in de wetenschap. De voorstellen worden louter beoordeeld op het voldoen aan vormeisen. Na een korte toets volgt een loting. Dat is volgens Haverkort minder bureaucratisch: “Deze manier van werken verlaagt de reviewdruk. We hoeven niet te ranken en kunnen sneller groen licht geven. Wie niet door de loting komt kan het een jaar later opnieuw proberen.” Halverwege 2023 zal duidelijk zijn welke icoon- en groeiprojecten zijn gekozen. Tijdens een event rond digital sciences zullen deze dan in de schijnwerpers worden gezet.  

Ophaalronde 

De onderzoekscalls zijn de meest zichtbare onderdelen van het programma. Daarnaast zijn er activiteiten die meer achter de schermen plaatsvinden. Zoals een initiatief om na te gaan welke kansen er nog liggen. Wat betreft data science en kunstmatige intelligentie timmert Tilburg University nu al aan de weg. Maar er zijn nog genoeg te exploreren onontgonnen terreinen. Een werkgroep brengt deze in kaart. Dat kunnen volgens Haverkort terreinen zijn zoals software engineering, cyber security, e-marketing of cloud computing. “We willen weten op welke gebieden we ons onderzoek en onderwijs nog kunnen versterken.”

Digital sciences zijn relatief nieuw. Daarom loop je het risico dat je bepaalde dingen mist, als je zelf niet op dit vakgebied actief bent

Ook wat betreft het versterken van het onderwijs vinden activiteiten op de achtergrond plaats. Binnenkort wordt het resultaat duidelijk van een ‘ophaalronde’, vertelt Haverkort. “Daarbij is nagegaan wat de faculteiten aan digital sciences doen, maar ook wat ze nog zouden willen doen. “Digital sciences zijn relatief nieuw. Daarom loop je het risico dat je bepaalde dingen mist, als je zelf niet op dit vakgebied actief bent. Die digitale gaten willen we dichten door het gesprek hierover met de vice-decanen onderwijs aan te gaan.”  

Haverkort vindt het belangrijk om alle faculteiten en ondersteunende afdelingen bij het programma te betrekken. Een mooie rol ziet hij weggelegd voor de afdeling Library & IT services. “Zij verzorgen cursussen en kunnen ook meer dan nu al ondersteunen bij projectaanvragen, waar digitale infrastructuur nodig is.” Digital sciences is in de ogen van Haverkort een integraal thema. “Je moet het zien als een nieuwe taal die iedereen steeds beter moet beheersen.” 

'Weaving Minds & Characters' strategie op weg naar 2027

Blijf op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen en activiteiten in aanloop naar ons 100-jarig bestaan.