woman with camera

Bastiaan Starink benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Published: 02 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 02 februari 2021

Tilburg University heeft mr. dr. Bastiaan Starink met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting bij Tilburg Law School. De leerstoel staat in het teken van de herziening van de collectieve tweede pijler van het pensioenstelsel en de verandering van de arbeidsmarkt in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is PwC Nederland.

Bastiaan Starink

Na jaren van maatschappelijk debat en polderen, lijkt het pensioenstelsel per 2022 drastisch gewijzigd te gaan worden. Het systeem wordt individueler, zowel wat betreft eigendomsrechten als verdeling van risico’s. De toenemende flexibilisering en individualisering van zowel de arbeidsmarkt als het pensioenstelsel vragen om aanpassingen van het bijbehorende fiscale en juridische stelsel.

Het onderzoek van Bastiaan Starink staat al jaren in het teken van de grootscheepse pensioenstelselherziening. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn de fiscale aspecten van collectief pensioen en de arbeidsmarkt.

“Pensioenen zijn een budgettair, politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk interessant vakgebied met grote onderzoeksvragen,” zegt hij. “De relatie van het pensioen tot de arbeidsmarkt is bij uitstek een interdisciplinair vakgebied met onder andere belangrijke fiscale, juridische, economische en sociaal-maatschappelijke raakvlakken.”

Mr. dr. Bastiaan Starink (1980) is sinds 2004 werkzaam bij Tilburg University. Hij studeerde Fiscaal Recht aan Tilburg University en promoveerde in 2015 aan diezelfde universiteit. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot autoriteit op zijn vakgebied. Naast zijn aanstelling als hoogleraar is hij partner bij PwC.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993 / c.h.schouten@tilburguniversity.edu.