News and events Tilburg University

Matthijs Nelemans benoemd tot hoogleraar financieel strafrecht

Gepubliceerd: 01 juni 2014 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Tilburg University heeft Matthijs Nelemans met ingang van 1 juni 2014 benoemd tot hoogleraar financieel strafrecht bij het Departement Strafrecht van Tilburg Law School. Nelemans is gespecialiseerd in het financieel (straf)recht en de handhaving ervan door toezichthouders en het openbaar ministerie.

Het onderzoek van Nelemans zal zich toespitsen op de regulering van schadelijk gedrag in het financieel-economisch verkeer en de handhaving van financieel recht (zowel straf- als bestuursrechtelijk). In het bijzonder gaat de aandacht daarbij uit naar de wijze waarop handel met voorwetenschap, marktmanipulatie en andere vormen van (markt)misbruik in de financiële sector effectief en zorgvuldig kunnen worden bestreden.

Daarmee is het onderzoek van Nelemans complementair aan het binnen het departement lopende onderzoek naar onder meer anti-witwasregelgeving en vermogenssancties. De leerstoel is ingesteld in een periode waarin autoriteiten in binnen- en buitenland meer aandacht hebben voor financieel-economische vergrijpen, met name ook voor misstanden met een internationaal bereik zoals recent bijvoorbeeld valutamanipulatie.

Matthijs Nelemans (1977, Utrecht) studeerde rechten (Universiteit Utrecht, 2003) en bedrijfseconomie (Universiteit van Amsterdam, 2003). In 2007 promoveerde hij op de regulering van marktmanipulatie aan de Universiteit van Tilburg (titel: Het verbod van marktmanipulatie, Deventer: Kluwer 2007). Voor dit proefschrift ontving hij in 2008 de Moddermanprijs. Nelemans is gastonderzoeker geweest aan Harvard Law School en Columbia Law School. Hij werkt nu als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Verder is hij een vaste annotator van Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR).

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993, email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.