woman with camera

Corona-crisis aangrijpen als kans op toekomstige gelijkwaardiger relatie met medemens en natuur

Published: 24 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 24 juli 2023

De corona-crisis leert ons dat maakbaarheid een illusie is en dat mensen niet zonder de gemeenschap kunnen. Die bewustwording van menselijke kwetsbaarheid kan er hopelijk toe leiden dat we bescheidener worden en meer oog krijgen voor rechtvaardigheid en genade. Uiteindelijk kunnen die lessen ons ertoe aan zetten elkaar meer te gunnen, meer te willen delen en grenzen te zien aan ons eigen kunnen en de hang naar groei die onze planeet bedreigen. Dat stellen Prins Carlos de Bourbon Parma, theoloog Paul van Geest, en emeritus hoogleraar economie Sylvester Eijffinger in hun net verschenen boek: ‘Nothing in Excess. Re-evaluating Nature, the Economy and Life post Corona’.

In dit interdisciplinaire essay proberen de auteurs een visie te ontwikkelen voor de nieuwe menselijke verhoudingen tot elkaar en de natuur in het post-corona tijdperk. Zij doen dat op basis van theologische en sociaaleconomische inzichten.

De pandemie moet in geen enkel opzicht worden gezien als een straf noch van God noch van ons handelen, maar aangegrepen worden als en kans om de wereld beter te maken. Dit is het antwoord op de algehele gevoelens van onzekerheid, wantrouwen jegens elkaar en angst voor onze toekomst. Die angst komt mede voort uit het idee van controle over eigen leven en de planeet.

Wanhoop leidt tot zelfdestructie, stelt kerkvader Augustinus, en daarvoor moeten we waakzaam zijn. Door ons meer te richten op de behoeften van de andere mens en de natuur, kan dat gevoel overwonnen worden. Door de pandemie te zien als een moment van sociale ommekeer, van kansen, creëren we weer hoop.

Over de auteurs
Prince Carlos de Bourbon Parma is directeur van Compazz, een onafhankelijke instelling ter bevordering van de circulaire economie en duurzame innovatie. Prof. Paul van Geest is hoogleraar aan Tilburg School of Catholic Theology en aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Sylvester Eijffinger is naast emeritus hoogleraar aan de Tilburg School of Economics and Management gasthoogleraar bij Harvard University.

Nothing in Excess - boekcover

Noot voor de pers

Nothing in Excess verschijnt bij uitgeverij Wolfpublishers. Voor meer informatie en/of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met woordvoerder van Tilburg University, via e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 06 19678521. Het boek is de uitgebreide Engelse versie van het boek ‘Wat is wijsheid?’ bij Adveniat verschenen (6 drukken).