News and events Tilburg University

Meer onderzoek naar de implementatie en opschaling van eHealth voor patiënten met chronische pijn!

Gepubliceerd: 13 november 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Wereldwijd zou chronische pijn wel eens hogere ziektelasten kunnen veroorzaken dan enig andere aandoening.
Het komt zo veel voor (bij 1 op de 5 Europeanen) dat we er bijna allemaal op enig moment last van krijgen. Dit leidt tot veel functionele hinder, verzuim en daarmee hoge zorgkosten: zowel direct, door het gebruik van lichamelijke en psychische zorg, als indirect door arbeidsverzuim.

Websites, apps en games zouden traditionele wijzen om behandeling te bieden kunnen aanvullen om de zorg beter of betaalbaarder te maken. De realiteit blijft echter meestal achter bij deze belofte. Van de vele beschikbare toepassingen in app-stores zijn er bijvoorbeeld maar weinig op gedegen wijze gevalideerd met oog op gezondheidsuitkomsten voor patiënten met gezondheidsklachten, zoals chronische pijn. De gemiddelde inhoudelijke kwaliteit van beschikbare pijn-apps is ook aantoonbaar slecht. Dat is zonde, want uit onderzoek blijkt dat valide eHealth toepassingen in bescheiden mate kunnen helpen bij het verminderen van gevolgen van chronische pijn, zoals stemmingsklachten, hinder van pijn en minder voldoening in het leven.

Het nieuwe onderzoek is gericht tegen de tegenvallende schaal waarop gevalideerde eHealth toepassingen worden geïmplementeerd en gebruikt door patiënten. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een recent gevalideerd serious gaming concept dat beoogt om patiënten met chronische pijn te motiveren tot  beoefenen van nuttige mentale vaardigheden. Er wordt gekeken naar sociale voorwaarden voor opschaling, zoals wisselwerking tussen belanghebbende patiënten, zorgverleners, verzekeraars, bedrijven, etcetera. Ook wordt gekeken naar technische voorwaarden, zoals groeiende mogelijkheden op het gebied van data-science en software ontwerp. De omvattende vraag is hoe gezondheids- en leereffecten van eHealth (serious gaming) tot stand komen en zich verhouden tot kosten afhankelijk van technische en sociaal-organisatorische omstandigheden. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden zullen gebruikt worden.

Subsidie voor dit project werd onlangs verstrekt door de SWOOG (Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg). Een deel van het project wordt gefinancierd vanuit het Universiteitsfonds van Tilburg University.