woman with camera

NIAS en NSvP kennen Ton Wilthagen Fellowship toe voor ‘Waardevolle toekomst van werk’

Published: 17 september 2019 Laatst bijgewerkt: 15 april 2020

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), actief op het terrein van mens en werk, kennen prof. dr. Ton Wilthagen van Tilburg University een fellowship toe. Het gaat om een studieverblijf van vijf maanden bij het NIAS, dat Wilthagen zal benutten voor onderzoek naar een meer inclusieve arbeidsmarkt in samenwerking met maatschappelijke partijen.

Het NIAS/NSvP-fellowship heeft als doel door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk. In de onderzoekscommunity van het NIAS, gevestigd te Amsterdam, waar kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden in een omgeving waar ‘slow science’ voorop staat, gaat Wilthagen in de periode februari – juni 2020 op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Ook nu de economie goed draait en er krapte heerst op de arbeidsmarkt, is er nog steeds een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen. Uitgangspunt van de studie is dat participatie in betaald werk veel meer waarde heeft dan alleen inzet van arbeid en loon. Mensen die werken voelen zich gezonder en gelukkiger en hebben een groter netwerk dan mensen die niet aan de slag zijn. Bovendien is er in de samenleving veel behoefte aan producten en diensten die nu niet worden geleverd en die niet als werk tellen. Er is daarom een integraal model nodig, een business case, waarin alle kosten en baten van arbeidsparticipatie en niet-participeren op elkaar worden betrokken, op basis waarvan nieuwe arrangementen kunnen worden ontwikkeld.

Wilthagen verbindt in het project wetenschap en maatschappij. Zijn zoektocht naar een arbeidsmarkt waaraan veel meer mensen kunnen meedoen, verricht hij samen met een groot aantal maatschappelijke partijen en met steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. De studie beoogt te leiden tot een publicatie met zeggingskracht, symposia, debatten en bruikbare modellen en methodieken voor de praktijk.

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg Law School, Departement  Public Law and Governance, en een van de trekkers van het Impact Programma van Tilburg University.

Noot voor de pers

Meer informatie: wilthagen@tilburguniversity.edu en (013) 466 4512.