News and events Tilburg University

Exegese is het blootleggen van verschillende leesopties van de tekst

Gepubliceerd: 15 maart 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

De receptie van de taalwetenschappelijke inzichten vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw in de Bijbelexegese heeft het verschil in perspectief van auteur en lezer aangescherpt. Bij teksten is er nooit sprake van een 1-op-1-relatie tussen de wereld van de tekst en de wereld buiten de tekst. Dat stelt theoloog prof. Archibald van Wieringen in zijn oratie op 23 maart.

Exegese is het blootleggen van de verschillende en zich gelijktijdig voordoende, tekstueel verantwoorde leesopties van de tekst. Het is alleen op deze wijze dat de katholieke theologie kan gaan staan in de communicatie die door de Schriftteksten geëvoceerd wordt, en de traditie van de leesopties kan continueren in denken, handelen en vieren.

Archibald L.H.M. van Wieringen studeerde theologie Amsterdam aan de toenmalige Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit), alwaar hij in 1993 promoveerde op een computerondersteunde analyse van analogieën in het Jesajaboek. De afgelopen decennia heeft hij literatuurwetenschappelijke inzichten omtrent tekstuele communicatie gerecipieerd in het exegetisch onderzoek, in het bijzonder op de Bijbelboeken Jesaja en Amos. Hij publiceerde daarover in prestigieuze vaktijdschriften, zoals Revue Biblique en Biblica, en in meerdere (congres)bundels. Sinds 2009 is hij verbonden aan Tilburg University en in 2017 werd hij benoemd tot hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zijn leerstoel is gevestigd bij het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Van Wieringen is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en associé van de Societas Mariae Montfortana.

Noot voor de pers

Prof. Archibald van Wieringen houdt zijn oratie op 23 maart om 16.15 uur, in de aula van de universiteit, Warandelaan 2. Zijn rede is getiteld:

‘…..’, heeft de Heer, jouw God, gezegd: Amos 9:15d als sleutel tot leesopties in het Amosboek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, 06 19678521 of via persvoorlichters@tilburguniversity.edu