Nieuws en agenda

Dr. Floris Bex benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science in de rechtspraak

Tilburg University heeft dr. Floris Bex met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science in de rechtspraak. Bex gaat onderzoeken wat de toegevoegde waarde van data science en kunstmatige intelligentie is voor het recht en de rechtspraak.

We horen elke dag wel iets over data science en kunstmatige intelligentie, maar wat is er nu echt mogelijk? Verbonden aan TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van Tilburg Law School, zal Floris Bex de hype rond big data die ook in het juridische domein rondwaart, proberen door te prikken en laten zien wat de toegevoegde waarde werkelijk is of kan zijn.

Daartoe beantwoordt Bex vragen als: waarin verschilt het recht van andere domeinen waarin kunstmatige intelligentie gebruikt wordt, bijvoorbeeld het medische? Zijn er andere technieken nodig? Ook zal hij werken aan toepassingen van kunstmatige intelligentie en data science voor de rechtspraak. Daarbij werkt hij samen met de rechtbank Oost-Brabant en JADS, de Jheronimus Academy of Data Science van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven in ‘s Hertogenbosch. 

De leerstoel wordt gesponsord door de rechtbank Oost-Brabant, die daarvoor subsidie ontvangt van de Raad voor de rechtspraak. Bij de rechtbank Oost-Brabant zal Bex ook experimenten met data science en kunstmatige intelligentie begeleiden en zich inzetten voor kennisoverdracht op dat terrein.

Dr. Floris Bex (geb. 1979) studeerde Cognitieve Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op logische argumentatiemodellen voor juridische bewijzen. Na zijn promotie werkte hij als postdoc bij het Centre for Argument Technology aan de University of Dundee (Schotland). Sinds 2014 werkt hij bij het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht, waar hij met een team van promovendi en postdocs onderzoek verricht op het gebied van algoritmen voor juridisch redeneren. Ook werkt Bex veel samen met de Nederlandse Politie aan onderzoek en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie-technieken ter ondersteuning van politietaken.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over deze benoeming kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 4000 / persvoorlichters@tilburguniversity.edu.