News and events Tilburg University

Leuvense hoogleraar rechtspsychologie Geert Vervaeke nieuwe decaan Tilburg Law School

Gepubliceerd: 30 januari 2017 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

PERSBERICHT 30 jan. 2017 - Prof. Geert Vervaeke is per 1 april 2017 door het College van Bestuur (CvB) benoemd tot decaan van de Tilburg Law School. Dat heeft het CvB vandaag bekend gemaakt. Vervaeke volgt prof. mr. Corien Prins op, die voorzitter wordt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Vervaeke is hoogleraar rechtspsychologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en geldt als één van de pioniers van de rechtspsychologie in Europa.

Vervaeke was van 2004 tot 2012 lid en voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie in België (vergelijkbaar met de Raad voor de Rechtspraak). Via deze functie raakte hij vertrouwd met het klassieke juridische werkveld en ook de vernieuwing daarvan. Via deze functie en zijn werkzaamheden in diverse commissies zijn ook academisch en juridisch Nederland voor hem geen onbekend terrein.

Veel van zijn academisch zowel als bestuurlijk werk wordt gedreven door een fundamentele bevraging van de rol van het recht en de jurist in de snel veranderende samenleving. De technologische evolutie maakt enorm veel mogelijk zoals het verzamelen van heel veel gegevens over personen. Dit vraagt tevens dat er wordt nagedacht over in welke samenleving we willen leven (wat verzamelen we en om wat mee te doen en wanneer). Samen reflecteren met technologen, biomedische wetenschappers, economen, gedrags- en sociale wetenschappers, criminologen, filosofen, theologen en ethici op de grote vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden en dan als architect deze samenleving van interpersoonlijke relaties bouwen, is een rol die hij weggelegd ziet voor de jurist.

Vervaeke (1960) heeft een indrukwekkende publicatielijst, is internationaal gerenommeerd en een uitstekend docent. Hij is daarnaast ook een succesvol onderwijs- en onderzoekmanager (momenteel van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven), waarbij hij zich op het snijvalk van diverse disciplines begeeft. Hij heeft een zeer goede track record inzake projectonderzoek en fondsenwerving.

Het College van Bestuur: ‘Wij zijn erg blij met de komst van prof. Geert Vervaeke. Zijn vakgebied sluit goed aan bij het internationale en interdisciplinaire onderzoekprofiel van de faculteit, en bij de ambities op het gebied van valorisatie, zowel in financiële als meer fundamentele zin. Hij brengt belangrijke kennis en inzichten mee over het rechtenonderwijs, op het gebied van vaardigheden en methoden, hoe deze op het terrein vorm te geven en bestuurlijk te organiseren.’

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel 06 19678521 of email: persvoorlichters@tilburguniversity.edu.