News and events Tilburg University

Eveline Wouters benoemd op leerstoel ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’

Published: 12 januari 2018 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Gezondheid in de digitale samenleving is een actueel onderzoeksthema waarop Tilburg University inspeelt met de benoeming van dr. Eveline J.M. Wouters tot hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’. De bijzondere leerstoel is sinds 1 januari 2018 ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De leerstoel wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool, tevens de vestigende instantie.

Technologische innovaties bieden een kans om bij te dragen aan meer zelfregie en kwaliteit van leven voor mensen die een (chronisch) gezondheidsprobleem hebben. Om dit te bereiken moet tegelijkertijd sprake zijn van een sterke sociale vernieuwing, waardoor de technologie tot nieuw gedrag en nieuwe samenwerkingsverbanden leidt. De impact daarvan is onder meer dat gezondheidsverschillen worden verkleind.

Toepassing van technologie

De leerstoel streeft de succesvolle toepassing van (technologische) innovaties ten behoeve van gezondheid na. Succesvol betekent dan: ondersteunend aan zelfregie en kwaliteit van leven van mensen met een gezondheidsprobleem, het toegankelijk worden van technologische innovaties voor iedereen en het overtuigend toepassen ervan door zorgverleners.

Hoofdthema’s

Doel is bij te dragen aan kennis over factoren die het gebruik van technologie door mensen in de zorg voor gezondheid beïnvloeden. Het onderzoeksprogramma richt zich op drie hoofdthema’s:

  • Het gebruikersperspectief bij nieuwe technologische ontwerpen en toepassingen;
  • Acceptatie en implementatie van bestaande technologie;
  • Kenmerken van lokale samenwerkingsverbanden waarin zorg en technologie worden verbonden.

Impact

Tranzo en Fontys willen komen tot een gemeenschappelijke kennisagenda. Beide instellingen zijn sterk verbonden met de praktijk en het praktijkgebonden onderzoek. Daarbij is de primaire doelstelling van de academische werkplaatsen van Tranzo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk door kennisontwikkeling en – verspreiding op het gebied van zorg en welzijn. Bij Fontys is de primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige praktijk door de ontwikkeling van onderwijs, naast kennisontwikkeling die in de praktijk toepasbaar is. Door een structureel samenwerkingsverband worden de mogelijkheden uitgebreid, versterkt en duurzaam. Het is daarbij de ambitie te kunnen komen tot onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

NOOT VOOR DE PERS

Dr. Eveline J.M. Wouters (Eindhoven, 1958) is lector Health Innovations and Technology aan de Fontys Paramedische School. Zij slaagde cum laude voor de opleiding Geneeskunde aan de RU Utrecht, waarna ze de master Epidemiologie afrondde aan de Universiteit Maastricht (cum laude MSc, 2009). In 2010 promoveerde ze aan Tilburg University op onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren bij obesitas. Ze heeft inmiddels zo’n 100 publicaties op haar naam staan. Naast het lectorschap zit Wouters o.a. in de Raad van toezicht BrabantZorg, de Raad van Advies Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en is lid van de PG-raad. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met Eveline Wouters: tel. 06-23774567, e-mail: e.wouters@fontys.nl.