News and events Tilburg University

Nederlandse Reshoringtool gelanceerd voor MKB

Published: 17 september 2015 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 17 sept. 2015 -
Is het terughalen van arbeid uit lagelonenlanden een optie in het huidige economische klimaat? Is het verplaatsen van productie naar het buitenland nog steeds goedkoper, of is het toch beter om de productie in Nederland te houden? De Nederlandse Reshoringtool kan daar vanaf half oktober inzicht in geven. De tool is speciaal ontwikkeld voor het MKB. Maandag 21 september om 15.30 uur wordt hij gelanceerd in Tilburg.

 

Bedrijven hebben door middel van offshoring jarenlang productie (en dus ook arbeidsplaatsen) verplaatst naar het buitenland, vooral vanwege lagere lonen. Een omgekeerde trend is dat bedrijven productie terughalen, ook wel reshoring genoemd. Redenen hiervoor zijn onder meer stijgende loonkosten in het buitenland, stijgende transportkosten, tegenvallende kwaliteit, lange levertijden, en problemen met intellectueel eigendom. Reshoring is op dit moment al populair in de Verenigde Staten en genereert daar jaarlijks 40 000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De Nederlandse Reshoringtool ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven bij het inschatten van de kosten van het al dan niet outsourcen of terughalen van de productie. Niet alleen de ‘harde’ kosten, zoals die van arbeid, transport, verzekeringspremies en reizen naar het buitenland worden daarbij meegenomen, maar ook de verborgen kosten. Bij verborgen kosten gaat het bijvoorbeeld om het risico om gekopieerd te worden en het verlies van omzet dat daarmee gepaard gaat. De kostenposten zijn in kaart gebracht op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van ondernemers.

Het resultaat van de tool, na de beantwoording van een 150-tal vragen, is een kostprijs per eenheid in bijvoorbeeld China, afgezet tegen de kostprijs per eenheid in Nederland. De resulterende kostprijzen zijn geen perfecte indicatoren, omdat veel kosten alleen maar geschat kunnen worden, maar kunnen wel bruikbaar zijn in de besluitvorming, aldus dr. Bart Dierynck van Tilburg University, die samen met hoogleraar Eddy Cardinaels aan de ontwikkeling van de tool heeft gewerkt.

 “Het terughalen van werk zou meer gestimuleerd moeten worden door de overheid”, stelt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, die een van de initiatiefnemers is van de reshoringtool. “Zelfs als robots hier het productiewerk overnemen, levert reshoring nieuwe banen op. Daarnaast is het van groot belang om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met steun van de overheid, een kans te geven in het eenvoudige productiewerk.”

Erik de Ridder, wethouder Economie van de gemeente Tilburg: “Het terughalen van arbeid naar Tilburg, is goed voor de werkgelegenheid in onze stad en in de gemeenten om ons heen. Een toonaangevend voorbeeld hiervan is het bedrijf Capi. Als wethouder Economie ben ik er buitengewoon trots op dat de Nederlandse Reshoringtool hier in Tilburg samen door Tilburg University, Hart van Brabant gemeenten en Midpoint Brabant is ontwikkeld.”

 

Noot voor redacties

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de lancering van de Nederlandse Reshoringtool bij te wonen op maandag 21 september om 15.30 uur in Auberge du Bonheur, Bredaseweg 441, 5036 NA Tilburg.  Zie voor het programma de website van ReflecT, Tilburg University. Aanmelden kan via reflect@tilburguniversity.edu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten op tel. 013 – 466 2993 / email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.