News and events Tilburg University

Voorgestelde veiligheidsmaatregelen Kunstmatige intelligentie niet afdoende

Gepubliceerd: 07 juni 2017 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT - Voorgestelde waarborgen die ervoor moeten zorgen dat Kunstmatige Intelligentie (KI) geen schade aanricht, hebben grote tekortkomingen, stelt hoogleraar Computer Science Pieter Spronck. Ethische, transparante, veilige of geïsoleerde KI bieden onvoldoende garanties voor bescherming. Spronck houdt op 9 juni zijn oratie.

Op veel gebieden heeft KI de menselijke intelligentie al ingehaald. De vraag is in hoeverre we ons afdoende kunnen beschermen tegen de dreiging van de negatieve kanten van kunstmatige intelligentie, terwijl we er tegelijkertijd van kunnen profiteren.

Het gevaar van kunstmatige intelligentie schuilt in de verantwoordelijkheden die de mens eraan geeft om autonoom te handelen. De doelen die KI krijgt moeten dus zodanig geformuleerd worden zodat ze onbetwistbaar in lijn zijn met de wensen van mensen. Kunstmatige intelligentie kan net als mensen waarschijnlijk niet worden gestopt als het regels breekt. Tot nu toe hebben alle voorgestelde beschermingsmaatregelen zwakke kanten waardoor ze niet de beoogde zekerheden bieden.

Volgens Spronck is het daarom de hoogste tijd om oplossingen te vinden voor de potentiële gevaren van de introductie van steeds meer autonoom functionerende kunstmatige intelligentie. Een interdisciplinaire aanpak is daarbij noodzakelijk; technologen kunnen niet zonder psychologen, sociologen, juristen, filosofen en andere alfa- en gammawetenschappers. Hij pleit daarom ook voor een substantiële component kunstmatige intelligentie in de studieprogramma’s van alle studenten.

Prof. Pieter Spronck is sinds 2016 hoogleraar Computer Science (met focus op Data Science, Game Research and Digital Humanities) bij het Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC).   Zijn onderzoek betreft machine learning, data science, computer game intelligence, player modeling, multi-agent systems, knowledge technology en serious games.

Zie ook interview in Nieuwsshow, NPO radio 1: Wie remt de robot?

Noot voor de pers

Prof. dr. ir. Pieter Stronck houdt zijn oratie op 9 juni om 16.15 uur in de aula, Warandalaan 2. Titel: Genius Ex Machina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail persvoorlichters@uvt.nl of tel. 013 4664000.