News and events Tilburg University

Patrick Kenis benoemd tot hoogleraar Public Governance

Gepubliceerd: 26 juni 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 26 juni 2018 - Prof. Patrick Kenis is met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en aangesteld als directeur van het instituut TIG (Tilburg Institute of Governance), een interdisciplinair instituut op het snijvlak van openbaar bestuur, economie en recht.

Complexe problemen

Centraal in zijn onderzoek staat de vraag wat adequate sturings- of governance mechanismen zijn in het publieke domein voor situaties met een hoge mate van complexiteit. Denk daarbij aan complexe problemen op het gebied van migratie, gebiedsontwikkeling, kindermishandeling, duurzaamheid, veiligheid, georganiseerde criminaliteit, passend onderwijs, de energietransitie, de eurocrisis, etc. Kenmerkend voor dergelijke problematieken is dat de oplossing alleen gevonden kan worden als er tegelijkertijd gekeken wordt naar de leefwereld van de actoren, gedragsverandering van individuen, collectieve behoeften en institutionele kaders en naar de dynamiek tussen deze verschillende werelden. Het onderzoek sluit goed aan bij twee impactthema’s waar Tilburg University zich op focust: Empowering a Resilient Society en Enhancing Health and Wellbeing.

Making connections

Rode draad in Kenis’ onderzoeksbenadering is making connections: verbindingen leggen tussen verschillende wetenschapsgebieden (rechten, economie en management, gedragswetenschappen) en tussen actoren in de praktijk. Deze wetenschapsgebieden en actoren kunnen erg van elkaar verschillen. Het gaat er echter niet om deze verschillen te verkleinen of te integreren maar eerder de kracht van die verschillende inzichten en competenties te zien en te begrijpen hoe deze op een succesvolle manier te verbinden zijn.

Bijdrage aan het onderwijs

Naast onderzoek zal Kenis ook in het onderwijs een rol spelen in de bacheloropleidingen Public Governance en Bestuurskunde, de masteropleiding Public Governance en in het begeleiden van PhD studenten. Daarnaast zal hij in samenwerking met TIAS zich bezig gaan houden met het doorontwikkelen van postacademisch onderwijs op het gebied van sturing in het publieke domein.

Prof. dr. Patrick Kenis (1959) promoveerde in 1989 aan het European University Institute in Florence (cum laude). Van 2001 tot 2008 was hij voorzitter van het Departement Organisatiewetenschappen aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Daarna was hij achtereenvolgens Academic Dean en directielid van TIAS en van Antwerp Management School. Eerder werkte hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit van Konstanz en het European Centre for Social Welfare Policy and Research in Wenen. Kenis heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en hij heeft veel onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Zijn werk wordt internationaal erkend. Hij is een veelgevraagde spreker op congressen, studiedagen en bijeenkomsten van professionals en bestuurders.

 

Noot voor de pers