News and events Tilburg University

Irmgard Borghouts-van de Pas ontvangt Duitse wetenschapsprijs voor onderzoek Van-Werk-Naar-Werk transities

Gepubliceerd: 14 november 2016 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 14 nov. 2016 - De Duitse Stiftung Bildung und Beschäftigung heeft haar jaarlijkse Wetenschapsprijs toegekend aan Irmgard Borghouts-van de Pas, senior onderzoeker bij ReflecT/Tilburg Law School, voor haar proefschrift dat in 2012 is verschenen. De studie betrof Van-Werk-Naar-Werk transities in internationaal vergelijkend perspectief. De prijs wordt op 18 november 2016 uitgereikt in Berlijn.

Prof. dr. Reissert, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Berlin School of Economics and Law en bestuurslid van de Duitse stichting, zal de prijs uitreiken.

De onderzoeksprijs wordt meestal in Duitsland toegekend, maar de jury ontdekte de internationale studie van Borghouts in de academische literatuur en vond deze opmerkelijk en relevant voor Duitsland. De Stiftung Bildung und Beschäftigung stimuleert onderzoek en projecten die bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid bij massa-ontslagen door werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden, waar ook in Duitsland behoefte aan is.

In haar proefschrift onderzocht Borghouts Van-Werk-Naar-Werk systemen (VWNW in jargon) in vier Europese landen: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Spanje. Ze pleitte destijds voor een structureel VWNW-systeem in Nederland, zoals dat bestaat in Zweden. Op dit moment voert ze onderzoek uit naar de effecten van Van-Werk-Naar-Werktrajecten in Nederland met subsidie van het Instituut Gak. Ook het proefschrift is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Instituut Gak.

Borghouts: “Ik ben erg vereerd en blij met de internationale waardering en erkenning voor mijn onderzoek. Het is en blijft een relevant onderzoeksthema, zowel vanuit maatschappelijk als wetenschappelijk perspectief.”

Op 18 november zal Borghouts voorafgaand aan de prijsuitreiking de resultaten van haar onderzoek presenteren en in gesprek gaan met Duitse wetenschappers en beleidsmakers. Andere sprekers op deze dag zijn onder meer dr. Hans Joachim Gergs (Audi AG und TU München), prof. dr. Bernd Reissert, Gernot Mühge (Helex Institut) en prof. dr. Matthias Knuth (IAQ, Universität Duisburg-Essen).

Noot voor de pers