News and events Tilburg University

Sigrid Suetens benoemd tot hoogleraar Behavioral Economics

Gepubliceerd: 06 maart 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

PERSBERICHT 6 maart 2018 -
Prof. Sigrid Suetens is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Behavioral Economics. Suetens is verbonden aan het departement Economics van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University.

Behavioral Economics, oftewel gedragseconomie, houdt zich onder meer bezig met de studie van sociale interacties tussen mensen. Het onderzoek van Suetens baseert zich op het principe dat goed functionerende informele relaties tussen individuen in een groep (bijv. vertrouwensrelaties tussen burgers) een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de groep (bijvoorbeeld de maatschappij). Zij is met name geïnteresseerd in het in kaart brengen van factoren die een invloed hebben op dit goed functioneren. In het kader van een ECR beurs die zij in 2016 ontving, doet zij onderzoek naar discriminatie in etnische diverse maatschappijen.

Sigrid Suetens is werkzaam aan het Departement Economics van TiSEM. Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds 2007 is ze werkzaam bij Tilburg University, eerst als postdoc onderzoeker en sinds 2009 als universitair docent. Sigrid Suetens heeft binnen TiSEM reeds een goede staat van dienst op het terrein van onderwijs en onderzoek. Naast de ERC beurs die ze in 2016 ontving, kwam ze eerder ook in aanmerking voor een Veni beurs (2009) en een Vidi beurs in 2013 van het NWO. Ze heeft publicaties in toptijdschriften op haar naam staan.

 

Note to editors