News and events Tilburg University

Stoeten in Brabant: expositie op Tilburg University

Gepubliceerd: 08 januari 2019 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Brabant Stoet is een kleine, reizende expositie die een beeld geeft van de lopende en rijdende cultuur in Noord- en Vlaams-Brabant. De expositie is te zien in Academiagebouw van Tilburg University, en beklemtoont dat tradities niet oubollig zijn, maar juist levendig en zichzelf vernieuwend.

De expositie is in de vorm van een kubus van 3x3x3 gegoten, waarin opnamen van stoeten uit alle tijden zijn te zien. Allerlei facetten van de stoet worden getoond: reusachtige doeken met foto’s van een Bossche steltloper, een fanfare met trommende meisjes uit St. Oedenrode en de Sacramentsprocessie uit Boxmeer. Maar ook, voor de periode dat de kubus in Tilburg staat, zijn in de zeven minuten durende vertoning drie stoeten opgenomen die met Tilburg University verbonden zijn.

Cortège van hoogleraren

De meest bekende universitaire stoet (niet alleen in Tilburg) is het cortège van hoogleraren. In de tentoonstelling is het cortège te zien, onderweg naar CUBE waar in 2018 de opening van het academisch jaar plaatsvond. Het cortège is de stoet die regelmatig te zien is in het Cobbenhagengebouw, bij academische zittingen als promoties en oraties.

Rijjool

De tweede universitaire stoet betreft een rijjool, een optocht van allerlei rijtuigen waarmee studenten zich van de universiteit naar de stad (of vice versa) laten vervoeren. In Tilburg worden rijjolen vrijwel altijd georganiseerd door leden van de oudste studentenvereniging van de universiteit, TSC St. Olof, zoals in 2017 bij de viering van het 90-jarig bestaan.

Brabant strijdt voor zijn universiteit

De derde universitaire stoet in de vertoning is een bijzondere, want eenmalig. Op 12 november 1986 trokken zo’n tweeduizend studenten en medewerkers van de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) naar Den Haag om te protesteren tegen dreigende bezuinigingen en de sluiting van enkele opleidingen (Psychologie en Letteren). De stoet eindigde op het Binnenhof, waar wijlen rector magnificus Ruud de Moor zich in felle bewoordingen tegen het dreigend onheil keerde. Met succes, de plannen van minister Deetman sneuvelden.

Erfgoed

Stoeten als deze maken deel uit van wat we immaterieel erfgoed noemen. Brabant Stoet geeft op een speelse en originele manier een beeld van de ‘lopende cultuur’ in het Hertogdom Brabant. Denk aan: gilden, reuzen, steltlopers, harmonieën en fanfares, majorettes, carnaval, praalwagens, verenigingen, volksdansen, processies en bedevaarten, straattheater en ook multiculturele groepen.

Deze grensoverschrijdende tentoonstelling is samengesteld door het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen en de Brabant-Collectie (gevestigd in de universiteitsbibliotheek van Tilburg University) in opdracht van Stichting De Brabantse Hoeders en ontwikkeld in het kader van ‘de grootste stoet ooit’. De tentoonstelling is te zien in Academia tot en met 17 maart 2019. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 22:30 uur.