Nieuws en agenda

Tilburg University wil bachelor Entrepreneurship & Innovation

PERSBERICHT 19 februari 2018 - Tilburg University treft voorbereidingen voor een nieuwe bacheloropleiding: Entrepreneurship & Business Innovation. De huidige planning is dat de opleiding per september 2019 van start gaat. Het doel van deze opleiding is om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren en te ontwikkelen op een eigentijdse academische wijze.

Uit onderzoek komt naar voren dat de behoefte aan ondernemers en ondernemende mensen in de komende decennia alleen maar zal groeien. De maatschappij vraagt om jonge mensen die hierop worden voorbereid. De bachelor Entrepreneurship & Business Innovation is een unieke academische opleiding in Nederland die gedurende de driejarige opleiding volledig focust op ondernemerschap en innovatie. Ondernemingen, bedrijfsleven en overheid worden actief betrokken bij het onderwijs.

Accreditatie

De minister van OCW heeft goedgekeurd dat Tilburg University de accreditatieprocedure ingaat voor een driejarig bachelor programma ‘Entrepreneurship & Business Innovation’. De accreditatie-organisatie NVAO zal de aanvraag binnenkort tegemoet kunnen zien. Indien alles volgens plan verloopt, zullen de eerste studenten in september 2019 van start gaan.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica van den Bosch via j.c.vdnbosch@tilburguniversity.edu, of via het secretariaat: 013 466 33 20.

Nota bene: in alle nieuwe bacheloropleidingen wordt voldaan aan de uitgangspunten van het nieuwe Tilburgse onderwijsprofiel ‘Kennis – Kunde – Karakter’. Voor meer informatie over het onderwijsprofiel, zie www.tilburguniversity.edu/onderwijsprofiel.