News and events Tilburg University

Tilburg University benoemt Martijn Boons tot hoogleraar Finance

Published: 20 september 2022 Laatst bijgewerkt: 20 september 2022

Dr. Martijn Boons van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot hoogleraar Finance. Hij zal zich in zijn nieuwe functie richten op het snijvlak van asset pricing en macro-economie.

Martijn Boons onderzoekt in het bijzonder (i) de factoren die bepalend zijn voor de prijzen van en rendementen op financiële en reële activa, zoals aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen, en (ii) het gedrag van huishoudens en bedrijven die in deze activa investeren. Met behulp van financiële en macro-economische data analyseert hij de macro- en financiële risicofactoren waar investeerders belang aan hechten, de prijs die investeerders bereid zijn te betalen om deze risico’s af te dekken, en in ultimo de verdisconteringsvoet die gehanteerd zouden moeten worden om onzekere toekomstige kasstromen te evalueren. 

De komende jaren gaat Martijn Boons zich toeleggen op het project “De economische implicaties van voorspelbaarheid van rendement”, waarvoor hij in 2022 een VIDI-beurs van de NWO heeft ontvangen. Het doel van dit project is om vast te stellen wat de aanjagers van variatie zijn in rendementsverwachtingen op de lange termijn voor financiële en reële activa.

Martijn Boons

Langetermijnrendementen zijn bepalend voor de financieringskosten van bedrijven, die op hun beurt uiteindelijk resulteren in investeringen die economische lange-termijngroei aansturen.

Martijn Boons geeft onderwijs in diverse vakken van de Bacheloropleiding Business Studies, de Masteropleiding Finance en het pre-Masterprogramma van TiSEM. Hij is ook promotor van enkele zeer getalenteerde promovendi van TiSEM en hij coördineert het Finance-traject van TiSEM’s Professional PhD-programma.

Professor Reyer Gerlagh, vice-decaan Onderzoek van TiSEM, verheugt zich in de benoeming van Boons tot hoogleraar. “Het is een waar genoegen te zien hoe een sterk department zijn jonge onderzoekers steunt. Martijn draagt ertoe bij dat wij ons hoge niveau in onderwijs en onderzoek op het gebied van Finance kunnen handhaven.”

Dr. Martijn Boons (1985) studeerde Finance aan Tilburg University. Hij werkte eerder aan de  Nova School of Business and Economics in Lissabon, Portugal. Zijn onderzoek geniet wereldwijde aandacht en is onderwerp van een grote verscheidenheid aan gastcolleges, wetenschappelijke congressen en praktijkgerichte workshops. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vaktijdschriften (zoals Journal of Finance, Journal of Financial Economics en Review of Finance) en hij heeft diverse beurzen ontvangen, uit zowel de publieke als de private sector.