News and events Tilburg University

Project ‘Democratische revitalisering’ ontvangt €1,7 miljoen van Nationale Wetenschapsagenda

Published: 25 november 2020 Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2023

Hoe kunnen ‘hybride democratische innovaties’, die vormen van praten (denk aan burgerfora) en stemmen (denk aan correctieve referenda) combineren, de representatieve democratie versterken? Dat is de kernvraag van het project ‘Democratische revitalisering voor veerkrachtige gemeenschappen’, waarvoor NWO €1,7 miljoen beschikbaar heeft gesteld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Met cofinanciering van maatschappelijke partijen is de begroting bijna €2 miljoen. Hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Frank Hendriks van Tilburg University is penvoerder en heeft de wetenschappelijke leiding van het project. Onderzoekers van Tilburg University zijn als consortiumpartner ook betrokken bij twee andere projecten in deze subsidieronde: eHealth Junior (TSB) en Deep Learning (TSHD).

Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft namens het Ministerie van OCW in totaal 81 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe ronde onderzoek naar vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda, uit te voeren door consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven. Nog eens 12 miljoen euro wordt bijgedragen door partners uit de in totaal 21 consortia. Het doel van de projecten is wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken teweeg te brengen door middel van interdisciplinaire samenwerking binnen verschillende kennisketens, samen met maatschappelijke partijen.

Democratische revitalisering voor veerkrachtige gemeenschappen        

Het onderzoeksproject REDRESS (‘Revitalized Democracy for Resilient Societies’) kijkt of en hoe ‘hybride democratische innovaties’, die plebiscitaire en deliberatieve instrumenten ('stemmen' en 'praten') combineren, de representatieve democratie kunnen versterken, onder welke voorwaarden en met welke effecten. Ervaringsdeskundigen, valorisatie-experts, internationale en Nederlandse onderzoekersleiders op dit terrein werken daarvoor nauw samen.

Meer informatie: REDRESS Project Summary

There is a widespread feeling of discontent with the functioning of modern representative democracies. Dutch citizens still believe in the democratic ideal, but feel that politicians do not listen to them, and demand more meaningful influence on public policymaking. It is increasingly acknowledged that improved citizen participation in an effective combination of plebiscitary (e.g. corrective referendums) and deliberative instruments (e.g. citizen assemblies) is needed. However, pressing knowledge gaps about the intelligent combination of such instruments remain.

The REDRESS Project aspires to redress this. It systematically investigates and tests how hybrid democratic innovations can advance democratic responsiveness, citizens’ trust, and politicians' support in a representative democracy with a tradition of consensus politics ('polder model'). In the past, the few democratic innovations that took place were often hastily discontinued (e.g. advisory referendum, citizen's assembly electoral system). They were said to be at odds with representative institutions or malfunctioning in practice. Because crucial knowledge and implementation gaps still exist - and thus any future democratic innovation risks the same fate - REDRESS aims to close such gaps and map out more fruitful roads ahead.

Through a process of design thinking, involving a broad coalition of stakeholders, REDRESS fleshes out which hybrid democratic innovations are most promising and how these innovations can be most effectively combined with representative democracy. The consortium brings together multiple sources of crucial expertise: leading academic researchers, field-knowledgeable practitioners, international experts, and specialists in knowledge dissemination. Alongside, four newly recruited Ph.D. candidates and two Postdocs will carry out cutting-edge research following a multi-method design.

Consortium REDRESS:

Tilburg University, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Sociaal Cultureel Planbureau, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ProDemos, Rathenau Instituut, The Broker, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), LSA Bewoners.  

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. Frank Hendriks – Department of Public Law and Governance, Tilburg Law School

Nog twee projecten

Onderzoekers van Tilburg University zijn als consortiumpartner ook betrokken bij twee andere projecten in deze subsidieronde:

eHealth Junior 

Penvoerder:  prof. dr. Manon Hillegers – Erasmus MC; mede-aanvragers:  prof. dr. Eveline Wouters en  prof. dr. Inge Bongers, Tranzo;  dr. Eeske van Roekel, Department Developmental Psychology, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Binnen eHealth junior werken zorgverleners, patiënten, bedrijven en overheid samen om kwalitatief hoogwaardige eHealth-tools te ontwikkelen voor één miljoen chronisch zieke kinderen. Deze tools voorkomen psychologische problemen op een gepersonaliseerde, diagnose-onafhankelijke manier en bevorderen optimale participatie. eHealth tools zullen beschikbaar komen via toegankelijke, gebruiksvriendelijke en duurzame platforms.

Zwarte dozen uit de diepte: hoe wij kunstmatige intelligentie kunnen begrijpen en verbeteren

Penvoerder: dr. Jelle Zuidema – Universiteit van Amsterdam; mmv.  dr. Afra Alishahi en dr. Grzegorz Chrupala, Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Deep learning maakt AI-modellen van hoge kwaliteit die significante impact hebben op individuen, bedrijven en maatschappij. Nieuwe verantwoordelijkheden en vragen komen op, maar de slechte interpreteerbaarheid van deep learning is een serieus probleem. Het consortium bestudeert hoe deep learning inzichtelijk gemaakt kan worden en ‘uitlegbaar’ voor spraak, tekst en muziek.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Frank Hendriks via f.hendriks@tilburguniversity.edu, of met de persvoorlichters van Tilburg University via tel. 013 – 466 4000 / persvoorlichters@tilburguniversity.edu.