woman with camera

Psychologie gaat samenwerken met Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg

Published: 24 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 28 mei 2021

Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg, een samenwerking tussen Fontys en Tilburg University, gaat haar samenwerking uitbreiden met de universitaire bacheloropleiding Psychologie en de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie van Tilburg University. Pabo-studenten volgen extra bachelorvakken Psychologie waarmee zij toegang hebben tot de universitaire master. De opleiding start in september 2020. Doel is studenten met een vooropleiding VWO op te leiden tot academische leraar basisonderwijs in combinatie met expertise (als basispsycholoog) op het gebied van de klinische kinder- en jeugdpsychologie.

Deze samenwerking is uniek omdat normaliter voor toelating tot een masteropleiding Psychologie een universitaire bachelor is vereist.

Vakken aan de universiteit

Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg Psychologie is een opleiding binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waarbij studenten in jaar 1 t/m 4, naast het standaard programma, een aantal bachelorvakken Psychologie op de universiteit volgen (16 vakken in totaal). Na vier jaar Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg kan men doorstromen naar de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie op Tilburg University.

Lerarentekort

De twee instellingen nemen zo hun verantwoordelijkheid m.b.t. de zorg voor kwalitatief goed (basis)onderwijs. Tilburg University en Fontys bieden studenten een extra masterdiscipline, waarmee zowel in het reguliere basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs extra zorg richting leerlingen kan worden geboden. Bijvoorbeeld als gespecialiseerde leerkrachten met een psychologisch profiel en kennis van speciale onderwijszorg. Met de wet Passend onderwijs in 2014 is de behoefte aan leerkrachten met meer kennis en expertise op het terrein van zorgleerlingen sterk toegenomen. Dit initiatief, met een uitstroomprofiel in de Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, sluit daar uitstekend op aan. Daarnaast speelt het ook in op het lerarentekort en biedt deze nieuwe opleiding nieuwe loopbaankansen.

Eerdere samenwerking

Tilburg University werkt reeds vier jaar samen met Fontys binnen Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg op het vlak van Kunst- en Cultuurwetenschappen (KCW) om zodoende bij te dragen aan de toegenomen maatschappelijke vraag in het onderwijs (leraren) maar ook daarbuiten. Pabo-studenten volgen dan de premastervakken van KCW, waarna ze kunnen doorstromen naar de universitaire master.

Noot voor de pers

Nadere informatie over de samenwerking: Rénee Langens, coördinator Leraar Basisonderwijs – Academische Pabo Tilburg fhke@fontys.nl,

Zie ook: www.fontys.nl/pabouniversity