Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie M.J. van Hulten LLM

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Aiming for Well-Being through Taxation: A Framework of Caution and Restraint for States

Deze thesis bestudeert het onontgonnen terrein rondom belastingheffing en welzijn. De auteur beantwoordt de vraag of staten via belastingen zouden moeten mikken op welzijn, en reikt in dat verband een geschikt toetsingskader aan. Zou belastingwetgeving verder moeten kijken dan economische impact, zoals bbp, en daarbij welzijn laten meewegen? En wat zou in dat geval het toetsingskader moeten zijn? Deze fundamentele vragen over de interactie tussen belastingen en welzijn zijn tot op heden nog niet volledig uitgediept in de literatuur. De thesis Aiming for Well-Being through Taxation onderzoekt diverse complexe en wezenlijke kwesties die zich op dit vlak voordoen. De auteur reikt een concreet en praktisch toetsingskader aan voor de beoordeling van belastingmaatregelen gericht op welzijn, waarbij voorzichtigheid en terughoudendheid vooropstaan. Dit biedt essentieel houvast bij de beoordeling van belastingmaatregelen gericht op welzijn. Het voorgestelde toetsingskader wordt grondig verkend aan de hand van drie specifieke voorbeelden: fiscale stimulering van innovatie, milieubelastingen en fiscale stimulering van werkgelegenheid. Per gebied belicht de auteur relevante problemen en brengt daarbij praktische aanbevelingen naar voren.

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula (ingang via Koopmans building)
  • Promotores: prof. dr. E.C.C.M. Kemmeren, prof. dr. P.H.J. Essers