onderzoeksdossiers brede welvaart

Themadossiers Brede Welvaart

Als mens- en maatschappij universiteit werkt Tilburg University aan een groene, sociale en welvarende samenleving voor iedereen. Complexe vraagstukken pakken we aan vanuit verschillende disciplines en in samenwerking met maatschappelijke partners, met extra aandacht voor arbeidsmarkt en talentontwikkeling, zorg en welzijn, klimaat en energietransitie en digitalisering.

De versnellende klimaatverandering, toenemende sociale ongelijkheid en spanningen in de samenleving maken het cruciaal om vaart te maken met de verduurzaming van economie en samenleving. Door vanuit de bril van brede welvaart te kijken, proberen we oplossingen te zoeken waarbij niemand achterblijft.  

In het Programma Brede Welvaart werken we samen met maatschappelijke partners aan de kansen en uitdagingen van onder meer het pensioenstelsel, het zorgstelsel, de arbeidsmarkt, de energietransitie, armoede en digitalisering van de samenleving. Maar ook elders in de universiteit wordt aan deze thema’s gewerkt: ze zitten in ons DNA. Een overzicht met nieuws en verhalen is te vinden in onderstaande themadossiers.

Blijf up-to-date

Op de hoogte blijven van dit thema en andere wetenschappelijke ontwikkelingen bij Tilburg University? Meld je dan aan voor onze persberichten en kies voor de thema's die voor jou interessant zijn.