Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Evenementen agenda

 • 28-08-201820:00

  Lezing Joseph Heath: Egalitarianism and status hierarchy *
  Recent onderzoek wijst uit dat de groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid als de grootste bedreiging voor de wereld wordt beschouwd. Stel nu dat we erin slagen om materiële ongelijkheid te verminderen, zijn we er dan? Volgens Joseph Heath niet. In deze lezing betoogt hij dat het verminderen van (grote) materiele ongelijkheid niet automatisch tot een vermindering in statusongelijkheid leidt, terwijl statusongelijkheid minstens zo schadelijk is. Verder bespreekt hij verschillende strategieën waarmee statusongelijkheid verminderd kan worden. (voertaal: Engels) Lees meer

 • 11-09-201820:00

  Science Café - Quantum: de computer van de toekomst? *
  Tegenwoordig werkt een computer vliegensvlug, maar die snelheid is een lachertje in vergelijking met de quantumcomputers die momenteel worden ontwikkeld. Ronald de Wolf (CWI/UvA) onderzoekt de mogelijkheden hiervan. Kan onze traditionele computer binnenkort bij het grofvuil worden gezet? Lees meer

 • 15-09-201811:00

  Expo Experience Robot Love
  Tilburg University organiseert een reeks events op deze 'expo experience' over de liefde tussen mens en robot in Eindhoven. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan in de gerobotiseerde samenleving? Houd de programmering in de gaten. Lees meer

 • 25-09-201813:00

  Introducing the Netherlands: Patriotism *
  De liefde voor het vaderland is een ingewikkelde zaak, waarbij het gaat om een heikel evenwicht tussen de liefde van een bepaald deel van de mensheid en liefde voor de mensheid als geheel. Het vraagt dan ook om volledige betrokkenheid en een kritisch houding. In hoeverre voldoet de Nederlandse vaderlandsliefde aan deze eisen? Hoe verhoudt Nederland zich in dit opzicht tot andere landen? (taal: Engels) Lees meer