De groene campus van Tilburg University

Bijdragen aan een duurzamere toekomst

Tilburg University staat midden in de samenleving en zet zich in om bij te dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van onze universiteit in onze Strategie op weg naar 2027. Wij delen de zorgen over het klimaat en nemen als universiteit de verantwoordelijkheid om ons met ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in te spannen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Dat kunnen wij niet alleen. Samenwerkingen tussen de universiteit, het bedrijfsleven en maatschappelijke instanties zijn van belang om tot de juiste vraagstukken te komen en zo te zorgen voor een grotere maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Om bijvoorbeeld tot een geslaagde energietransitie te komen, werken we met veel organisaties samen zodat het onderzoek ook écht bijdraagt aan een toekomst met schonere energie. Bij elk project wegen we goed af of het bijdraagt aan de energietransitie, zodat het een daadwerkelijk positieve maatschappelijke impact heeft. Hierbij is alertheid op greenwashing van belang en ieder project vraagt om maatwerk. Het departement Accountancy doet onderzoek naar hoe bedrijven zich over duurzaamheid echt goed kunnen verantwoorden en we daarmee ‘greenwashing’ proberen tegen te gaan.

Samenwerkingen met fossiele industrie

Onafhankelijkheid van wetenschap is cruciaal. Het is één van de vijf principes van wetenschappelijke integriteit die is vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.  Tilburg University staat voor de inhoud van deze gedragscode. Academische vrijheid is van essentieel belang voor goede wetenschapsbeoefening. Wetenschappers moeten in vrijheid hun onderzoek kunnen doen, hun ideeën volgen en uitwisselen, hun resultaten publiceren en onderwijs geven. Dat betekent niet dat samenwerking met bedrijven uit de fossiele industrie, geen onderdeel van discussie is op universiteiten. Wetenschappers en universiteiten hebben immers ook de verantwoordelijkheid om de balans te vinden tussen academische vrijheid en maatschappelijke en wetenschappelijke verantwoordelijkheden. De discussie over dit soort samenwerkingen moet dan ook bij uitstek op de universiteit worden gevoerd. Tilburg University erkent en deelt de zorgen die landelijk spelen rond het onderwerp (samenwerkingen met) fossiele industrie en dit blijft een onderwerp van gesprek en van verdere analyse.

Academische werkplaatsen

Op dit moment worden bij Tilburg University geen (bijzondere) leerstoelen gefinancierd door fossiele energiebedrijven. Verder werkt Tilburg University zeer beperkt samen met enkele organisaties die actief zijn in de fossiele industrie. De meeste van deze bedrijven innoveren en verduurzamen en nemen maatregelen om hun impact de komende jaren te beperken. Het onderzoek vanuit bijvoorbeeld onze Academische werkplaatsen draagt hieraan verder bij.