Procedures campusontwikkelingen

Duurzaamheid op de campus

Duurzaamheid is structureel verankerd in onze bedrijfsvoering. We willen moedig zijn, verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld zijn met onze campus. Daarom beperken we onze impact op het milieu zoveel mogelijk en dragen wij actief bij aan oplossingen. Duurzaamheid is dan ook geen opzichzelfstaande ambitie, maar loopt als een rode draad door onze strategie, door ons onderwijs en onderzoek.


SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Healthy campus

De gebouwen van Tilburg University dragen maximaal bij aan de gezondheid van studenten, medewerkers en campusbezoekers. We zorgen voor een comfortabel binnenklimaat met behulp van voldoende licht en lucht, zo min mogelijk storende geluiden en een prettige akoestiek. Daarnaast gebruiken we bouwproducten en -materialen zonder toxische stoffen. Onze gebouwen zijn stimulerende omgevingen, waarin studenten, medewerkers en campusbezoekers hun mogelijkheden vergroten en competenties versterken. Met een breed aanbod gezonde voeding en goede sportvoorzieningen dagen we onze studenten, medewerkers en campusbezoekers uit om gezonde keuzes te maken.

Healthy Campus

Healty & Lifestyle Programma

Community Garden

Geniet van onze groene campus en maak een boswandeling in de lunchpauze

SDG5: Gender gelijkheid

Gender & Diversiteit

Op Tilburg University hechten we waarde aan een open en inclusieve cultuur. Ook in het nieuwe Strategisch Plan 2022-2027 continueren we het beleid op het terrein van diversiteit en inclusie en verbreden we dit verder. Bij ons werken en studeren mensen met diverse achtergronden, uit verschillende landen binnen en buiten Europa. We omarmen die verschillende nationaliteiten en de perspectieven die eenieder meebrengt. Op onze campus is ruimte voor iedereen, onafhankelijk van: gender, etniciteit, kleur, geaardheid, leeftijd, religie, levensovertuiging en arbeidsbijzonderheid.  

Gender & Diversiteit


SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Energie

We werken eraan om alle energie die we gebruiken voor gebouwen en terreinen CO2-neutraal te maken. Het oudste deel van de campus van Tilburg University, locatie Warande, dateert van (ruim) voor 2000. De afgelopen jaren is er bij renovaties en verbouwingen meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo hebben we de energie labels van gebouwen verbeterd en waar mogelijk zonnepanelen geplaatst. Gebouw Cube (energielabel A) is specifiek ontworpen en gebouwd met extra aandacht voor duurzaamheid; het gebouw heeft bijvoorbeeld een BREEAM Excellent certificaat. Het in aanbouw zijnde onderwijsgebouw Marga Klompé (energielabel A+++++) heeft het BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat en voldoet aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Bij renovaties staat het verbeteren van de energieprestaties centraal. Dit wordt gedaan door extra isolatie, lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling. Daarnaast is klimaatadaptatie een integraal onderdeel van sloop, nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Klimaat adaptieve maatregelen betekenen o.a. minder verstening en een groenere campus. De impact van zulke aanpassingen zijn het beter kunnen reguleren van bijvoorbeeld hittestress. Minder hittestress betekend dat gebouwen minder gekoeld hoeven te worden en een klimaat adaptieve campus zorgt dus voor een lager energieverbruik.

Duurzaam huisvestingsbeleid

panorama

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Mobiliteit

Tilburg University vindt het van groot belang om de CO2-footprint van de mobiliteit terug te dringen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het grootste deel van onze CO2-footprint afkomstig is van het reisverkeer van onze populatie medewerkers en studenten. We streven naar een reductie van 75 procent rond 2030. We verbeteren de fietsvoorzieningen en moedigen medewerkers en studenten aan om per fiets, e-bike of speedbike naar de campus te komen. We willen de CO2-footprint van onze dienstreizen per 2027 naar nul terugbrengen. We bieden op dit moment medewerkers diverse mogelijkheden om zoveel mogelijk online deel te nemen aan afspraken, congressen en symposia in binnen- en buitenland. Wanneer fysieke aanwezigheid gewenst is, stimuleren wij het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en het OV.

Mobiliteit


SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Tilburg University geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om werkervaring op te doen en te participeren. Sinds 2010 hebben circa 60 personen de kans gekregen om een half jaar werkervaring op te doen.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Studeren met een functiebeperking

Heb je dyslexie of ben je snel afgeleid omdat je AD(H)D hebt? Vind je het moeilijk om met andere studenten samen te werken omdat je autisme hebt? Zorgt een chronische ziekte ervoor dat je (tijdelijk) minder energie hebt? Of zorgt jouw fysieke beperking ervoor dat je niet altijd op tijd in de collegezaal kunt zijn? Zo zijn er veel meer (chronische) ziektes en beperkingen die het studeren kunnen belemmeren. Op Tilburg University kijken we graag samen met jou naar wat jij nodig hebt om optimaal te kunnen studeren.

Studeren met een functiebeperking


SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzaam huisvestingsbeleid

Tilburg University heeft een groene campus en daar zijn we trots op. De ligging, grenzend aan bos- en wandelgebied de Oude Warande, en met veel bomen en planten op het oudste deel van de campus, maakt ons uniek in Nederland. Bij elke aanpassing van de inrichting van de campus zetten we in op behoud van de groene uitstraling. Ook duurzaamheid staat centraal in de huidige inrichtingsplannen. 

Duurzaam huisvestingsbeleid

Community Garden

Drone foto campus 2022

Verhogen van de ruimte-efficiency

Ons doel is het bestaande vastgoed slimmer en efficiënter te gebruiken met als mogelijk positief gevolg het kunnen afstoten van onze flexibele schil.

Verhogen ruimte-efficiency


SDG12: Verantwoorde consumptie en productie

Afval

Op de campus van Tilburg University staan geen afvalbakken voor verschillende soorten afval. Toch verwerken we jouw en ons afval op een duurzame manier? Hoe we dat doen, lees je hier:

Afvalverwerking Tilburg University

Duurzaamheid en circulariteit

Circulariteit is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. We bouwen demontabel zodat producten en materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Bij sloop of renovatie van bestaande gebouwen op onze Tilburg University campus werken we zoveel mogelijk circulair.

Duurzaam huisvestingsbeleid

Voeding

Op Tilburg University zetten we vol in op gezonde, duurzame, vegetarische en diervriendelijke producten. We verleiden onze medewerkers, studenten en campusbezoekers tot gezonde keuzes. Met als doel: de consumptie van minder zout, vet, suiker en vlees en het terugdringen van afval. In het Restaurant organiseren we proeverijen en live cooking events. Samen met kleine, lokale ondernemers zorgen we voor een innovatief, gezond aanbod aan eten en drinken. In de CIRfood outlets wordt met een circulair proces koffie gebrand. 

Duurzame koffie

Foodservice

Duurzaamheid in aanbestedingen

We willen actief bijdragen aan het beperken van negatieve gevolgen voor mens en milieu. Hier zetten we op in bij het beheer en de aanschaf van bedrijfsmiddelen én bij de keuze voor samenwerkingspartners zoals leveranciers. 

Aanbestedingen


SDG 15: Leven op het land

Versterken van de biodiversiteit

Bij onze bouwactiviteiten, het landschapsontwerp en de uitvoering van andere projecten houden we rekening met ecologische waarden en dragen actief bij aan het versterken van de biodiversiteit.

Biodiversiteit

Wadi

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Gedrag en integriteit

Tilburg University heeft een aantal regels en waarden die richting geven aan het werken en studeren bij Tilburg University. Onze Code of Conduct maakt de waarden en normen van onze universiteit expliciet en beschrijft de eisen die worden gesteld aan het persoonlijk gedrag van medewerkers en studenten. In het Privacy & Security Portal vind je alles om veilig te kunnen werken met persoonsgegevens of andere data. Specifieke gedragsvoorschriften zijn vastgelegd in afzonderlijke regelingen die hieronder vermeld staan. Deze regelingen voorzien in klachtenprocedures en sanctiemogelijkheden.

Gedrag en integriteit