Tilburg University wishes you a happy New Year

Naar een duurzame universiteit

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UN Sustainable Development Goals) maken duidelijk dat de wereld geconfronteerd wordt met grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn armoedebestrijding, het waarborgen van gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, de transitie naar schone energie, verantwoordelijke consumptie, het herstellen van ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Lees meer

Sutainable development goals United Nations