-	Bloembollenveld, arbeiders, arbeidsmigratie

Moderne slavernij en mensenhandel in Nederland

Datum: Tijd: 19:30 Locatie: Tijdlab LocHal, Burg. Broxlaan 1000, Tilburg

Mensenhandel, ook wel moderne slavernij genoemd, klinkt als iets dat niet in Nederland voorkomt en waarvan de oorsprong buiten Nederland ligt. Maar is dat ook zo? In dit gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen horen we er meer over. (Nederlands/ SG-Certificaat*)

Tijd: 19:30-21:00 uur
Gratis, aanmelden gewenst.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst in de LocHal


Veelkoppig monster

Wat is mensenhandel precies? Wie zijn deze handelaren en wie worden hier slachtoffer van? En wat zijn eigenlijk oorzaken van mensenhandel? Mensenhandel wordt vaak een veelkoppig monster genoemd vanwege de vele verschijningsvormen en vanwege de veelheid aan personen, groepen en bedrijven die erbij betrokken kunnen zijn. Mensenhandel bestaat niet alleen in seksuele uitbuiting, maar ook in arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting bijvoorbeeld. In de kern gaat het om de ander dwingen tot handelen of activiteiten, waar de mensenhandelaar beter van wordt ten koste van die ander. Het gaat om ongelijkheid, discriminatie en onvrijheid. En zoals ook in het verleden bij slavernij het geval was, gaat het vaak over een gevoel van superioriteit ten opzichte van de ander. 

Migratie

Naast beantwoording van deze vragen zal de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Conny Rijken, ook uitgebreid ingaan op de relatie mensenhandel, mensensmokkel en migratie. Bij beoordeling van een asielaanvraag is vooral van belang waarom iemand zijn of haar land heeft verlaten. Wat er tijdens de migratieroute gebeurt, is niet van belang. 

Gruwelijke praktijken

In eerder onderzoek naar de migratieroute van Eritreeërs onthulde Rijken samen met professor Mirjam van Reisen de schokkende realiteit van de gruwelijke praktijken waaraan migranten worden blootgesteld tijdens de migratie. Praktijken die Rijken en van Reisen kwalificeerden als mensenhandel. Op dit moment staan twee Eritrese mensensmokkelaars terecht in Nederland voor wat door het Nederlandse Openbaar Ministerie is gelabeld als migratiecriminaliteit. Rijken doet met haar bureau onderzoek naar de feiten in deze zaak. Alhoewel zij niet zal ingaan op het onderzoek, kan zij wel de praktijken van deze verdachten schetsen en deze linken naar het huidige debat rondom migratie. Vanuit haar achtergrond als jurist internationaal en Europees recht, zal zij ook de Europese context in dit debat meenemen. 

Spreker

De spreker van vandaag is Conny Rijken. Zij is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen sinds september 2022. Tevens is zij hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg University en lid van GRETA. GRETA is uit een groep van experts op het gebied van mensenhandel, ingesteld door de Raad van Europa. GRETA houdt toezicht op de implementatie van het Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel van de Raad van Europa, door de 47 landen die partij zijn bij dat verdrag. 

Conny Rijken

Rijken zal meer vertellen over haar rol en functie als nationaal rapporteur. Haar mandaat en werkzaamheden en de positie als onafhankelijk rapporteur worden uit de doeken gedaan. Vervolgens neemt zij de toehoorders mee in een verkenning van het fenomeen mensenhandel en zal zij haar visie en reflecties geven op dit thema.

Foto: Conny Rijken (© Arenda Oomen)

Gespreksleider

De gespreksleider vanavond is Halima el Hajoui – Özen. Zij is journalist, trainer, adviseur, verbinder en trotse dochter van een gastarbeider. Ze is oprichter van De Inclusiefabriek, waarmee ze werk maakt van inclusie binnen organisaties. 

Halima el Hajoui – Özen

Herdenkingsjaar slavernijverleden

Na ruim 300 jaar werd in 1873 een eind gemaakt aan slavernij in het Nederlands Koninkrijk. Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 besteedt Nederland extra aandacht aan het slavernijverleden en de impact die dit nog steeds heeft. 

Het Tijdlab van de LocHal & Studium Generale van Tilburg University organiseren dit jaar een aantal lezingen  waarin Slavernij centraal staat; het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking in het heden, het  belang van excuses en hoe verschillende landen daarmee omgaan, en we onderzoeken of er ook sprake is van moderne slavernij in Nederland.

Contact

Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale en het Tijdlab LocHal.

Contact: Annelieke Koster (Studium Generale).

* For students, this program may count towards the SG-Certificate. Check the SG-Certificate website for all the terms and conditions. 


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media