Brede Welvaart

College Brede Welvaart: Tussen Winst en Welvaart

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Black Box Esplanade gebouw, Tilburg University

Werken bedrijven voor aandeelhouders of voor de maatschappij? Hoe organiseren en garanderen ze een duurzame bedrijfsvoering? Met Govert Buijs en Philip Joos gaan we op zoek naar de voorwaarden voor een duurzaam bedrijfsleven. (SG-Certificaat*)

Tijd: 16:00 - 18:00 uur.  Gratis entree, inschrijven verplicht.

Meld je hier aan voor dit college


We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen en serieuze milieuvraagstukken. Welke rol spelen bedrijven hierin? Laten zij zich leiden door financieel gewin, of beogen ze bij te dragen aan een duurzamere wereld? In dit vierde College Brede Welvaart kijken we op een abstract niveau naar veranderende (Europese) kernwaarden om vervolgens op organisatieniveau een veel praktischer blik te werpen op hoe je een duurzame bedrijfsvoering kunt garanderen.

Naar een economie voor mens, maatschappij en planeet

In de afgelopen jaren zijn veel schaduwzijden van het kapitalisme zichtbaar geworden: ecologische uitputting, hardnekkige ongelijkheid, financialisering, korte termijn denken en nieuwe machtsconstellaties rond grote bedrijven. Tegelijk is er veel nieuw denken op gang gekomen over een betere inrichting van de markteconomie van morgen en overmorgen. Samen met oud-premier Jan-Peter Balkenende publiceerde politiek filosoof Govert Buijs onlangs het boek Capitalism Reconnected. Hierin brengen zij de belangrijkste inzichten van dit nieuwe economisch denken bij elkaar en plaatsen deze in de bredere context van maatschappelijke, geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen. Balkenende & Buijs betogen dat Europese economieën de initiatiefnemers moeten zijn van een mondiale transitie naar een duurzame en inclusieve wereldeconomie.

Tussen het aandeelhouderskapitalisme van de Verenigde Staten en het staatskapitalisme van China zou Europa een eigen, toekomstgerichte weg moeten ontwikkelen. Naar een economie dat doet denken aan het Rijnlands model en zich meer op ‘stakeholders-capitalism’ richt dan op ‘shareholders-capitalism’. Voorwaarde voor deze ‘economie van hoop’ is volgens Balkenende & Buijs de herformulering van Europese kernwaarden: menselijke waardigheid, regeneratief/circulair denken, inclusiviteit en co-creativiteit.

Verduurzaming van de bedrijfsvoering

De toegenomen en onvermijdelijke aandacht voor duurzaamheid bij kapitaalverstrekkers, bedrijven en overheden leidt ertoe dat ze liever geen zaken (meer) doen met spelers die geen prioriteit stellen bij hun duurzaamheidsstrategie en het nalaten échte stappen te zetten in de richting van een business- of activiteitenmodel gebaseerd op ESG-criteria: milieuvriendelijk (Environmental), sociaal rechtvaardig (Social) en behoorlijk bestuur (Governance). De nieuwe Europese regelgeving lijkt heel uitgebreid in te spelen op een ESG rapportage die de  impact op milieu en maatschappij toont, dit in tegenstelling tot de Amerikaanse regelgeving die focust op de financiële gevolgen van de duurzame transitie. Kan Europa zich een eigen koers permitteren of moet het gelijk speelveld houden met andere grote economische mogendheden?

De duurzame transitie is niet onbesproken en leidt tot heel wat spanningen. Onlangs klaagde oliegigant Exxon twee aandeelhouders aan die een klimaatvoorstel willen indienen en tracht zo activistische aandeelhouders zoals Follow This het zwijgen op te leggen. Tegelijk ligt ING onder vuur voor de financiering van fossiele brandstofbedrijven, de grootste boosdoeners in de klimaatverandering. Hoogleraar Accounting Philip Joos gaat in op de huidige controverses in de verduurzaming van de bedrijfsvoering en zal recente wetenschappelijk inzichten over de rol van transparante ESG-informatie toelichten.

Sprekers:

  • Govert Buijs, hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing op de Goldschmeding Chair, Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Philip Joos, hoogleraar Accounting, TIAS School for Business and Society & Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), Tilburg University.

Na twee keynote-lezingen gaan we met een panel en de zaal in gesprek. In het panel hebben naast de twee keynote-sprekers zitting:

Moderator

  • Ronald de Jong, praktijkhoogleraar Duurzaam ondernemen en leiderschap, Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), Tilburg University.

 

Collegereeks ‘Brede Welvaart’

In deze vijfdelige collegereeks ‘Brede Welvaart’ kijken we naar de grote vragen van onze snel veranderende samenleving. We brengen de verschillende dimensies met elkaar in verband: financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch. Hoe kunnen we vervolgens de transities vormgeven die ons een gezonde, rechtvaardige en welvarende toekomst moeten brengen? De verschillende benaderingen komen in deze reeks aan bod.

Aanmelden volgende colleges in deze reeks

De colleges in deze reeks staan telkens op zichzelf, het is dus niet per se nodig andere colleges in deze reeks te volgen. Voor elk college volgt t.z.t. een apart aanmeldformulier. Hierop kun je tevens aangeven op de hoogte te willen blijven van de volgende colleges. Het vijfde en laatste college in deze reeks vindt plaats op:

  • di. 21 mei, 16.00-18.00u

Meer informatie

Deze collegereeks is een initiatief van Programma Brede Welvaart en Studium Generale, Tilburg University. M.m.v. studievereniging voor bestuurskunde Magister | Juribes.

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.  


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media