Tilburg University

Cobbenhagen building

Bij de feestelijke opening op 13 november 1962 was naar de achtergrond verdrongen hoe traag en moeizaam de voorgeschiedenis van het oudste gebouw op de campus was. Meer dan twaalf jaar was er verstreken voordat de schepping van architect Jos. Bedaux tot stand kwam.

Cobbenhagen Building

Die kreeg in 1950, door bemiddeling van hoogleraar (en zwager) Frans van der Ven, de opdracht voor een nieuw gebouw. De locaties in de binnenstad werden te klein voor de groeiende stroom studenten. De oplossing werd een verhuizing naar de nog onbebouwde randen van de stad, een beweging naar een campusuniversiteit zoals veel universiteiten in het land die maakten.

Het gebouw, waarvoor de eerste paal in december 1959 de grond in ging, heeft Bedaux opgezet als een lange wandeling vol afwisselende ervaringen: kloostergangen, bijzondere patio's en licht dat op verschillende manieren binnenvalt. Ook het gebruik van muschelkalksteen aan de buitenzijde, Noorse leisteen en marmer, het schoonmetselwerk, de hoge, brede gangpartijen en de toepassing van intieme binnenhoven zijn kenmerkend voor de manier waarop Bedaux een eigen gezicht gaf aan moderniteit.

De waardering voor het gebouw is groot, al hoort men weleens de verzuchting dat de weg er niet altijd gemakkelijk te vinden is. Het gebouw heeft talloos veel functionarissen, diensten, afdelingen, services et cetera zien komen en gaan. Tot de meest permanente bewoners behoort het bestuur van de universiteit, dat er vanaf het eerste begin zat - in kamernummers 1 tot en met 4.

Het gebouw draagt pas sinds 2002 de naam Cobbenhagen building, naar de stichter van de universiteit. Vanaf 1971 stond het gebouw te boek als gebouw A, nadat het huidige Koopmans building en het Goossens building werden opgeleverd. Die tot 2007 dus B en C heetten, en ook door Bedaux zijn ontworpen. Net als het Simongebouw en het sportcentrum.

Bedaux deed in het Cobbenhagen building voor het eerst ervaring op met het werken in betonskelet, waarbij dragende elementen in het zicht worden gelaten. In dit geval gaat het om de smalle betonkolommen rondom de binnentuin. Dit refereert aan de klassieke binnentuinen en middeleeuwse kloostertuinen: door zuilen omgeven plekken die vaak werden gebruikt voor studie en reflectie. Zo kent Athene sinds de 4e eeuw voor Christus het door Aristoteles verzorgde ‘peripatetische onderwijs’, waar deze wijsgeer al wandelend college zou hebben gegeven, beschut tegen de felle Griekse zon. In de gevel is een muurreliëf aangebracht van Jan Vaes, met als onderwerp de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden.

Cobbenhagen gebouw trap

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.