Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Je persoonlijke gegevens

Hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken

Je gegevens worden opgeslagen in onze alumnidatabase.
Door het invullen van dit formulier geef je Tilburg University automatisch toestemming om je gegevens te updaten in het Tilburg University Alumni Data Systeem. Je gegevens worden gebruikt voor alumni doeleinden zoals alumni engagement, de jaarlijkse telethons, uitnodigingen en (e)mailings. Indien je lid bent van een alumnivereniging, worden je gegevens ook gedeeld met het bestuur van die vereniging.

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

Voor het organiseren van activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van de bijdragen van onze Vrienden. Wij wijzen u er daarom op dat u, indien u uw contributie niet tijdig betaalt, geweigerd kunt worden bij onze activiteiten. Indien u twee achtereenvolgende jaren uw contributie niet heeft voldaan, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen, hetgeen reeds opgekomen betalingsverplichtingen onverlet laat.