Aanmeldformulier Vrijwilliger worden/ Registration Volunteer job

Je persoonlijke gegevens / Your personal data

Hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken

Je gegevens worden opgeslagen in onze alumnidatabase.
Door het invullen van dit formulier geef je Tilburg University automatisch toestemming om je gegevens te updaten in het Tilburg University Alumni Data Systeem. Je gegevens worden gebruikt voor alumni doeleinden zoals alumni engagement, de jaarlijkse telethons, uitnodigingen en (e)mailings. Indien je lid bent van een alumnivereniging, worden je gegevens ook gedeeld met het bestuur van die vereniging.

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring en over je rechten.

How we process your personal data

Your data will be stored in our alumni database.
By filling out this form you automatically give Tilburg University permission to update your data in the Tilburg University Alumni Data System. Your data will be used for alumni purposes such as alumni engagement, the annual telethons, invitations and (e)mailings. If you are a member of an alumni association, your data will also be shared with the board of that association.

Read more about the processing of your data in our privacy statement and about your rights.

Intro

Help studenten en co-alumni door je op te geven voor een van onderstaande vrijwilliger jobs. Je levert zo een actieve bijdrage en helpt jongeren hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien draagt vrijwilligerswerk ook bij aan het ontwikkelen van je netwerk, een persoonlijke ontwikkeling, het zelfvertrouwen en uiteraard je CV. Alom, een mooie manier om als afgestudeerde betrokken te zijn bij de universiteit. 

Onze dank is groot!

Let op! Door de zomervakanties kan het tijdens de zomermaanden iets langer duren voordat je formulier verwerkt wordt.

Vragen? Stuur een bericht aan  alumni@tilburguniversity.edu

English

Support students and fellow alumni by signing up for one of Tilburg University’s volunteer jobs below. You will make an active contribution and help youngsters to find their way in the job market. Moreover, volunteering also contributes to the development of your network, personal development, self-confidence and, of course, your resume. A great way to stay involved with your Alma mater. 

Thanks a Million!

Please note! Due to summer vacations, your form may take a little longer to process during the summer months.

Questions or remarks? Please send a message to alumni@tilburguniversity.edu