Tilburg University logo statue

Privacy Statement Tilburg University

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen.

Tilburg University hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijs, Onderzoek en de ondersteunende bedrijfsprocessen.

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Tilburg University is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is dan ook open over de wijze waarop de gegevens door Tilburg University en haar verwerkers worden verwerkt zoals in deze privacyverklaring is te lezen. Voorop staat dat de universiteit zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de AVG stelt.

Van wie verzamelt Tilburg University welke persoonsgegevens?
Voor welke doeleinden verwerkt Tilburg University uw persoonsgegevens?
Hoe gaat Tilburg University om met uw gegevens?

Rechten van betrokkenen

Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op vergetelheid
Recht op beperking van verwerking
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Recht op bezwaar
Recht op klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Contact

Functionaris Gegevensbescherming
Contactgegevens Tilburg University