Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Unifriends

Datum: Tijd: 16:30 Locatie: Dante gebouw - Dz7

Jaarlijks houdt Personeelsvereniging Unifriends een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst delen we graag ons jaarverslag en stellen we het nieuwe bestuur aan jullie voor. Leden van de Personeelsvereniging worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Kom vooral langs om je stem te laten horen en je ideeën te delen. Graag denken we samen met onze leden na over de koers van onze Personeelsvereniging en staan open voor nieuwe ideeën en activiteiten. Aansluitend nodigen we je graag uit voor een borrel met een hapje en een drankje.

16:30 - 17:00u

Agenda (deze activiteit wordt gehouden in het Nederlands)

  • Opening en vaststelling agenda
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Verslag vorige jaarvergadering
  • Jaarverslag secretaris (2023)
  • Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie (2023)
  • Voorstel samenstelling bestuur
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

17:00 - 18:00u

We sluiten de vergadering samen af met een drankje en een hapje. 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Locatie
Dante gebouw Dz-7, Warandelaan 2 | Campus Tilburg University 

Aanmelden 
Aanmelden is niet nodig, alle PV leden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.