Ingrid van der Wacht

Hoe Ingrid van der Wacht haar tweede carrière vormgaf bij Dutch Design Week

Banenbio 5 min. Marie Roelofs

Onze alumni hebben interessante loopbanen. Zo ook alumna Ingrid van der Wacht: zij besloot toen ze bijna veertig werd te beginnen aan ‘het tweede deel van haar carrière’ en startte met de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen. Nu werkt ze voor de Dutch Design Week, waar ze zich inzet voor duurzaamheid en co-creatie.

Voordat Ingrid aan de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen begon, verrichte ze al veel werkzaamheden die te maken hadden met marketing. De bachelor docent Frans die ze al op zak had, kwam goed van pas bij het werk dat ze internationaal deed, bijvoorbeeld voor onderhandelingen. Toen ze kinderen kreeg, besloot ze haar werk in het buitenland op een lager pitje te zetten en weer te gaan studeren: “Ik wilde iets doen waarbij ik dacht ‘hier kan ik nog een lange tijd lol van hebben’. Communicatiewetenschappen sprak me aan, omdat het aansloot bij mijn werkervaring. Bovendien vond ik psychologie en persuasieve communicatie interessant en wilde ik daar meer over leren.”

‘Het tweede deel van mijn carrière’

“Mijn kinderen zaten destijds al op de basisschool, dus dat maakte het voor mij mogelijk om overdag te kunnen studeren. Ik heb het verschil in leeftijd met mijn studiegenoten nooit echt gemerkt. Veel medestudenten waren toch al in de twintig. Ik was destijds met mijn partner ook bezig met de verbouwing van het huis waar ik momenteel nog steeds woon, een voormalig café. In het zaaltje waar eerst huwelijken werden gevierd, logeerden studiegenoten vaak na feestjes. Dat was altijd heel gezellig.”

Door allerlei mensen ‘van buitenaf’ te betrekken bij de ontwerp- en ontwikkelfasemanier krijg je verrassende input die je niet zou krijgen van iemand die al binnen een organisatie werkt

In het diepe springen

Ingrid begon na haar studie meteen als zelfstandige met haar eigen bedrijf, Factor-I: “In de regio Eindhoven wilde men gaan onderzoeken hoe de creatieve industrie ervoor stond. Dit was naar aanleiding van het gedachtegoed van socioloog en urbane wetenschapper Richard Florida. Florida predikte destijds dat creativiteit een motor is voor de ontwikkeling van een stad. Ik heb meegeholpen aan dat onderzoek. Hierdoor kwam ik in contact met de Week van het Ontwerp (nu Dutch Design Week). Ik ben gevraagd om mee te kijken naar het evenement dat nog in de kinderschoenen stond. Door vrijwillige klussen aan te nemen, ben ik betrokken geraakt bij de organisatie.”

“Vervolgens werd ik gevraagd om voor Brainport Eindhoven een Europees project mee te helpen ontwikkelen. Ik had zoiets nog nooit gedaan, maar ik merkte dat ik op dat moment graag een stap wilde zetten in mijn carrière. Ik ben in het diepe gesprongen en heb een project over design management ontwikkeld. Ik had wel al wat ervaring opgedaan door mijn jaren als vrijwilliger, dus kon ook meedenken over de inhoud. Dat is de basis geworden voor het werken voor de gemeente Eindhoven en het nadenken over hoe de stad zich kan ontwikkelen.”

De ontwikkeling van de Dutch Design Week

De Week van het Ontwerp veranderde in de Dutch Design Week. “We wilden er een duidelijke Nederlandse stempel op drukken. We veranderden de naam en riepen mensen op die al meededen aan de Week van het Ontwerp om collega-ontwerpers ook uit te nodigen om deel te nemen. Ik heb daarnaast deelnemersbijeenkomsten georganiseerd, zodat ontwerpers onderling de samenwerking konden opzoeken. Hierdoor kwamen ontwerpers ook op allerlei plekken in de stad terecht, wat de regeneratie van de stad ten goede kwam.”

“Veel mensen kennen de Dutch Design Week enkel als evenement, maar gedurende het jaar zijn we druk bezig met projecten. Zowel op nationaal als Europees niveau werken we aan de thematiek van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld met behulp van de World Design Embassies. Voorbeelden hiervan zijn ‘gezondheid als valuta voor de toekomst’, ‘steden voor mensen’ en ‘de boerderij van de toekomst’. Bij al deze initiatieven is het belangrijk om allerlei mensen ‘van buitenaf’ te betrekken bij de ontwerp- en ontwikkelfase. Dat is noodzakelijk voor innovatie. Op die manier krijg je verrassende input die je niet zou krijgen van iemand die al binnen een organisatie werkt.”

Mijn inspiratiebron
Ontwerpers zoals Dave Hakkens en Christien Meindertsma

Zij zetten zich bijna activistisch in om de wereld een stukje beter te maken.

Beste advies
ooit gekregen

Probeer je leven licht te houden.

Mijn advies
voor jou

‘Verander dagelijks van sleur’ is een uitspraak van Loesje die me aanspreekt. Wees niet bang om een uitdaging aan te gaan.

Een platform voor verbinding en agendering

“We faciliteren een platform waarin verbinding kan ontstaan,” vertelt Ingrid over de Dutch Design Week. “Mensen kunnen elkaar ontmoeten en samenwerken, hun ontwerpen tonen of hun verhaal vertellen. Daarnaast hebben we als Dutch Design Week een curerende rol en een agenderende rol. We belichten onderwerpen waar de meeste mensen in Nederland nog niet mee bezig zijn. De rol die communicatie hierin speelt, is cruciaal. De komende drie jaar onderzoeken we hoe de communicatie tussen ontwerpers en overheidsinstellingen in samenwerkingen verbeterd kan worden.”

Dat is voor mij ook het doel van design: de wereld een beetje beter maken en mensen verwonderen

Inspiratiebron

“Ontwerp heeft meer potentieel dan enkel het maken van spullen. Vanuit de commercie is het doel om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk producten te maken en te verkopen. De productie van al die producten is ontzettend vervuilend voor de aarde. Veel ontwerpers voelen hierdoor de verantwoordelijkheid om zich niet voor het karretje te laten spannen van de industrie, maar als een soort wereldverbeteraars aan de slag te gaan. Het project van Dave Hakkens, Precious Plastic, is hier een mooi voorbeeld van. Hij heeft een community gecreëerd waarin mensen met herwonnen plastic andere waardevolle producten maken. Dat is voor mij ook het doel van design: de wereld een beetje beter maken en mensen verwonderen. Hierdoor krijgen ze hopelijk zin om de verandering aan te gaan.”

Advies voor studenten

Op de vraag welk advies ze heeft voor studenten, antwoordt Ingrid dat ze vooral niet bang moeten zijn om de uitdaging aan te gaan. “Ik begon als vrijwilliger bij de Week van het Ontwerp, omdat de wereld van design me enorm boeide. Ik was in eerste instantie in de veronderstelling dat ik geen werk in die industrie zou vinden, omdat ik daar niet voor had gestudeerd. Door als vrijwilliger ervaring op te doen, is het uiteindelijk wel gelukt. Die uitdaging aangaan kan je dus inspireren om wel je droombaan te krijgen.”

Blijf verbonden

Zorg dat we jouw actuele gegevens hebben.

  • Lang niets gehoord van ons?
  • Onlangs verhuisd of van baan gewisseld?
  • Wil je op de hoogte blijven?
Wijzig je gegevens

Curriculum Vitae

Opleiding

1972-1978 | Atheneum A

1980-1984 | Lerarenopleiding Frans MO A, Moller Instituut, Tilburg

1999–2001 | Doctoraal Tekst & Communicatie Tilburg University


Werkervaring

Sinds 2001 werkt Ingrid vanuit haar bureau Factor-i aan (Europese) designprojecten rondom economische en maatschappelijke transitie. Ze geeft internationaal lezingen en workshops en ontwikkelt internationale verbindingsactiviteiten voor onder andere Dutch Design Week.

Privé

Ingrid is geboren in Den Haag en rond haar middelbare schooltijd door het vele verhuizen van haar ouders in Brabant terecht gekomen. Sinds haar studietijd woont ze honkvast in de regio Tilburg. Voor haar werk is ze internationaal actief.

Publicatiedatum: 28 februari 2024