TUM

Hoe overbodig papier de illusie wekt van duurzaamheid

Wetenschap Werkt 3 min.

Veel producten worden verkocht in meerdere lagen verpakkingsmateriaal, met grote bergen verpakkingsafval tot gevolg. De Tilburgse onderzoeker Tatiana Sokolova ontdekte dat overbodig papier de illusie van duurzaamheid wekt, omdat papieren verpakkingsmateriaal wordt gezien als milieuvriendelijk – zelfs als het juist schade toebrengt aan het milieu. “Objectieve duurzaamheid en percepties ervan komen niet altijd met elkaar overeen.”

Verpakkingsafval vormt wereldwijd een ernstig milieuprobleem. De Amerikaanse Environmental Protection Agency meldt dat er in 2018 meer dan 80 miljoen ton verpakking werd geproduceerd, waarvan tweederde uit plastic of papier bestaat. Zodra de verpakking niet meer wordt gebruikt, wordt een deel ervan gerecycled en een deel belandt op stortplaatsen. Ondanks de mogelijke milieu- en financiële voordelen van het verminderen van overmatige verpakking, blijven veel producten oververpakt.

Plastic + papier als milieuvriendelijker beoordeeld

Tatiana Sokolova, verbonden aan faculteit Economie en Management van Tilburg University, onderzocht hoe consumenten reageren op dergelijke oververpakkingen, waarbij onnodig papier wordt toegevoegd aan plastic. Uit acht onderzoeken met consumenten uit Nederland, de VS en het VK blijkt dat mensen plastic + papieren verpakkingen als milieuvriendelijker beoordelen dan identieke plastic verpakkingen zonder papier. Gedreven door het idee een milieuvriendelijke keuze maken, zijn consumenten bereid meer te betalen voor oververpakte producten en zijn ze eerder geneigd deze te kiezen.

Tatiana Sokolova

Als we willen dat consumenten doorzamere keuzes maken, moeten we eerst nagaan of ze weten wat een duurzame keuze eigenlijk is

Sticker ‘minimale verpakking’

In een van de onderzoeken is een test gedaan met minimale verpakking. Hierin konden een groep deelnemers kiezen tussen mueslirepen verpakt in plastic+papier of in alleen plastic. Een andere groep deelnemers kon ook kiezen tussen repen verpakt in plastic en papier of alleen plastic. Maar nu met op de plastic-only optie een sticker met de tekst ‘minimale verpakking.’ In de eerste groep, zonder de interventie, waren de mensen gemiddeld meer geneigd om de zichtbaar oververpakte plastic+papier mueslireep te kiezen dan het plastic-only alternatief. Zodra de ‘minimale verpakking’ sticker wordt toegevoegd aan de plastic verpakking, verandert de voorkeur bij consumenten. Zij zijn dan meer geneigd om de minimaal verpakte mueslireep te verkiezen boven de oververpakte plastic+papier optie.

Duurzame keuzes

“De bredere les die we uit dit onderzoek kunnen trekken, is dat objectieve duurzaamheid en percepties ervan niet altijd met elkaar overeenkomen,” aldus Tatiana Sokolova. “Als we willen dat consumenten doorzamere keuzes maken, moeten we eerst nagaan of ze weten wat een duurzame keuze eigenlijk is. En als de consumentenperceptie van duurzaamheid biased is, moeten we op zoek gaan naar interventies om objectieve duurzaamheid en percepties van duurzaamheid dichter bij elkaar te brengen.

Over de onderzoekers

Aradhna Krishna en Tim Döring zijn co-auteurs van dit onderzoek. 
Aradhna Krishna is de Dwight F. Benton-professor marketing aan de Ross School of Business, University of Michigan, VS. Tim Döring is assistent-professor marketing aan de Universiteit van Maastricht, Nederland.

Lees het volledige onderzoeksartikel hier.

Publicatiedatum: 19 januari 2024