Tilburg University Magazine

Tilburg Young Academy geeft een stem aan de nieuwe generatie

Artikel

Onderzoek, onderwijs, publieksvoorlichting en leidinggeven... Jonge academici vervullen een breed scala aan taken. Hun werkomgeving is zeer competitief en de druk is altijd hoog, met weinig ruimte voor pauze en reflectie. Het netwerk Tilburg Young Academy biedt hier tegenwicht aan. "Docenten en onderzoekers aan het begin van hun carrière doen veel van de kerntaken binnen de universiteit. Vaak voelt dat als een onvermijdelijke ratrace, terwijl veel jonge mensen juist een sterke behoefte hebben aan verbinding, ondersteuning en teamwork. Het is belangrijk om de stem van jonge academici te laten horen."

TYA-voorzitter David Peeters, vicevoorzitter Anne Lafarre en lid Carla De Pietro delen graag hun ambities en ervaringen. David: "Tilburg Young Academy hoopt academisch personeel te ondersteunen in de loopbaanfase voordat ze echt bij de gevestigde orde horen. Voor veel mensen is dit een uitdagende tijd waarin ze veel verschillende taken moeten combineren, zowel in hun werk als privé. Wij willen een platform bieden waar mensen hun ervaringen en zorgen kunnen delen, en waar we een verschil kunnen maken voor de huidige generatie jonge academici."

peeters

Tilburg Young Academy biedt een platform waar jonge academici met verschillende achtergronden hun ervaringen kunnen delen en waar we een verschil kunnen maken voor de huidige generatie jonge collega's aan onze universiteit.

- David Peeters

Houd ze scherp

Veranderende waarden vormen de basis van alle TYA-activiteiten. Carla: "De organisatie van het gezin is bijvoorbeeld heel erg veranderd. Meestal werken beide partners. Ook is de rol van zowel mannen als vrouwen in de maatschappij veranderd. De werkomgeving is nog niet volledig aangepast aan deze veranderingen."

"Dit is ook een kwestie van veiligheid, diversiteit en inclusie," voegt Anne toe. "Teamwork en soft skills worden steeds belangrijker. We werken echter nog steeds in een zeer competitief kader dat grotendeels gebaseerd is op individuele scores, wat niet altijd optimaal is. TYA wil pleiten voor een sfeer van samenwerking, teamwerk en ondersteuning. In dit verband houden we het universiteitsbeleid in het oog, met inbegrip van bijvoorbeeld de invoering van Erkenning & Beloningen. Doen zij wat zij prediken? We willen ze scherp houden."

anne lafarre

We houden het universitaire beleid in de gaten, we willen ze scherp houden zodat ze in de praktijk brengen wat ze prediken met betrekking tot verbinding, ondersteuning, diversiteit, teamwork en vele andere belangrijke onderwerpen.

- Anne Lafarre

Wat zou u veranderen?

Vanaf de start in 2020 werd het TYA-initiatief omarmd door het College van Bestuur van de universiteit. David: "We begonnen met twaalf leden die werden geselecteerd door de decanen en vice-decanen. Het grappige is dat ze de eerste leden bijna uitsluitend selecteerden op basis van onderzoeksprestaties. Wat culturele achtergrond betreft, rekruteerden ze eigenlijk jongere versies van zichzelf. Dezelfde achtergrond en op hetzelfde carrièrepad." Anne: "Dat is natuurlijk niet met opzet gedaan. Maar het proces toonde aan dat er werk aan de winkel is om de diversiteit te vergroten. Tegenwoordig proberen we dat te bereiken door zelf nieuwe leden te werven en hen de vraag te stellen: als jij de rector magnificus van deze universiteit zou zijn, wat zou je dan veranderen? Uit hun antwoorden blijkt echt wat voor goede ideeën er zijn en dat er nog veel te doen is. Onze generatie geeft veel om duurzaamheid, inclusie en veiligheid op de werkplek."

Toen we net begonnen, werd het duidelijk dat er meer gedaan moet worden om de diversiteit te vergroten

Luisteren naar stille mensen

Meer stemmen laten horen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Diversiteit is een complexe aangelegenheid en wat het precies inhoudt, is niet altijd duidelijk gedefinieerd. "Vooroordelen komen veel voor en zijn moeilijk aan te pakken", zegt Carla. "Als we echt diversiteit willen bereiken, moeten we in eerste instantie diversiteit erkennen. Bij Tilburg University zijn veel verschillende achtergronden vertegenwoordigd, maar deze diversiteit wordt niet volledig erkend. Zo is het voor sommige collega's - soms ook vanwege hun culturele achtergrond - moeilijker om uitgesproken te zijn. Dit betekent niet dat zij geen goede ideeën hebben. Het is ook aan ons om naar hen te leren luisteren. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van diversiteit. Rolmodellen zijn daarbij zeker belangrijk, maar ook training is nodig." 

carla de pietro

Het is belangrijk om open te staan voor verschillende ervaringen en echt te luisteren naar anderen

- Carla de Pietro

Onzichtbare muren

Anne: "Wij vinden inderdaad dat mensen in leidinggevende posities meer aandacht moeten besteden aan diversiteit en hier training in moeten krijgen. Dit betekent ook dat we ons moeten realiseren dat verschillende mensen verschillend handelen en dat vele wegen naar Rome leiden. Om dit te bereiken moeten we ook de onzichtbare muren tussen scholen en afdelingen afbreken. Omarm andere stemmen, deel ervaringen en zoek naar gemeenschappelijke grond."

"Wij vinden dat mensen in leidinggevende posities meer aandacht moeten besteden aan diversiteit en daarvoor training moeten krijgen"

Echte verandering

In de twee jaar van haar bestaan is de Jonge Akademie Tilburg betrokken geweest bij veel verschillende commissies over belangrijke beleidsbeslissingen binnen Tilburg University. Bijvoorbeeld over het strategisch plan, Recognition & Rewards en de recente interne enquête met vragen over sociale veiligheid op de werkvloer. David: "Wij vinden onze betrokkenheid noodzakelijk om verandering van binnenuit op gang te brengen. Daarom zijn we dankbaar dat het College van Bestuur van de universiteit ons netwerk actief ondersteunt." Carla: "We hebben periodiek overleg met de rector. Deze directe band met hem is erg belangrijk om onze ideeën en waarden vertegenwoordigd te krijgen." 

Waarom lid worden van TYA?

David: "Voor mij gaat TYA over het ontmoeten van mensen met totaal verschillende achtergronden. Ook is het een belangrijke bron van nieuwe initiatieven waar je de kans krijgt om je ideeën uit te voeren. We werken bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke tuin waar studenten en personeel elkaar informeel kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten en planten, groenten en bloemen kunnen kweken. Er is ook zoveel steun van de divisies aan onze universiteit voor dit plan en ze helpen ons het uit te voeren. Als je de hand uitsteekt, is het mogelijk om positieve initiatieven te ontplooien op Tilburg University." Carla: "Wat ik het leukst vind, is te weten dat zoveel mensen dezelfde ideeën en passies hebben. En als buitenlander is dit voor mij een geweldige manier om hele interessante mensen te ontmoeten." Anne: "Voor mij draait het allemaal om de ondersteuning. Een orgaan binnen de universiteit dat de belangen van jonge wetenschappers behartigt. Ik wou dat het er al was geweest toen ik nog promoveerde en mijn weg nog aan het vinden was. Het voelt goed dat wij nu die rolmodellen kunnen zijn voor jonge academici."

Meer informatie

Tilburg Young Academy groeit en staat open voor nieuwe leden en nieuwe ideeën. Wil je meer weten over de TYA agenda of evenementen, kijk dan op de website of volg ons op Twitter @YaTilburg.

Publicatiedatum: 11 juli 2022