Ozer epic Tilburg University Magazine

‘Jonge generaties moeten zorgen voor verandering’

Karakter 4 min. Sara Terburg

Student Global Law, Özer Şahoğlu (19) nam deel aan het European Youth Forum in Parijs. Tijdens deze vierdaagse internationale bijeenkomst vertegenwoordigde hij zijn geboorteland Cyprus. Het eiland is verdeeld in een Turks- en een Grieks-Cypriotisch deel. Özer keerde terug naar Tilburg met veel hoop op een goede toekomst voor het land. ‘Jonge mensen zijn zich er meer van bewust dat we allemaal Cyprioten zijn.’

Ozer Tilburg University Magazine

Özer groeide op in het Turkssprekende, noordelijke deel van Cyprus. Voordat hij naar Tilburg verhuisde, woonde hij met zijn familie in de hoofdstad Nicosia. Hij noemt het de laatste verdeelde stad ter wereld. Hij vergelijkt het leven in Nicosia met het leven in Berlijn voor de hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990. ‘Nicosia heeft een verlaten vliegveld waar niemand mag komen. Ook is er een bufferzone met soldaten van de Verenigde Naties. Opgroeien in Nicosia was voor mij geen slechte ervaring ondanks dat je er altijd een bepaalde dreiging voelde.’

Dankzij het Youth Forum ben ik erg optimistisch over wat mijn generatie van jonge Europeanen kan bereiken

Aan het European Youth Forum namen jonge mensen en studenten deel uit elke EU-lidstaat. ‘De meesten waren in de twintig, ik was een van de jongsten. Omdat ze een gelijke vertegenwoordiging nastreefden, waren er twee deelnemers uit Cyprus uitgenodigd: een Grieks-sprekende vrouw en ik.’ De deelnemers werden ingedeeld in verschillende commissies zoals milieu, mensenrechten en internationale solidariteit. ‘Ik zat in deze laatste, omdat ik wilde praten over het Cypriotische conflict. Binnen deze commissie was ik onderdeel van de subgroep onliberale democratieën.’ Het forum sloot af met presentaties aan een panel met politici. ‘Ik was erg onder de indruk van de visie van jonge mensen. Bijvoorbeeld: een van de Franse panelleden zei tijdens een debat met jonge forumleden dat hij enkel vluchtelingen wil opvangen uit Oekraïne. Een jonge Duitse activist reageerde hierop door te zeggen: ‘mensen zijn mensen’. Daar was ik erg van onder de indruk. Ik ben erg optimistisch over wat mijn generatie van jonge Europeanen kan bereiken op het gebied van mensenrechten, milieu en andere problematiek.’ Özer legt uit dat zijn commissie voorstellen deed om democratische terugval te voorkomen, om democratieën te ontwikkelen en de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te beschermen. ‘Mijn bijdrage ging over bevooroordeeld onderwijs in Cyprus en hoe het conflict op het hele eiland onliberale praktijken veroorzaakt. Tijdens de presentatie hebben we aangegeven dat een verzoening tussen de Grieks- en Turkssprekende Cyprioten gestimuleerd moet worden om on-liberalisme te voorkomen.’

Ik was erg onder de indruk van de visie van jonge mensen

Politieke redenen verdelen ons

De student vertelt dat, op 1 april van dit jaar, jonge Cyprioten in het noorden van het eiland een protest gestart zijn tegen het beleid van de regering. ‘Ze doen inspirerende dingen zoals dagenlang voor het regeringsgebouw staan. Ik vind het belangrijk om dit te vertellen, omdat er in de EU niet over het Cypriotische conflict gesproken wordt. De EU heeft open grenzen, maar in Cyprus is er wel een grens en dat gaat in tegen de doelen van de EU.’ Özer is ervan overtuigd dat beide groepen Cyprioten vrede willen. ‘De meeste online-informatie over Cyprus is niet accuraat en geeft een verkeerde voorstelling van zaken van zowel de Turks- als de Grieks-Cypriotische gemeenschap.’

Hij vindt dat verandering van jonge generaties moet komen. ‘Zij hebben een andere visie, ze staan meer open voor samenwerking. Ze zien dat we niet zoveel van elkaar verschillen en dat onze dialecten erg op elkaar lijken. We spreken namelijk Cypriotische dialecten van de twee talen Grieks en Turks. We hebben dezelfde tradities, keuken, gebruiken en nog veel meer. Het zijn politieke redenen die ons verdelen.’

Wonen en studeren in Tilburg

Özer kwam naar Tilburg University vanwege de hoge onderwijskwaliteit. ‘Mijn doel is om meer kennis te vergaren en mijn skills te ontwikkelen. Ook wilde ik een bachelor in rechten gaan volgen. De docenten en professoren in Tilburg leren ons zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ik denk dat dat is waarmee deze universiteit zich onderscheidt van andere. Global Law in Tilburg is een van de beste rechtenstudies ter wereld.’ Het vak waar hij het meest van leert, is filosofie. ‘Dit vak leert me op verschillende manieren naar zaken te kijken. Neem de eerste opdracht die we moesten doen: ‘Buying coal, selling lives’. We bekeken een documentaire waaruit bleek dat over de hele wereld mensen hun eigen worstelingen hebben. Ik was ervan onder de indruk. De documentaire liet me zien dat er overal mensen zijn die hun hoop op een betere wereld niet verliezen.’

‘Elke ervaring geeft me nieuwe inzichten’

Özer noemt zichzelf een activist. ‘Ik ben inmiddels zes jaar actief in de burgermaatschappij. Ik wil helpen de situatie in Cyprus te veranderen en bijdragen aan meer bewustwording over de mensenrechten en het vredesproces in Cyprus.’ Toen het Institut Français hem uitnodigde voor het European Youth Forum, aarzelde hij geen moment. ‘Het is voor mij een gewoonte om deel te nemen aan dit soort events. Het is hoe ik opgevoed ben.’ Zijn activisme ontstond toen hij als dertienjarige een vredeskamp bezocht. ‘Daar werd mijn interesse gewekt voor sociologie en mensenrechten. Vanaf dat moment ben ik steeds meer kennis op gaan doen en steeds actiever geworden. De jaren daarna heb ik elk sociaal en maatschappelijke event bezocht dat er was. Ik ging naar een documentaire-nacht, naar publieke bijeenkomsten, sociale demonstraties, festivals en culturele activiteiten.’

Mijn doel is om meer kennis te vergaren en mijn skills te ontwikkelen

Elke activiteit maakte Özer nieuwsgieriger doordat elke ervaring hem nieuwe inzichten en kennis gaf. Hij legt uit dat in een land in conflict, zoals Cyprus, veel niet besproken wordt. ‘Scholen zijn bevooroordeeld. En bevooroordeeld onderwijs heeft grote invloed. De geschiedenis van Cyprus is zowel in het noorden als zuiden geen vak meer, maar een manier waarmee de politiek de publieke opinie beïnvloedt. Dus als je in contact komt met nieuwe mensen en organisaties dan ontdek je nieuwe dingen over je land.’

Ambities

Özers bachelor duurt nog twee jaar. ‘Ik heb nog niet besloten wat ik daarna ga doen. Voor nu focus ik me op het ontwikkelen van mezelf.’ Op de vraag of hij zichzelf de politiek in ziet gaan, luidt het stellige antwoord: ‘Nee. Ik zie mezelf iets doen in de samenleving, in de burgermaatschappij. Dat is de plek waar mensen gedreven zijn om de sociale situatie en het leven in landen zoals het mijne, te verbeteren. Het is de plek waar de democratie beschermd wordt.’

Publicatiedatum: 16 mei 2022