Tjits Roselaar en Guust Meijers

Vijftig jaar Language Center vieren

Terugkeer 4 min. Swaans Communicatie

Dit jaar bestaat het Language Center van Tilburg University vijftig jaar. Het talencentrum dat in 1973 werd opgericht, helpt nu jaarlijks zo’n drieduizend studenten, medewerkers én geïnteresseerden van buiten de universiteit een taal (beter) te beheersen. In de maand dat het Language Center precies vijftig jaar bestaat, ontmoeten de allereerste én de huidige leidinggevende van het talencentrum elkaar op de campus van Tilburg University. Guust Meijers, oud-coördinator talencentrum, en Tjits Roselaar, director Language Center, met elkaar in gesprek.

Het is een bijzondere ontmoeting, waarbij herinneringen worden opgehaald, ervaringen worden uitgewisseld en veel wordt gelachen. En ook de vacature, waar het voor Guust ooit allemaal mee begon, wordt er nog even bijgepakt. 

Hoe het begon 

Eind 1972 zoekt de Katholieke Hogeschool in Tilburg (nu Tilburg University) een taalkundige die de oprichting van het talencentrum gaat coördineren. Guust, nu gepensioneerd en woonachtig in Frankrijk, studeerde in Parijs toen hij de vacature voorbij zag komen. Die trok direct zijn interesse, vertelt hij. “Ik had algemene taalwetenschappen en Frans gestudeerd en wilde me graag verder ontwikkelen in de taalkunde en het taalonderwijs. Dit sloot precies aan op mijn wensen. Ik reageerde, kwam op gesprek en startte in september 1973.” 

In die begintijd is het nog pionieren. “Het was een nieuwe functie en ik was nog een jong broekie met weinig ervaring. Geen ideale positie om vijf gelouterde taaldocenten om me heen eens te vertellen hoe het allemaal moest. Dat verliep aanvankelijk dus nogal stroef.” 

Guust Meijers

Internationalisering speelde een steeds grotere rol. Er studeerden steeds meer internationale studenten in Tilburg, en vice versa. De vraag naar taalcursussen steeg.

Guust Meijers

Verdubbeling cursusaanbod 

Dat veranderde na de oprichting van de letterenfaculteit, waar het talencentrum vanaf die tijd deel van uitmaakt. “We kregen er daardoor vakken als taalvaardigheid Engels en taalvaardigheid Nederlands bij. Bovendien werd ik hoofd van de afdeling en kreeg daardoor meer voor elkaar. Wat ook meespeelde: internationalisering speelde een steeds grotere rol. Er studeerden steeds meer internationale studenten in Tilburg, en vice versa. De vraag naar taalcursussen steeg. In korte tijd verdubbelde ons cursusaanbod en namen we veel nieuwe docenten aan.” 

“Inmiddels hadden we ook ons eigen talenpracticum met van die grote bandrecorders”, gaat Guust enthousiast verder. Hij moet lachen. “Veel mensen kennen ze nu niet meer, maar dat was heel revolutionair in die tijd! Studenten konden zelf bandjes inspreken en beluisteren.” 

Een frisse wind 

Tjits haakt daarop in: “Hoe anders was dat in 2011, toen jij na 38 jaar afscheid nam, Guust! Toen was alles al zoveel digitaler”, blikt ze terug. “En professioneler. Je liet een talencentrum na met een groot aanbod cursussen en ruim vijfentwintig medewerkers.” In die tijd werkt Tjits ook al voor Tilburg University; sinds 1992 als Nt2-docent en later als coördinator van de afdeling Nederlands van het Language Center. Ze zit ook in het managementteam waar Guust de leiding over had. Tjits glimlacht bij de gedachte. “Ja, Guust en ik kennen elkaar al lang. Hij heeft veel voor elkaar gekregen en het was jammer dat hij wegging.” 

Twee leidinggevenden later gaat er vanaf 2013, met Tjits zélf aan het roer als director Language Center, een nieuwe frisse wind waaien binnen het talencentrum.  

Tjits Roselaar

We sluiten aan bij de actuele behoefte onder studenten en dragen bij aan de internationaliseringsstrategie van de universiteit

Tjits Roselaar

Meer dan alleen taalcursussen 

Van 2013 tot nu maakte het Language Center een flinke uitbreiding door, vertelt Tjits. “We bieden inmiddels taalcursussen in tien talen en op uiteenlopende niveaus aan: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees, Koreaans en Arabisch. We sluiten aan bij de actuele behoefte onder studenten en dragen bij aan de internationaliseringsstrategie van de universiteit. Ook het team groeit; er werken nu zo’n vijftig taaldocenten en medewerkers.” 

“Bovendien bestaat het Language Center inmiddels uit vijf afdelingen. Naast Nederlands, Engels en Vreemde Talen hebben we ook nog het Scriptorium en het Taalschakeltraject onder onze vleugels”, gaat Tjits bevlogen verder. “Het Scriptorium is een academisch schrijfcentrum waarbij we studenten hulp op maat bieden bij academisch schrijven, literatuur zoeken en bronvermelding. En met het Taalschakeltraject stomen we inburgeraars klaar voor een universitaire studie in Nederland. We doen inmiddels dus veel meer dan alleen het verzorgen van taalcursussen.” 

Jaarlijks duizenden studenten taalvaardiger 

Ondanks alle veranderingen bleef er ook veel hetzelfde. Guust: “In mijn tijd waren de taalcursussen al voor studenten, medewerkers én voor hoogopgeleide belangstellenden van buiten de universiteit. Dat is nu volgens mij nog steeds zo. Al zal het aantal deelnemers wel wat gestegen zijn”, voegt hij eraan toe met een knipoog. Tjits beaamt dat. “Jaarlijks hebben we bijna 2.500 studenten die taalcursussen volgen in het open aanbod, via ons zogenaamde voucheronderwijs. Daarbij volgen studenten gratis taalcursussen. Daarnaast zijn er ieder jaar vele honderden deelnemers van binnen en buiten de universiteit die via contractonderwijs cursussen volgen, gebruik maken van de diensten van het Scriptorium of deelnemen aan het Taalschakeltraject.” 

Tijts & Guust

Het is uiteindelijk de menselijke communicatie die ertoe doet. En dat is precies waar we met het Language Center voor staan. Dat was vijftig jaar geleden zo, dat is nu zo, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

Tjits Roselaar

Het succes van het Language Center 

Wat is het geheim van het succes van het Language Center? “Ik denk dat het talencentrum als organisatie altijd is meegegaan met de tijd, voorop heeft gelopen zelfs, snel en flexibel heeft gereageerd op de ontwikkelingen”, zegt Guust. “Maar ook bínnen de organisatie: we gaven mensen ruimte en autonomie, en vonden het belangrijk dat de sfeer goed was. Ik heb mijn best gedaan het talencentrum echt schwung te geven. Er werd veel gelachen en we hebben met z’n allen enorm veel plezier gehad.” Tjits is het daar volmondig mee eens. “Investeren in het team vind ik nog steeds belangrijk. We maken ons binnen het Language Center heel sterk voor werkplezier, talentontwikkeling, doorgroeimogelijkheden. Dat betekent ook dat je mensen opleidt en vervolgens verliest omdat ze de stap naar iets anders maken. Dat is jammer, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk iets heel moois.” 

Language Center over vijftig jaar 

Hoe het Language Center er over vijftig jaar uitziet, weten Guust en Tjits niet. Maar dat het dan nog bestaat, daar zijn ze allebei van overtuigd. Tjits: “Communicatie is iets van alle tijden. Ondanks alle ontwikkelingen op technologisch en digitaal gebied zullen mensen altijd met elkaar willen blijven communiceren. Natuurlijk kun je ook een taal leren met een online cursus of een app als Duolingo; maar in de praktijk blijkt dat vaak lastig. Het is uiteindelijk de menselijke communicatie die ertoe doet. En dat is precies waar we met het Language Center voor staan. Dat was vijftig jaar geleden zo, dat is nu zo, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.” 

 

Vanwege het jubileum organiseert het Language Center dit jaar iedere maand leuke workshops en activiteiten. Benieuwd? Bekijk hier alle aankomende activiteiten. 

Publicatiedatum: 25 oktober 2023