Tilburg University education

In- en uitschrijven aanschuifonderwijs

Toelatingseisen en vakkenaanbod

Raadpleeg voordat je jezelf aanmeldt eerst de toelatingseisen.

Niet alle vakken staan standaard open voor het aanschuifonderwijs, raadpleeg hiervoor het vakkenaanbod.

Inschrijven

Inschrijven voor Aanschuifonderwijs doe je door middel van een contractformulier.

Om OP TIJD over alle studiefaciliteiten te kunnen beschikken dient dit formulier met de benodigde bijlagen ruim (± 4 werkweken) voor aanvang* van het vak te zijn ingeleverd.

De universiteit gaat echter flexibel om met de aanmeldtermijn. Tot 2 weken na aanvang van het vak* wordt het contractformulier nog in behandeling genomen. MAAR als deze late aanmelding gevolgen heeft voor het volgen van het onderwijs (bijvoorbeeld omdat je colleges hebt gemist of omdat je nog niet over alle faciliteiten beschikt) dan komen die voor rekening van de cursist. Dit is géén grond voor afmelding (zie Beëindiging onderaan deze pagina).

*als aanvangsdatum geldt de datum zoals vermeld in de OSIRIS onderwijscatalogus

Wil je inschrijven voor vakken bij 2 of meer verschillende Schools, vul dan voor iedere School apart een contractformulier in. Voor elk formulier worden apart administratiekosten in rekening gebracht.

De inschrijving geschiedt altijd per 1 september of 1 februari, eventueel met terugwerkende kracht.

Afwijkende inschrijfprocedures

Cursisten colloquium doctum Tilburg Law School moeten éérst toestemming bij de Tilburg Law School aanvragen. Zie de website voor meer informatie. Zodra je in het bezit bent van een toestemmingsbrief kun je je inschrijven zoals hieronder wordt vermeld. Een kopie van de brief dient tegelijk met het contractformulier te worden ingeleverd.

Cursisten Referaatbegeleiding Accountancy melden zich eerst bij de Tilburg School of Economis and Management. Voor meer informatie zie de website Referaat.

Proces van inschrijving

Om ingeschreven te kunnen worden en aan het aanschuifonderwijs deel te kunnen nemen doorloop je de volgende stappen:

 1. Download het contractformulier

  Het volledig ingevulde en ondertekende contractformulier met, indien van toepassing, de vereiste bijlagen (zoals kopie paspoort of kennisbonnen) kun je inleveren bij de Student Desk, Academia building A301 of opsturen naar:
  Tilburg University - t.a.v. Aanschuifonderwijs, kamer A 307 - Postbus 90153 - 5000 LE Tilburg

  Welke bijlagen je eventueel moet toevoegen lees je op het formulier. Nadat de universiteit het formulier met bijlagen heeft ontvangen worden je gegevens opgenomen in het studentenadministratiesysteem.
   
 2. Vervolgens stuurt de universiteit je een mail met je studentnummer, je account(inlog)gegevens en je e-mailadres. Vanaf dat moment heb je toegang tot het universiteitsnetwerk en kun je je bijvoorbeeld al aanmelden voor het vak dat je wilt volgen.

  De universiteit communiceert met aanschuifcursisten meestal via het privé mailadres, maar houd niettemin óók je universiteitsmailbox in de gaten!

  Als je de accountinformatie niet ontvangt en/of je hebt (andere) vragen over je account of over het inloggen dan kun je terecht bij de IT Support.
  Let op: ook al heb je nu toegang tot het universiteitsnetwerk, je inschrijving is nog NIET afgerond.
 3. Na je inloggegevens ontvang je, eveneens via de mail, een factuur. Zie voor meer informatie de pagina kosten en betaalwijze. Nadat de universiteit het verschuldigde bedrag heeft ontvangen kan de inschrijving administratief worden afgehandeld.
   
 4. Zodra dit proces helemaal is afgerond ontvang je via de mail een Bewijs van Inschrijving.
   
 5. Iedere (nieuw) ingeschrevene aan Tilburg University heeft recht op één gratis universiteitskaart. Je kunt de kaart online aanvragen. Meer informatie vind je op de website. Was je al in het bezit van een studentenkaart dan blijft die geldig.
   
 6. Om uiteindelijk ook de colleges te kunnen volgen dien je jezelf ook nog aan te melden voor het betreffende vak via Osiris Student.

Voor onderwijsgerelateerde informatie zoals toelating, collegerooster, lesmateriaal e.d., kun je terecht in OSIRIS Student of bij de Student Desk.

Beëindiging / wijziging van de inschrijving

Ongeacht het moment van inschrijving eindigt je inschrijving als aanschuifcursist altijd automatisch op 31 augustus van het lopende collegejaar.

Je hoeft daarvoor dus geen actie te ondernemen en er is geen sprake van automatische verlenging van de inschrijving.

Tussentijdse beëindiging en/of wijziging van je inschrijving kan uitsluitend onder bepaalde voorwaarden. De hoofdregel is dat de inschrijving tot 14 dagen na aanvang van het vak nog beëindigd of gewijzigd kan worden, daarna niet meer. Als aanvangsdatum geldt de datum zoals vermeld in de Onderwijscatalogus. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk.

Zie voor meer informatie de voorwaarden aanschuifonderwijs.