Bachelors Tilburg University

Colloquium Doctum Tilburg Law School

Voor wie toegankelijk?

Voor de toelating tot de bacheloropleiding van Tilburg Law School dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma. Er gelden geen speciale eisen voor de samenstelling van het vwo-vakkenpakket of het profiel. Voor de juridische (Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht) bachelors moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Een vwo-diploma
 • Een hbo-rechten propedeuse diploma in 1 jaar behaald
 • Een andere hbo propedeuse diploma in 1 jaar behaald én een vwo-certificaat Nederlands

Toelatingsexamen bij onvoldoende vooropleiding

Heb je onvoldoende vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen, het colloquium doctum.

Let op : Om deel te mogen nemen aan het toelatingsexamen moet je vóór de officiële datum van het begin van het academisch jaar waarin je daaraan wil deelnemen (1 september), 21 jaar of ouder zijn. Het toelatingsexamen (totaal 18 ects) moet in één jaar worden behaald. Is dit niet het geval, dan vervallen alle behaalde ECTS en mag men de drie opvolgende collegejaren niet opnieuw het toelatingsexamen afleggen (zie artikel 29 van de Onderwijs-en examenregeling bacheloropleidingen).

 • Vakken toelatingsexamen
 • Kosten toelatingsexamen
 • Inschrijving toelatingsexamen
 • Vrijstelling toelatingsexamen

Vakken toelatingsexamen

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Bestuurskunde bestaat uit de volgende vakken:
Je dient een keuze te maken van 3 vakken, van elk 6 ects:

 • Startseminar Bestuurskunde en Openbaar Bestuur (630235-B-6)
 • Political Science (660437-B-6) (Engelstalig vak)
 • Bestuurskundig Onderzoek 1: probl.stel. (660440-B-6)
 • Inleiding Constitutioneel Recht (660452-B-6)

Het toelatingsexamen (totaal 3 vakken van elk 6 ects) voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht bestaat uit de volgende vakken:

 • 660453-B-6 Inleiding Rechtswetenschap (6 ECTS)
 • 670323-B-6 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht (6 ECTS) of 650444-B-6 Inleiding Privaatrecht (6 ECTS)
 • 660452-B-6 Inleiding Constitutioneel Recht (6 ECTS) of 660451-B-6 Inleiding Bestuursrecht (18/19) (6 ECTS)

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Global Law en de Joint Bachelor Data Science is te vinden op de Engelstalige website.

Kosten toelatingsexamen

Voor de kosten verwijzen wij je naar kosten en betaalwijze aanschuifonderwijs.

Inschrijving toelatingsexamen

Als je mee wilt doen aan het toelatingsexamen, moet je eerst een toestemmingsbrief vragen aan de School. Stuur je verzoek per mail, samen met een kopie van je paspoort of identiteitskaart, vóór 1 juli naar: TLS.education@tilburguniversity.edu. Vergeet niet om je adres en telefoonnummer te vermelden.

Wanneer je de toestemmingsbrief hebt ontvangen, dan kun je inschrijven voor het colloquium doctum via het formulier op aanschuifonderwijs. Let op: als contractstudent ontvang je geen studiefinanciering! Voor het inschrijven van de betreffende vakken kan je contact opnemen met het Education Support Office van Tilburg Law School, tel. 013-4664095 (elke dag van 10.00-12.00 uur).

Vrijstelling toelatingsexamen Rechten

Wanneer je in het bezit bent van één van de onderstaande getuigschriften, kom je in aanmerking voor een vrijstelling van het toelatingsexamen Rechten:

 • het getuigschrift, verbonden aan de opleiding tot hogere bestuursambtenaar (HBA);
 • het getuigschrift verbonden aan de opleiding tot inspecteur van gemeentepolitie en officier der rijkspolitie (Politieacademie Apeldoorn);
 • getuigschrift verbonden aan de opleiding tot ontvanger der rijksbelasting in Utrecht;
 • de akte van bekwaamheid als belastingadviseur, uitgaande van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag;
 • getuigschrift verbonden aan de opleiding tot controleur van 's-Rijksbelastingen;
 • vijf bij de Open Universiteit in het kader van het propedeutisch examen in de rechtsgeleerdheid behaalde certificaten. 

Vrijstelling toelatingsexamen Bestuurskunde

 • Voor het toelatingsexamen Bestuurskunde wordt vrijstelling verleend wanneer de volgende cursussen aan de Open Universiteit zijn behaald: Politicologie, Inleiding bestuursrecht, Inleiding staatsrecht, Overheid en Bedrijf en Rechtsbescherming tegen de overheid.

Een vrijstellingsverzoek voor het toelatingsexamen moet worden ingediend bij de Executive Board van Tilburg University, t.a.v. de secretaris van de Examencommissie van Tilburg Law School, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Bij het verzoek moeten worden bijgevoegd:

 • Kopie van paspoort en/of ID-kaart
 • Gewaarmerkte afschriften of fotokopieën van diploma's en bijbehorende cijferlijsten;
 • Andere stukken die je verzoek om vrijstelling kunnen toelichten.