Tilburg University logo statue

Wiskunde D

De wiskundevakken op het VWO hebben in de loop van de jaren verschillende namen gehad. Van wiskunde 1 en 2 naar wiskunde A en B en sinds de invoering van de profielen wiskunde A1,2 en B1,2. Sinds 2007 zijn de namen veranderd in wiskunde A, B, C en D. Niet alleen de namen veranderen, ook wijzigt hier en daar de inhoud. Natuurlijk is er overlap met de oude wiskundevakken, maar er zijn ook verschillen.

Wiskunde A is bedoeld voor leerlingen met de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Dit vak bereidt leerlingen voor op economische en biomedische studies. Wiskunde B is vooral bedoeld voor leerlingen met het profiel Natuur en Techniek en bereidt voor op technische opleidingen, bètawetenschappen en econometrie. Wiskunde C is de wiskunde voor leerlingen met een Cultuur en Maatschappij profiel en zorgt ervoor dat die leerlingen de wiskundige kennis krijgen die ze nodig hebben voor sociale, culturele, juridische en taal- en maatschappijwetenschappen.

Wiskunde D is bedoeld als aanvulling en verdieping op wiskunde B. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kansrekening en statistiek, een onderdeel dat niet in wiskunde B zit, maar dat bij veel universitaire studies wel belangrijk is. Een voorbeeld van verdieping is bewijzen. Je krijgt dit al bij wiskunde B, maar bij wiskunde D zal daar dieper op ingegaan worden. Ook zullen technieken die je bij wiskunde B geleerd hebt, toegepast kunnen worden bij wiskunde D.

Wiskunde D biedt middelbare scholieren van 5 en 6 VWO de mogelijkheid om op een andere manier met wiskunde in aanraking te komen. Wiskunde D bij TIlburg University legt de link tussen wiskunde op de middelbare school en uitdagende problemen in de praktijk. Het vak laat precies zien hoe leuk wiskunde kan zijn en waar je het allemaal voor kunt gebruiken. Voor een gedeelte kunnen de leerlingen zelf kiezen uit een aantal onderwerpen die allemaal een andere kant van wiskunde belichten. Zo kunnen ze kiezen uit modules over besliskunde, complexe getallen, financiële wiskunde of speltheorie. Bovendien nemen ze met wiskunde D alvast een kijkje op de universiteit, want deze modules worden in een aantal lessen op de universiteit aangeboden.

Bekijk het Wiskunde D project.